كاردوك
مشاوره كسب و كار كاريابي كاردوك

بسياري از صاحبان سرمايه به دنبال يك اصول مديريت در سازمان خود هستند تا بتوانند آن را به بالاترين درآمد ممكن برسانند. پس از ورود به بازار كار دير يا زود متوجه مي‌شويد كه در هر حوزه‌اي، مديريت اصلي اساسي و انكارناپذير است. به طوري كه موفقيت و رشد سازمان مستقيما به عملكرد مديران آن بستگي دارد. اين موضوع به قدري اهميت دارد كه مديريت به عنوان يك علم شناخته مي‌شود، پس شما هم اگر به دنبال هدايت مجموعه خود هستيد، بايد پايه‌هاي علم مديريت را بشناسيد. خوب است بدانيد اصول مديريت تنها براي مديران نبوده و در هر زمينه و بخشي كه فعاليت داريد، آگاهي از اين اصول به ياري شما مي‌آيند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه امور اداري و سازماني مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد. 

 منبع: اصول مديريت

 

تعريفي كوتاه از مديريت

قبل از آن كه بخواهيم اصول مديريت را شرح دهيم، خوب است با مفهوم مدير و مديريت آشنا شويد. مدير كسي كه كار مديريت را انجام مي‌دهد، او محيطي مناسب براي كساني كه مي‌توانند براي اهداف سازمان مفيد باشند، فراهم مي‌كند. در عمل، مديريت ادغامي از دانش، هنر و خلاقيت است كه در جهت اهداف سازمان از آن‌ها استفاده مي‌كند. مديري موثر است كه بتواند در شرايط سخت زيردستان را با خود هماهنگ كند. تصميمات يك مدير شايسته بر اساس تفكر عميق و آينده نگري است. براي رسيدن به اين اهداف و ويژگي‌ها لازم است تا علاوه بر دانش، با اصول مديريتي نيز آشنا باشيد. 

مقاله موانع خلاقيت را مطالعه نماييد.

اصول مديريت چيست؟

نظريه‌هاي متعددي درباره اصول مديريت ذكر شده‌اند كه در هر كدام از آن‌ها مباحث مختلفي در نظر گرفته شده است. اما در همه آن‌ها مي‌توان به اشتراكاتي رسيد. در ادامه به دو ديدگاه پرداخته‌ايم كه هم طرفداران بيشتري داشته و هم در عمل كاربردي‌تر بوده‌اند.

اصول پنجگانه مديريت

بعد از آنكه نظريات مختلفي درباره وظايف مدير مطرح شد، پنج وظيفه به عنوان وظايف و اصول مديريت ميان صاحبان نظر به توافق رسيد. اين پنج اصل عبارتند از؛

 1. برنامه ريزي
 2. سازماندهي
 3. هدايت و كنترل
 4. به كارگماردن
 5. رهبري

برنامه ريزي ؛ قدم اول در اصول مديريت

برنامه ريزي از جمله اصولي است كه همه صاحب نظران در مورد آن اتفاق نظر دارند. مديري كه فاقد مهارت برنامه ريزي باشد، به سازمان آسيب زده و مانع از رشد آن مي‌شود. با برنامه‌ريزي اهداف، مسير اجرايي، روش و ابزار مورد نياز مشخص است. در واقع وقتي مدير برنامه ريزي داشته باشد با اتفاقات غيرمترقبه مواجه نمي‌شود. او در برخورد با بحران‌ها مي‌داند به كدام سو بايد حركت كند و سليقه شخصي را در كار دخالت نمي‌دهد. مقاله ايجاد تعادل بين كار و زندگي شخصي كليك كنيد.

سازماندهي ؛ اصول سازماندهي در مديريت را بشناسيد

مدير با سازماندهي وظايفي را از حالت كلي به حالت جزئي‌تر در مي‌آورد. بدين صورت واحدهاي مختلف با فعاليت در كنار يكديگر قادر به رسيدن به اهداف سازمان مي‌شوند. براي مثال براي درست كردن يك پيتزا با توجه به منابع مالي موجود مواد اوليه را تهيه كرده و بر اساس ظرفيت فرها در ساعت سفارش دريافت مي‌كند، او مي‌داند كه براي سرعت بخشيدن به كار نبايد بيش از 3 نفر را در آشپزخانه و سالن غذا خوري بگمارد و براي نظم دهي بايد شرح وظايف هر سه نفر را دقيق مشخص نمايد. پيشنهاد مي‌كنيم مقاله هوش مالي را مطالعه نماييد.

هدايت و كنترل ؛ اصل سوم از اصول مديريت

بنابراين اصل پس از برنامه ريزي و سازماندهي، نبايد نيروها را به حال خود رها كرد. حتي اگر كارتان با ماشين آلات است، باز هم نياز داريد كه دائم بر روند كار نظارت كرده و از درستي عملكرد آن اطمينان حاصل كنيد. عدم وارسي و ندادن بازخورد باعث مي‌شود عيب‌هاي كار برطرف نشده و سيستم به اشتباه خود ادامه دهد.

به كار گماردن : اصول فراموش شده مديريت

در ميان اصول مديريت به اصل به كار گماردن توجه كمتري شده است، درحالي كه به كار گماردن نيروي انساني متناسب با يك سمت بسيار در پيشرفت كار اهميت دارد. در واقع اين اصل بر اين موضوع اشاره دارد كه افراد را بر اساس تخصص و مهارت‌هايشان بايد شناسايي كرد و براي آن‌ها وظايف تعريف نمود.

