كاردوك
مشاوره كسب و كار كاريابي كاردوك

با افزايش مداوم جمعيت به موازات تغيير فرهنگ كار و تغذيه نياز به مواد غذايي با سرعت زيادي افزايش مي‌يابد. سازمان خواروبار جهاني جمعيت جهان براي تامين مواد غذايي جمعيت تا سال2030 نيازمند توسعه كشاورزي و خدمات پشتيباني است. براساس برآوردهاي موجود تا سال2030 تامين موادغذايي تا 70درصد ازتوليد فعلي افزايش مي‌دهند كه نمي‌تواند نياز بازار را تامين كند؛ لذا همزمان با توسعه توليد بايد زيرساخت‌هاي آماده سازي، انبارداري، بسته‌بندي و نگهداري سردخانه‌اي جهت غلبه بر كمبودها و متعادل سازي قيمت‌ها توسعه يابد. زيرساخت‌هاي انبارهاي سردحانه‌اي نه تنها جهت نگهداري مواد اوليه و محصولات كارخانجات توليد و فراوري بلكه از نظر تأمين و نگهداري ذخايره كالاي استراتژيك كشور نيز الزامي هستند. در ادامه خلاصه طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات را آورده‌ايم. براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي كليك كنيد.

 

منبع: طرح توجيهي شستشوي ميوه و سبزيجات

ضرورت احداث انبارهاي سردخانه

انبارهاي سردخانه‌اي مكاني براي حفظ و نگهداري مواد و محصولات فسادپذير است. درصنايع غذايي جهت نگهداري مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و محصولات توليدي فروآري شده خود نيازمند تاسيسات و زيرساخت‌هاي سردخانه‌اي هستند، از آنجا كه مواد اوليه غذايي را نمي‌توان در تمام سال براي مصرف تازه خوري و يا براي واحدهاي صنعتي غذايي مهيا نمود و يا در مناطقي بنا به شرايط اقليمي و جغرافيايي توليد ماده غذايي خاصي وجود ندارد و يا توليد در زمان برداشت محصولات كشاورزي بيشتر از مصرف است؛ ناگزير اين اقلام و محصولات غذايي را جهت جلوگيري از فساد و محافظت از دسترسي جانوران موذي و عرضه آن‌ها در  تمامي ايام سال هم براي مصرف مستقيم و هم براي فرآوري كردن در انبارهاي سردخانه نگهداري مي‌نمايند. براي اشنايي با ساير طرح توجيهي صنايع غذايي و آشاميدني كليك كنيد.

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | معرفي محصولات

شستشو، سورت، بسته بندي و نگهداري محصولات كشاورزي عبارت است از پاكيزه نمودن، جداسازي براساس كيفيت و بسته بندي نمودن آن‌ها با پوشش مناسب و نگهداري محصولات به منظور جلوگيري از فساد و اسراف مواد غذايي. اين فرايند سيستم پيوسته‌اي است كه از تامين مواد اوليه، آماده سازي كالا، سورت و بسته بندي، نگهداري با قابليت مديريت دماي سرد و رطوبت، حمل و توزيع و فروش و مصرف نهايي را در برمي‌گيرد. در اين طرح موضوع شستشو و سوريتينگ انواع ميوه همانند سيب، مركبات، سيب زميني و سبزيجات به همراه نگهداري آن‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

معرفي كدهاي ISIC متعلق به محصول مورد بررسي

ISIC نوعي طبقه بندي استاندارد براي فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي است. هدف اصلي ISIC فراهم كردن مجموعه‌اي از رده‌هاي فعاليتي است. بطوري كه در آن بتوان بنگاه‌هاي صنعتي را بر اساس نوع فعاليتي كه انجام مي‌دهند طبقه بندي نمود. وزارت صنعت معدن و تجارت از اين طبقه‌بندي براي دسته‌بندي فعاليت‌هاي توليدي استفاده مي‌نمايد. بر اساس اين سيستم طبقه بندي كد آيسيك محصولات پيش بيني شده در طرح به شرح ذيل مي‌باشد.

محصول

كد آيسيك

سورت و بسته بندي ونگهداري سيب زميني

15132123

سورت وبسته بندي و نگهداري ميوه سيب و مركبات

15132111

بسته بندي و نگهداري سبزيجات

15131112

بسته بندي محصولات زراعي و كشاورزي

7495312441

ذخيره سازي و نگهداري كالا در سردخانه

6302312301

ذخيره سازي و نگهداري مواد غذايي در سردخانه در دماي بالاي صفر درجه سانتي‌گراد

6302612306

ويژگي ها و  مشخصات فني بسته بندي

بسته بندي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم بازاريابي شناخته مي‌شود. از بسته‌بندي ضمن محافظت از كالا سهولت جابجايي، جذابيت در طراحي و درج اطلاعات بايد براي مشتري اقتصادي و براي بنگاه ايجاد ارزش افزوده بيشتر نمايد. كالا نوع و جنس مواد اوليه آن از نظر بهداشتي و كيفيت مناسب انتخاب شود تا سلامتي محصول را با قيمت و طراحي مناسب تضمين كند. بسته بندي با رعايت اوزان بازار انتخاب مي‌شود و بايد با فرهنگ، سليقه، عادات و ساختاربازار خرده فروشي و قدرت خريد مشتريان سازگاري داشته باشد.

ويژگي‌هاي سردخانه از نظر تنوع مبرد

سردخانه ها و سيستم‌هاي سرمايش صنعتي با توجه به استانداردهاي نگهداري محصول به سردخانه بالاي صفر (براي ذخيره سازي محصولات كشاورزي شامل سبزيجات تازه و ميوه‌ها و برخي از محصولات لبني) بكار گرفته مي‌شود و سردخانه زير صفر داراي تونل انجماد با قابليت تامين دما تا 40 -درجه سانتي‌گراد كه براي نگهداري محصولات پروتئيني از قبيل گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي و ساير فرآورده‌هاي پروتئيني و بعضي از فرآورده‌هاي لبني بكار گرفته مي‌شود، طبقه بندي مي‌كنند. 

 

 طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | كالاهاي جايگزين و رقيب

محصولات و خدمات قابل ارايه در اين طرح امكان جايگزيني ندارد و شامل روش‌هايي براي جلوگيري از فساد مواد و محصولات غذايي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر كالاهاي غذايي بسته بندي شده است.

دانش فني پروژه و روش بسته بندي ميوه و سبزيجات

عمدتا سيستم‌هاي برودتي سردخانه‌ها براي نگهداري فراوده‌هاي صنايع و بسته بندي مواد غذايي خصوصاً محصولات مرتبط با مواد پروتئيني، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات بكار گرفته مي‌شود و فرايند طراحي، ساخت بخش عمده تجهيزات و پياده سازي آن در كشور در دسترس مي‌باشد. 

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | تجهيزات سورت و بسته بندي

در بخش سورت و بسته بندي ماشين آلات به شرح ذيل كه توالي انجام عمليات در فرآيند نيز براساس آن استوار است، عبارتند از:

استخر تخليه، آسانسور مخصوص، تونل شستشو، برس شستشوي، تونل خشك كن، كانواير، آسانسور نقاله‌اي دورديفه، بازبيني روليكي سه رديفه، نوار انتقال، سيستم سورت حجمي با سيستم جعبه پركن، سيستم  بسته بندي.  

 

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | تجهيزات سردخانه اي

كندانسور

كندانسور به عنوان يك مبدل و خنك كننده وظيفه جذب حرارت محيط نگهداري مواد و محصولات غذايي داخل اتاقك‌هاي سردخانه و انتقال آن به عامل  سرمازا را دارند. كندانسور با گرفتن گرماي و انتقال آن به خارج سيستم، باعث تغيير شكل ماده تبريدي از حالت بخار به مايع مي‌گردند. هواي موجود در محيط سرخانه‌اي  به كمك فن‌ها امكان يكنواخت كردن شرايط محيط و  افزايش سرعت انتقال حرارت را دارد.

دو عامل اساسي و مهم در كارآيي كندانسورهاي خنك كننده سطح خنك كننده‌ها در تماس با محيط  سردخانه و حجم هواي دور كننده گرما كه در و واحد زمان مي‌باشد. به همين دليل لوله‌هاي اواپراتور براي افزايش سطح تماس انتقال حرارت، در شبكه‌اي از فلزات نازك با قابليت هدايت حرارتي بالا قرار مي‌گيرند. تا از ايجاد اختلاف درجه حرارت زياد بين دستگاه تبخير كننده و محيط سردخانه جلوگيري نمايد و هوا هنگام برگشت مجدد به محيط سردخانه رطوبتش را از دست بدهد و با ادامه  اين فرايند خشك شدن سطح محصول امكان پذير مي‌گردد.

كمپرسور

كمپرسورهاي سردخانه‌اي به مثابه قلب سيستم عمل مي‌نمايند.  عمليات تراكم و انتقال ماده سرمازا را در سيستم تبريد برعهده دارند.  گاز دريافتي از تبخير كننده دريافت توسط  كمپرسور با فشار از بخش رانش آن خارج مي‌شود. كمپرسورها به لحاظ فني مي‌توانند از نوع پيستون‌هاي متقارن رفت و برگشتي، دوراني، حلزوني با گريز از مركز باشند.