رهبري ؛ مديريت يا رهبري

همانطور كه در ابتدا وظايف مدير را شرح داديم، رهبر يك گروه نيز همان وظايف را بر عهده دارد. با اين تفاوت كه رهبر جايگاهي غير سازماني و جدايي از سمت نيز مي‌تواند داشته باشد. مدير با شرح وظايف و كنترل نيروها سعي در بهبود اوضاع دارد. اين روش در رابطه با مشاغلي كه مكانيكي است بسيار موثر است. اما اين موضوع در برخورد با نيروي انساني دشوارتر بوده و مدير بايد داراي روحيه رهبري نيز باشد.

مهارت رهبري در واقع به ميزان تاثيرگذاري مدير بر روي ديگران اشاره دارد. با اين توانايي مي‌توانيد در نيروهاي خود حس رقابت، انگيزه، رغبت به كار و… را پرورش دهيد. يك رهبر براي تاثيرگذاري از پيشنهادات مالي و يا تنبيه استفاده نمي‌كند، بلكه او ارتباطي با سايرين ايجاد كرده كه از هر مشوقي بالاتر است. مقاله ايجاد انگيزه در كاركنان را مطالعه نماييد.

اصول مديريت فايول

فايول مهندسي بود كه به صورت تجربي ياد گرفته بود چگونه يك پروژه را در عالي‌ترين سطح مديريت كند. او بر همين اساس ديدي نسبت به كار مديريتي پيدا كرد و براي انتقال تجربيات خود 14 اصل را شرح داد كه در ادامه به هر كدام از آن‌ها مي‌پردازيم.

تقسيم كار

اصل تقسيم كار بيان مي‌كند كه كارها را بايد به وظايف كوچكتر تقسيم كرد تا با گماردن افراد در هر بخش به كار سرعت بخشيد و فرد در آن متخصص مي‌شود.

 • اختيار و پاسخگويي

فايول بيان مي‌كند نمي‌توان به كسي اختيار داد و از او نتيجه كار را بازخواست نكرد و يا برعكس اين موضوع. اختيار و پاسخگويي هر دو با هم معنا پيدا مي‌كنند.

 • نظم و انضباط

همه افراد سازمان بايد به قوانين احترام گذاشته و در هر شرايطي به آن‌ها پايبند باشند.

 • وحدت فرماندهي

براساس اصل وحدت فرماندهي هر كارمندي بايد از يك نفر دستور گرفته و فقط به آن فرد پاسخگو باشد. به اين صورت هر كس در سازمان يك مافوق دارد كه بايد دستورات او را پيش ببرد.

 • وحدت رويه

گروه‌هاي مختلف در سازمان كه يك هدف مشابه را دنبال مي‌كنند بايد توسط يك مدير و يك طرح هدايت شوند. در غير اين صورت آن طرح به سرانجام نخواهد رسيد.

 • تبعيت

اهداف و منافع سازمان هميشه بر منافع و اهداف فرد مقدم است. بر اين اساس هرگز نبايد فردي خود را نسبت به سازمان در اولويت بداند.

 • جبران خدمات

همه كساني كه در سازمان فعاليت دارند، بايد دستمزدي منصفانه و بر اساس فعاليت‌شان دريافت كنند. پس يك مدير بايد عملكرد اعضايش را براي جبران زحمات‌شان هميشه در نظر داشته باشد.

 • ميزان تمركز در تصميم‌گيري

بر اساس اين اصل، تصميمات نبايد هميشه از بالا به پايين گرفته شود. بلكه كساني كه در رده‌هاي مياني سازمان هستند نيز بايد در تصميمات سهيم بوده و حق اعمال نظر در سطوح خود را داشته باشند.

 • زنجيره فرمان

زنجيبره فرمان همان سلسله مراتب قدرت است، بر اين اساس هر كارمند مي‌تواند تا دو رده بالاتر از خود ارتباط برقرار كند. اين موضوع بيشتر در سازمان‌هايي است كه هرمي بوده و امكان ارتباط با مديران ارشد وجود ندارد.

ترتيب و مرتب بودن

اگر سازماني نظم نداشته باشد، پس چگونه كارمندانش مي‌توانند از منابع به بهترين نحو استفاده كنند. داشتن فضايي ايمن، مناسب، تميز و… به طور مستقيم با مرتب بودن در محيط كار در ارتباط است.

انصاف

رفتار مديران با زير دستان اگر خالي از انصاف باشد، طولي نمي‌كشد كه زيردستان نيز كارشكني كرده و ضررهاي هنگفتي به سازمان خواهند زد. برخورد مدير بايد بي‌طرفانه، بي غرض و با احترام باشد.

ثبات كاركنان

سازمان‌ها بهتر است تلاش كنند تا عمر حضور نيروهاي خود را افزايش دهند. با اين كار هم امنيت شغلي را در آن‌ها زياد كرده‌اند و هم هزينه استخدام و آموزش را به حداقل مي‌رسانند. دراين شرايط نيروها نيز نسبت به سازمان‌شان احساس مسئوليت بيشتري كرده و در زمان بحران بهترين عملكرد خود را خواهند داشت.

ابتكار

آزاد گذاشتن نيروها جهت ابراز علاقه يكي از روش‌هايي است كه به كاركنان اجازه مي‌دهد تا ابتكار و خلاقيت در كار داشته باشند. ايده‌هاي جديد باعث پيشرفت و ارتقاي سازمان نيز خواهد شد.

روحيه كار گروهي

آخرين اصل از اصول مديريت فايول به كار گروهي تاكيد دارد. سازماني كه كارمندانش را به كار گروهي تشويق مي‌كند و به آن‌ها تيمي كار كردن را آموزش مي‌دهد، در خود به يك يكپارچگي مي‌رسد. اين وحدت و يك پارچگي منجر به توسعه و فراگيري آموزه‌هاي بيشتر در سازمان مي‌شود. در چنين فضايي دو به هم‌زني و زير آب زني معنا خود را از دست داده و افراد براي پيشرفت خود به آموزش همكاران خود نيز مي‌پردازند. شما در هر جايي كه هستيد مي‌توانيد از خدمات مشاوره تلفني و حضوري مركز مشاوره كسب و كار و كاريابي كاردوك بهرمند شويد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه امور اداري و سازماني مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: اصول مديريت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: اصول مديريت،
موضوع:
[ ۱ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۰۳:۲۷ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

بسياري از صاحبان سرمايه به دنبال يك اصول مديريت در سازمان خود هستند تا بتوانند آن را به بالاترين درآمد ممكن برسانند. پس از ورود به بازار كار دير يا زود متوجه مي‌شويد كه در هر حوزه‌اي، مديريت اصلي اساسي و انكارناپذير است. به طوري كه موفقيت و رشد سازمان مستقيما به عملكرد مديران آن بستگي دارد. اين موضوع به قدري اهميت دارد كه مديريت به عنوان يك علم شناخته مي‌شود، پس شما هم اگر به دنبال هدايت مجموعه خود هستيد، بايد پايه‌هاي علم مديريت را بشناسيد. خوب است بدانيد اصول مديريت تنها براي مديران نبوده و در هر زمينه و بخشي كه فعاليت داريد، آگاهي از اين اصول به ياري شما مي‌آيند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه امور اداري و سازماني مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد. 

 

منبع: اصول مديريت

 

تعريفي كوتاه از مديريت

قبل از آن كه بخواهيم اصول مديريت را شرح دهيم، خوب است با مفهوم مدير و مديريت آشنا شويد. مدير كسي كه كار مديريت را انجام مي‌دهد، او محيطي مناسب براي كساني كه مي‌توانند براي اهداف سازمان مفيد باشند، فراهم مي‌كند. در عمل، مديريت ادغامي از دانش، هنر و خلاقيت است كه در جهت اهداف سازمان از آن‌ها استفاده مي‌كند. مديري موثر است كه بتواند در شرايط سخت زيردستان را با خود هماهنگ كند. تصميمات يك مدير شايسته بر اساس تفكر عميق و آينده نگري است. براي رسيدن به اين اهداف و ويژگي‌ها لازم است تا علاوه بر دانش، با اصول مديريتي نيز آشنا باشيد. 

مقاله موانع خلاقيت را مطالعه نماييد.

اصول مديريت چيست؟

نظريه‌هاي متعددي درباره اصول مديريت ذكر شده‌اند كه در هر كدام از آن‌ها مباحث مختلفي در نظر گرفته شده است. اما در همه آن‌ها مي‌توان به اشتراكاتي رسيد. در ادامه به دو ديدگاه پرداخته‌ايم كه هم طرفداران بيشتري داشته و هم در عمل كاربردي‌تر بوده‌اند.

اصول پنجگانه مديريت

بعد از آنكه نظريات مختلفي درباره وظايف مدير مطرح شد، پنج وظيفه به عنوان وظايف و اصول مديريت ميان صاحبان نظر به توافق رسيد. اين پنج اصل عبارتند از؛

 1. برنامه ريزي
 2. سازماندهي
 3. هدايت و كنترل
 4. به كارگماردن
 5. رهبري

برنامه ريزي ؛ قدم اول در اصول مديريت

برنامه ريزي از جمله اصولي است كه همه صاحب نظران در مورد آن اتفاق نظر دارند. مديري كه فاقد مهارت برنامه ريزي باشد، به سازمان آسيب زده و مانع از رشد آن مي‌شود. با برنامه‌ريزي اهداف، مسير اجرايي، روش و ابزار مورد نياز مشخص است. در واقع وقتي مدير برنامه ريزي داشته باشد با اتفاقات غيرمترقبه مواجه نمي‌شود. او در برخورد با بحران‌ها مي‌داند به كدام سو بايد حركت كند و سليقه شخصي را در كار دخالت نمي‌دهد. مقاله ايجاد تعادل بين كار و زندگي شخصي كليك كنيد.

سازماندهي ؛ اصول سازماندهي در مديريت را بشناسيد

مدير با سازماندهي وظايفي را از حالت كلي به حالت جزئي‌تر در مي‌آورد. بدين صورت واحدهاي مختلف با فعاليت در كنار يكديگر قادر به رسيدن به اهداف سازمان مي‌شوند. براي مثال براي درست كردن يك پيتزا با توجه به منابع مالي موجود مواد اوليه را تهيه كرده و بر اساس ظرفيت فرها در ساعت سفارش دريافت مي‌كند، او مي‌داند كه براي سرعت بخشيدن به كار نبايد بيش از 3 نفر را در آشپزخانه و سالن غذا خوري بگمارد و براي نظم دهي بايد شرح وظايف هر سه نفر را دقيق مشخص نمايد. پيشنهاد مي‌كنيم مقاله هوش مالي را مطالعه نماييد.

هدايت و كنترل ؛ اصل سوم از اصول مديريت

بنابراين اصل پس از برنامه ريزي و سازماندهي، نبايد نيروها را به حال خود رها كرد. حتي اگر كارتان با ماشين آلات است، باز هم نياز داريد كه دائم بر روند كار نظارت كرده و از درستي عملكرد آن اطمينان حاصل كنيد. عدم وارسي و ندادن بازخورد باعث مي‌شود عيب‌هاي كار برطرف نشده و سيستم به اشتباه خود ادامه دهد.

به كار گماردن : اصول فراموش شده مديريت

در ميان اصول مديريت به اصل به كار گماردن توجه كمتري شده است، درحالي كه به كار گماردن نيروي انساني متناسب با يك سمت بسيار در پيشرفت كار اهميت دارد. در واقع اين اصل بر اين موضوع اشاره دارد كه افراد را بر اساس تخصص و مهارت‌هايشان بايد شناسايي كرد و براي آن‌ها وظايف تعريف نمود.

رهبري ؛ مديريت يا رهبري

همانطور كه در ابتدا وظايف مدير را شرح داديم، رهبر يك گروه نيز همان وظايف را بر عهده دارد. با اين تفاوت كه رهبر جايگاهي غير سازماني و جدايي از سمت نيز مي‌تواند داشته باشد. مدير با شرح وظايف و كنترل نيروها سعي در بهبود اوضاع دارد. اين روش در رابطه با مشاغلي كه مكانيكي است بسيار موثر است. اما اين موضوع در برخورد با نيروي انساني دشوارتر بوده و مدير بايد داراي روحيه رهبري نيز باشد.

مهارت رهبري در واقع به ميزان تاثيرگذاري مدير بر روي ديگران اشاره دارد. با اين توانايي مي‌توانيد در نيروهاي خود حس رقابت، انگيزه، رغبت به كار و… را پرورش دهيد. يك رهبر براي تاثيرگذاري از پيشنهادات مالي و يا تنبيه استفاده نمي‌كند، بلكه او ارتباطي با سايرين ايجاد كرده كه از هر مشوقي بالاتر است. مقاله ايجاد انگيزه در كاركنان را مطالعه نماييد.

اصول مديريت فايول

فايول مهندسي بود كه به صورت تجربي ياد گرفته بود چگونه يك پروژه را در عالي‌ترين سطح مديريت كند. او بر همين اساس ديدي نسبت به كار مديريتي پيدا كرد و براي انتقال تجربيات خود 14 اصل را شرح داد كه در ادامه به هر كدام از آن‌ها مي‌پردازيم.

تقسيم كار

اصل تقسيم كار بيان مي‌كند كه كارها را بايد به وظايف كوچكتر تقسيم كرد تا با گماردن افراد در هر بخش به كار سرعت بخشيد و فرد در آن متخصص مي‌شود.

 • اختيار و پاسخگويي

فايول بيان مي‌كند نمي‌توان به كسي اختيار داد و از او نتيجه كار را بازخواست نكرد و يا برعكس اين موضوع. اختيار و پاسخگويي هر دو با هم معنا پيدا مي‌كنند.

 • نظم و انضباط

همه افراد سازمان بايد به قوانين احترام گذاشته و در هر شرايطي به آن‌ها پايبند باشند.

 • وحدت فرماندهي

براساس اصل وحدت فرماندهي هر كارمندي بايد از يك نفر دستور گرفته و فقط به آن فرد پاسخگو باشد. به اين صورت هر كس در سازمان يك مافوق دارد كه بايد دستورات او را پيش ببرد.

 • وحدت رويه

گروه‌هاي مختلف در سازمان كه يك هدف مشابه را دنبال مي‌كنند بايد توسط يك مدير و يك طرح هدايت شوند. در غير اين صورت آن طرح به سرانجام نخواهد رسيد.

 • تبعيت

اهداف و منافع سازمان هميشه بر منافع و اهداف فرد مقدم است. بر اين اساس هرگز نبايد فردي خود را نسبت به سازمان در اولويت بداند.

 • جبران خدمات

همه كساني كه در سازمان فعاليت دارند، بايد دستمزدي منصفانه و بر اساس فعاليت‌شان دريافت كنند. پس يك مدير بايد عملكرد اعضايش را براي جبران زحمات‌شان هميشه در نظر داشته باشد.

 • ميزان تمركز در تصميم‌گيري

بر اساس اين اصل، تصميمات نبايد هميشه از بالا به پايين گرفته شود. بلكه كساني كه در رده‌هاي مياني سازمان هستند نيز بايد در تصميمات سهيم بوده و حق اعمال نظر در سطوح خود را داشته باشند.

 • زنجيره فرمان

زنجيبره فرمان همان سلسله مراتب قدرت است، بر اين اساس هر كارمند مي‌تواند تا دو رده بالاتر از خود ارتباط برقرار كند. اين موضوع بيشتر در سازمان‌هايي است كه هرمي بوده و امكان ارتباط با مديران ارشد وجود ندارد.

ترتيب و مرتب بودن

اگر سازماني نظم نداشته باشد، پس چگونه كارمندانش مي‌توانند از منابع به بهترين نحو استفاده كنند. داشتن فضايي ايمن، مناسب، تميز و… به طور مستقيم با مرتب بودن در محيط كار در ارتباط است.

انصاف

رفتار مديران با زير دستان اگر خالي از انصاف باشد، طولي نمي‌كشد كه زيردستان نيز كارشكني كرده و ضررهاي هنگفتي به سازمان خواهند زد. برخورد مدير بايد بي‌طرفانه، بي غرض و با احترام باشد.

ثبات كاركنان

سازمان‌ها بهتر است تلاش كنند تا عمر حضور نيروهاي خود را افزايش دهند. با اين كار هم امنيت شغلي را در آن‌ها زياد كرده‌اند و هم هزينه استخدام و آموزش را به حداقل مي‌رسانند. دراين شرايط نيروها نيز نسبت به سازمان‌شان احساس مسئوليت بيشتري كرده و در زمان بحران بهترين عملكرد خود را خواهند داشت.

ابتكار

آزاد گذاشتن نيروها جهت ابراز علاقه يكي از روش‌هايي است كه به كاركنان اجازه مي‌دهد تا ابتكار و خلاقيت در كار داشته باشند. ايده‌هاي جديد باعث پيشرفت و ارتقاي سازمان نيز خواهد شد.

روحيه كار گروهي

آخرين اصل از اصول مديريت فايول به كار گروهي تاكيد دارد. سازماني كه كارمندانش را به كار گروهي تشويق مي‌كند و به آن‌ها تيمي كار كردن را آموزش مي‌دهد، در خود به يك يكپارچگي مي‌رسد. اين وحدت و يك پارچگي منجر به توسعه و فراگيري آموزه‌هاي بيشتر در سازمان مي‌شود. در چنين فضايي دو به هم‌زني و زير آب زني معنا خود را از دست داده و افراد براي پيشرفت خود به آموزش همكاران خود نيز مي‌پردازند. شما در هر جايي كه هستيد مي‌توانيد از خدمات مشاوره تلفني و حضوري مركز مشاوره كسب و كار و كاريابي كاردوك بهرمند شويد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه امور اداري و سازماني مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: اصول مديريت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: اصول مديريت،
موضوع:
[ ۲۸ تير ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۵۸:۱۲ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آدرس اداره صنايع و معادن استان اصفهان چيست؟ بسياري از كسب و كارها و صاحبان مشاغل براي دريافت خدمات مربوطه، بايد به اداره صنايع معادن مراجعه كنند. اما قبل از مراجعه بايد بدانيد كه بسياري از اين خدمات به صورت اينترنتي از طريق سامانه بهين ياب ارائه مي‌شود. كارشناسان كاردوك به شما براي دريافت خدمات هر چه بهتر راهنمايي لازم را ارائه مي‌دهند.

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع: صنايع و معادن اصفهان

آدرس اداره صنايع و معادن و تجارت استان اصفهان 

آدرس و اطلاعات مهم در مورد صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به شرح زير مي‌باشد:

آدرس اداره صنعت و معدن استان اصفهان :
اصفهان – خيابان 22 بهمن – مجتمع اداري اميركبير
 
شماره تماس:
 ۵ – ۳۲۶۴۵۸۷۰
 
كد پستي: ۸۱۵۸۷۱۴۱۸۱
  
 
آدرس وب سايت: http://esf.mimt.gov.ir

ساعات كاري : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت و نيم تا دو نيم (7:30 تا 14:30) و پنجشنبه ها از ساعت (7:30 تا 13:30)

خدمات صنايع معادن استان اصفهان

تمام كساني كه با حوزه صنعت، معدن و تجارت درگير هستند مي‌دانند كه اين سازمان خدمات بسياري از گرفتن وام تا ارائه جواز را انجام مي‌دهد. مهم‌ترين خدمات صنعت و معدن عبارتند از؛

بررسي و ارائه جواز و پروانه براي طرح‌هاي صنعتي

ارائه واحدي با امكانات صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي

ارائه وام براي طرح‌هايي با توجيه اقتصادي

ارائه سهميه مواد اوليه

اعلام آمارهاي واحدهاي توليدي و صنعتي

و….

خدمات الكترونيكي صنايع معادن

سازمان صنايع، معادن و تجارت (صمت) با توجه به پيشرفت تكنولوژي همانند ساير حوزه‌ها بسياري از خدمات خود را به صورت آنلاين و از طريق اينترنت ارائه مي‌دهد. بهين ياب يكي از جامع‌ترين سامانه هاي مربوطه به صنايع، معادن و تجارت كشوري است. 

 

خدمات قابل ارائه كاردوك

شركت كاردوك به صاحبان مشاغل و كارآفرينان در تمامي مراحل انجام پروژه خدمات ارائه مي‌دهد. شما مي‌توانيد در زمينه‌هاي زير با كارشناسان تماس گرفته و راهنمايي لازم را دريافت كنيد.

مشاوره كسب و كار

اصلاح طرح توجيهي و نوشتن طرح توجيهي

انجام تمام امور مربوط به سامانه بهين ياب

عيب يابي پروژه

مكان يابي و اجراي پروژه

دريافت جواز تاسيس صنعتي و پروانه بهره برداري

تامين مالي و دريافت وام 

تامين تجهيزات و معرفي دستگاه هاي مناسب

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: صنايع و معادن اصفهان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ تير ۱۴۰۰ ] [ ۰۳:۰۳:۰۱ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آدرس اداره صنايع و معادن استان اردبيل را چيست؟ بسياري از كسب و كارها و صاحبان مشاغل براي دريافت خدمات مربوطه، بايد به اداره صنايع معادن مراجعه كنند. اما قبل از مراجعه بايد بدانيد كه بسياري از اين خدمات به صورت اينترنتي از طريق سامانه بهين ياب ارائه مي‌شود. كارشناسان كاردوك به شما براي دريافت خدمات هر چه بهتر راهنمايي لازم را ارائه مي‌دهند.

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع: صنايع و معادن اردبيل

آدرس اداره صنايع و معادن و تجارت استان اردبيل

آدرس و اطلاعات مهم در مورد صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل به شرح زير مي‌باشد:

آدرس اداره صنعت و معدن استان استان اردبيل :
 اردبيل – خيابان مطهري – مجتمع ادارات
كد پستي: ۵۶۱۳۹۴۳۳۸۳
تلفن: ۳۳۲۳۳۹۰۵ – ۰۴۵
 
آدرس وب سايت: www.ard.mimt.gov.ir

ساعات كاري : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت و نيم تا دو نيم (7:30 تا 14:30) و پنجشنبه ها از ساعت (7:30 تا 13:30)

خدمات صنايع معادن استان اردبيل

تمام كساني كه با حوزه صنعت، معدن و تجارت درگير هستند مي‌دانند كه اين سازمان خدمات بسياري از گرفتن وام تا ارائه جواز را انجام مي‌دهد. مهم‌ترين خدمات صنعت و معدن عبارتند از؛

بررسي و ارائه جواز و پروانه براي طرح‌هاي صنعتي

ارائه واحدي با امكانات صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي

ارائه وام براي طرح‌هايي با توجيه اقتصادي

ارائه سهميه مواد اوليه

اعلام آمارهاي واحدهاي توليدي و صنعتي

و….

خدمات الكترونيكي صنايع معادن

سازمان صنايع، معادن و تجارت (صمت) با توجه به پيشرفت تكنولوژي همانند ساير حوزه‌ها بسياري از خدمات خود را به صورت آنلاين و از طريق اينترنت ارائه مي‌دهد. بهين ياب يكي از جامع ترين سامانه هاي مربوطه به صنايع، معادن و تجارت كشوري است. 

 

خدمات قابل ارائه كاردوك

شركت كاردوك به صاحبان مشاغل و كارآفرينان در تمامي مراحل انجام پروژه خدمات ارائه مي‌دهد. شما مي‌توانيد در زمينه هاي زير با كارشناسان تماس گرفته و راهنمايي لازم را دريافت كنيد.

مشاوره كسب و كار

اصلاح طرح توجيهي و نوشتن طرح توجيهي

انجام تمام امور مربوط به سامانه بهين ياب

عيب يابي پروژه

مكان يابي و اجراي پروژه

دريافت جواز تاسيس صنعتي و پروانه بهره برداري

تامين مالي و دريافت وام 

تامين تجهيزات و معرفي دستگاه هاي مناسب

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: صنايع و معادن اردبيل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۴۲:۲۷ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آدرس اداره صنايع و معادن استان اردبيل را چيست؟ بسياري از كسب و كارها و صاحبان مشاغل براي دريافت خدمات مربوطه، بايد به اداره صنايع معادن مراجعه كنند. اما قبل از مراجعه بايد بدانيد كه بسياري از اين خدمات به صورت اينترنتي از طريق سامانه بهين ياب ارائه مي‌شود. كارشناسان كاردوك به شما براي دريافت خدمات هر چه بهتر راهنمايي لازم را ارائه مي‌دهند.

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع: صنايع و معادن اردبيل

آدرس اداره صنايع و معادن و تجارت استان اردبيل

آدرس و اطلاعات مهم در مورد صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل به شرح زير مي‌باشد:

آدرس اداره صنعت و معدن استان استان اردبيل :
 اردبيل – خيابان مطهري – مجتمع ادارات
كد پستي: ۵۶۱۳۹۴۳۳۸۳
تلفن: ۳۳۲۳۳۹۰۵ – ۰۴۵
 
آدرس وب سايت: www.ard.mimt.gov.ir

ساعات كاري : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت و نيم تا دو نيم (7:30 تا 14:30) و پنجشنبه ها از ساعت (7:30 تا 13:30)

خدمات صنايع معادن استان اردبيل

تمام كساني كه با حوزه صنعت، معدن و تجارت درگير هستند مي‌دانند كه اين سازمان خدمات بسياري از گرفتن وام تا ارائه جواز را انجام مي‌دهد. مهم‌ترين خدمات صنعت و معدن عبارتند از؛

بررسي و ارائه جواز و پروانه براي طرح‌هاي صنعتي

ارائه واحدي با امكانات صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي

ارائه وام براي طرح‌هايي با توجيه اقتصادي

ارائه سهميه مواد اوليه

اعلام آمارهاي واحدهاي توليدي و صنعتي

و….

خدمات الكترونيكي صنايع معادن

سازمان صنايع، معادن و تجارت (صمت) با توجه به پيشرفت تكنولوژي همانند ساير حوزه‌ها بسياري از خدمات خود را به صورت آنلاين و از طريق اينترنت ارائه مي‌دهد. بهين ياب يكي از جامع ترين سامانه هاي مربوطه به صنايع، معادن و تجارت كشوري است. 

 

خدمات قابل ارائه كاردوك

شركت كاردوك به صاحبان مشاغل و كارآفرينان در تمامي مراحل انجام پروژه خدمات ارائه مي‌دهد. شما مي‌توانيد در زمينه هاي زير با كارشناسان تماس گرفته و راهنمايي لازم را دريافت كنيد.

مشاوره كسب و كار

اصلاح طرح توجيهي و نوشتن طرح توجيهي

انجام تمام امور مربوط به سامانه بهين ياب

عيب يابي پروژه

مكان يابي و اجراي پروژه

دريافت جواز تاسيس صنعتي و پروانه بهره برداري

تامين مالي و دريافت وام 

تامين تجهيزات و معرفي دستگاه هاي مناسب

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: صنايع و معادن اردبيل


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۴۲:۰۰ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

هوش مالي فقط بخشي از هوش ذهني است كه براي حل مشكلات مالي از آن استفاده مي‌شود . حتما كساني را ديده‌ايد كه هر روز سخت‌تر از ديروز كار مي‌كنند، پول بيشتري در مي‌آورند اما هرگز ثروتمند نمي‌شوند و حتي بيشتر از قبل بدهكار مي‌شوند و مشكلات مالي‌شان بيشتر مي‌شود. اكثر ما فكر مي‌كنيم بهترين راه و روش حل مشكل، فقط همان روشي است كه مي‌دانيم و انجام مي‌دهيم. در حالي كه روش‌هايي كه تا الان استفاده كرده‌ايم به نتيجه متوسط يا پائين‌تر از متوسط رسانده است. اگر اين نكته را درك كنيم مي‌توانيم با يادگيري روش و مهارت‌هاي جديد و تغيير در نوع نگرش و فكر خود به نتايج جديد و بهتر برسيم. اگر به مشكل مالي خود به عنوان يك فرصت براي يادگيري و باهوش‌تر شدن نگاه كنيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه امور اداري و سازماني مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع: هوش مالي

 

هوش مالي | براي پول دار شدن هم بايد باهوش بود

البته منظور هوشي متفاوت از IQ است. هوش مالي مفهومي ذهني است كه شامل عملكرد يا كارهاي خاصي است كه ثروت را وارد زندگي شما مي‌كند. بايد ذهنيت لازم براي موفقيت و شكست را ياد بگيريد و باورهاي محدودكننده‌اي كه سد راه پول درآوردن شماست را كنار بگذاريد. بنابراين هوش مالي را مي‌توان يكي از اصول مديريت دانست، براي اطلاع از اصول مديريت كليك كنيد.

 

هوش مالي چيست | چه چيزي باعث حل مشكل مالي مي شود؟

همه مردم دنيا چه ثروتمند و چه فقير مشكل مالي دارند. خيلي‌ها فكر مي‌كنند مشكل مالي آن‌ها تمام مي‌شود، اما اين طور نيست، پول بيشتر مشكلات مالي بيشتري به دنبال دارد. تحصيلات هم مشكل مالي را برطرف نمي‌كند. داشتن يك شغل هم مشكلات مالي را حل نمي‌كند. هوش مالي دقيقا همان رفتار شما با پول است. متاسفانه تحصيلات و سخت كوشي اگر با استفاده از هوش مالي، همراه نباشد نمي‌تواند موجب توليد ثروت شود. حال سوال اين است چه چيزي مشكلات مالي را حل مي‌كند؟

جواب اين سوال “هوش مالي” است. مشكلات رايج مالي در دنياي امروز؛ تطبيق نداشتن درآمدها و هزينه‌هاي زندگي، نداشتن خانه شخصي، بدهكاري، هزينه‌هاي ماشين، هزينه‌هاي بهداشتي درماني و… است كه با استفاده از هوش مالي مي‌توان آن‌ها را برطرف كرد. اگر هوش مالي را در خود تقويت نكنيم روز به روز مشكلات وخيم‌تر و شرايط روز به روز سخت‌تر مي‌شوند. واقعيت اين است كه پول تاثير به سزايي روي سبك و كيفيت زندگي دارد. پول آسايش، آزادي زماني و آزادي انتخاب مي‌آورد. ولي پول در آوردن به تنهايي و بدون استفاده از هوش مالي هيچ كدام از موارد ذكر شده را به همراه نخواهد داشت.

هوش مالي و ارتباط آن با پولدار شدن

اگر بتوانيد هوش مالي خود را رشد بدهيد، مي‌توانيد مشكلات مالي خود را حل كنيد و در نتيجه ثروتمندتر شويد و اگر اين كار را نكنيد روز به روز فقيرتر مي‌شويد. مديران مالي كاردان، براي رسيدن به ثروت و رفاه مالي اقدامات خاصي انجام مي‌دهند. كساني كه از نظر مالي موفق هستند با كساني كه وضع مالي اسف‌باري دارند، داراي ذهنيت متفاوتي نسبت به پول هستند. افراد موفق و ثروتمند هيچ وقت دست از يادگيري درباره پول درآوردن، سرمايه گذاري، اطلاعات مربوط به سهام و… نمي‌كشند.

پول در آوردن براي آن‌ها مثل نفس كشيدن حياتي است. مديران باهوش از تمام لحظه‌هاي زندگي‌شان براي يادگيري استفاده مي‌كنند. هميشه وقتي آن‌ها را مي‌بينيد درباره پول با بقيه صحبت مي‌كنند، به سمينارهاي امور مالي مي‌روند، با مشاوران حرفه‌اي صحبت مي‌كنند، كتاب مي‌خوانند يا در حال مطالعه بخش اقتصادي روزنامه هستند و … . پول درآوردن براي آن‌ها تبديل به عادت شده و اين عادت باعث مي‌شود در امور مالي‌شان به موفقيت برسند.

 

در ذهن كسي كه هوش مالي بالايي دارد چه مي‌گذرد؟

“جيمي مك اينتاير” در كتاب خود به نام “درس‌هايي كه آرزو داشتم ياد مي‌گرفتم” مي‌گويد موفقيت مالي ما تا حد زيادي به باورهايي كه درباره پول داريم بستگي دارد. اگر به باورهاي محدودكننده‌اي كه درباره پول داريم بچسبيم، هميشه از پيامدهاي آسيب رسان آن ضرر خواهيم كرد. اين باورهاي منفي هستند كه اجازه نمي‌دهند به بالاترين سطح استقلال مالي برسيم.

ويژگي هاي هوش مديران مالي كارآمد

خصوصيات مشترك بين همه مديراني كه درآمد بالايي دارند وجود دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره داشت :

داشتن طرح عملياتي

كساني كه از هوش مالي بالايي برخوردارند، برنامه و طرح جامعي براي موارد مالي و برنامه روزانه خود دارند.

پس انداز كردن ده درصد از درآمد خود

اين افراد هميشه حداقل ده درصد از درآمد خود را نگه مي‌دارند يا با آن به سرمايه گذاري مي‌پردازند يا در بلند مدت سود به دست مي‌آورند.

به حداقل رساندن بدهي

افراد با هوش مالي بالا، مي‌دانند كه قرض بالا آوردن، بار سنگيني دارد و در درازمدت تاثير بدي بر روي ميزان ثروت مي‌گذارد. اين افراد سعي مي‌كنند تا جاي ممكن بدهي‌هاي خود را به حداقل برسانند و با اين وجود اگر هم مجبور باشند كه با قرض كردن اقدام به خريد كنند، بهترين و مناسب‌ترين طرح و تسهيلات بانكي يا غيربانكي را انتخاب مي‌كنند. در اغلب موارد بدهي‌هايشان را با سودي كه از سرمايه گذاري هوشمندانه به دست مي‌آورند، صاف مي‌كنند.

تعيين اهداف مالي بلند مدت و كوتاه مدت

اهداف مالي ارتباط تنگاتنگي با طرح‌هاي عملياتي موثر دارند. اهداف افراد باهوش به دو دسته كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم مي‌شود و همين داشتن برنامه باعث مي‌شود تا در طول روز فكرشان را روي رسيدن به به اهدافشون متمركز كنند.

داشتن استراتژي در خرج كردن

افراد باهوش درباره هر مبلغي كه مي‌خواهند خرج كنند با دقت فكر مي‌كنند. مديران مالي موفق از پيامدهاي كوچك‌ترين خريد و خرج كردن خود هم آگاه هستند. آن‌ها مي‌دانند كه جمع شدن هزينه‌هاي به ظاهر كوچك در بلند مدت چه عواقبي دارد و باعث تلنبار شدن بدهي مي‌شود و فرصت سوددهي بيشتر را مي‌گيرد. اين افراد توانايي بالايي در پيش بيني آينده دارند. اين قابليت به آن‌ها كمك مي‌كند تا پيامدهاي خرج كردن پول‌شان را بشناسند و به اين ترتيب براي خرج كردن يا نكردن آن تصميم درستي بگيرند و اگر ببينند كه خرج كردن پول‌شان در بلند مدت برايشان سودي ندارد، قبل از هر اقدامي تصميمات‌شان را اولويت بندي مي‌كنند.

يادگيري مداوم استراتژي هاي مالي جديد

اين افراد هيچ وقت از يادگيري درباره پول درآوردن، سرمايه گذاري كردن، اطلاعات مربوط به سهام و … دست نمي‌كشند و به صورت مداوم در حال يادگيري هستند.

 

نحوه تقويت هوش مالي با هوش پول ساز

هوش پول ساز مجموعه مهارت‌هايي است كه باعث به دست آوردن پول بيشتر مي‌شود. بخشي از اين هوش، ذاتي و بخش مهمي از آن اكتسابي است. بخش ذاتي اين هوش چندان قابل تغيير نيست مانند “قدرت حافظه”، اما بخش‌هاي اكتسابي آن مي‌تواند با روش‌هاي زير  فراگرفته شود.

خيال پردازي

كساني كه خيال پردازي مي‌كنند احتمال بيشتري دارد كه بتوانند يك كار و ايده جديد خلق كنند. بسياري از ايراني‌ها قدرت خيال پردازي خوبي دارند، اما فقط افراد كمي به آن اهميت مي‌دهند و بيشتر افراد با بي توجه از كنار آن مي‌گذرند. حتي برخي افراد خيال پردازي را چيز بدي مي‌دانند! تفاوت افراد موفق با ديگران در اين است كه به خيال پردازي‌هايشان جامه عمل مي‌پوشانند.

خلاقيت

يكي از مهم‌ترين موارد براي هوش مالي خلاقيت است. در گذشته بسيار دور براي كسب درآمد بالا چندان به خلاقيت نياز نبود، اما در دنياي امروزي با افزايش جمعيت و رقابت در زمينه‌هاي مختلف شغلي و اجتماعي، نياز به اين ويژگي بيشتر مي‌شود. بيشتر كساني كه در موقعيت شغلي با حقوق ثابت قرار مي‌گيرند، خلاقيت خودشان را از دست مي‌دهند. بايد بدانيد انسان تنها زماني از قابليت‌هاي عالي ذهنش استفاده مي‌كند كه در شرايط سخت قرار بگيرند.

علاقه

اگر به شغل فعلي خود علاقه نداريد، دست كشيدن از آن كار منطقي است. وقتي از كاري كه به آن علاقه نداريد دست مي‌كشيد، تمام انرژي‌تان را صرف پيدا كردن شغل مورد علاقه‌تان مي‌كنيد و تمام فكرتان بر روي شغلي كه برايتان مناسب‌ترين است، متمركز مي‌شود. نكته مهمي كه بايد بدانيد اين است كه تنها راه انجام دادن كارهاي عظيم، دوست داشتن كاري است كه انجام