 

اواپراتور 

اواپراتور در دورن اتاقك سردخانه نصب مي‌شود و  وظيفه گردش هواي داخل اتاقك‌ها و  انتقال برودت را دارد. بستگي به ظرفيت سردخانه‌اي اتاقك اپراتورها به لحاظ تعداد، توان، فن و تراكم فن‌ها با هم متفاوت هستند.

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | بررسي هاي مالي و اقتصادي طرح

مشخصات عمومي طرح

رديف

موضوع

برآرود

واحد

1

زمين  

10000

متر مربع

2

زيربنا كل توليدي، خدماتي و ستادي و روباز

3100

متر مربع

 جدول سرمايه گذاري طرح

رديف

موضوع

هزينه ها  (ميليون ريال )

1

سرمايه گذاري ثابت

224,520

2

سرمايه گذاري در گردش

97,786

3

كل سرمايه گذاري

322,305 

4

هزينه توليد ساليانه

513,192

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | نتيجه مطالعات مالي و اقتصادي

تحقيقات بازار و ارايه معيارهاي محاسبه هريك از موارد برآورد سرمايه ثابت و در گردش و توضيح پيرامون هزينه‌هاي ثابت و متغير طرح، پيش‌بيني و قيمت تمام‌شده و همچنين سود ساليانه طرح كه محاسبه گرديده است. مهم‌ترين شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح با محاسبات مالي كه از نرم‌افزار Comfar III Expert استخراج شده، وضعيت قابل قبولي را بلحاظ مالي براي محصولات با كيفبت نشان مي‌دهد و بدليل وجود تقاضاي مازاد در طول چند سال اول زمينه بسيار مساعدي براي ايجاد اين واحد در منطقه مورد بررسي فراهم است.

نسبت‌هاي سودآوري

سود خالص به فروش

35/06

نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

208/99

نسبت سود خالص به ثروت خالص

25/81

نسبت سود خالص و بهره به سرمايه‌گذاري

44/43

    نسبت حاشيه سود

47/34

شاخص‌هاي ارزيابي و تجزيه و تحليل حساسيت با محاسبات نرم افزار كامفار نقطه سربه سر براي مدت10سال محاسبه گرديده و بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين مالي معادل 3/18 درصد و در سال مبنا معادل1/20 درصد از كل توليد مي‌باشد.

 

نرخ داخلي بازگشت سرمايه (IRR) 

اين نسبت نشان‌دهنده قدرت مالي طرح در بازگشت سرمايه است و ميزان سودآوري طرح را نشان مي‌دهد. IRR براي اين طرح 41/01درصد بدست آمده است. تحليل حساسيت نسبت به هزينه‌هاي توليد:

  • با افزايش 5درصد در هزينه‌هاي توليد IRR به 91/37 درصد كاهش مي‌يابد.
  • با افزايش 10درصد در هزينه‌هاي توليد IRR به  39/31 درصد كاهش مي‌يابد.
  • با افزايش 15درصد در هزينه‌هاي توليد IRR به  52/20 درصد كاهش مي يابد.

تحليل حساسيت نسبت به قيمت فروش

باكاهش 5 درصد در قيمت فروش IRR به  36/31درصدكاهش مي يابد.

باكاهش 10 درصد در قيمت فروش IRR به  26/20درصدكاهش مي يابد.

باكاهش 15درصد در قيمت فروش IRR به  12/14 درصد كاهش مي يابد.

نتايج تحليل فوق بيانگر انعطاف پذيري بالاي طرح نسبت به نوسانات بازار در بخش قيمت‌هاي فروش و هزينه‌هاي توليد است.

دوره بازگشت سرمايه

دوره بازگشت عادي سرمايه چنانچه در شش ماهه دوم سال مبنا تسهيلات تامين شود، 3/74سال و دوره بازگشت متحرك سرمايه با شرايط فوق 3/8 سال خواهد بود.

 

 

خدمات قابل ارايه كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي صنعتي 

  • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح  توسط متخصصين كارآمد مهندسي
  • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
  • ارائه خدمات مديريت پيمان راه اندازي طرح  
  • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول به كشورهاي ديگر
  • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
  • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه
  • اخذ مجوزهاي راه اندازي پروژه

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: طرح توجيهي شستشوي ميوه و سبزيجات

امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۰۱:۰۰ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 7
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر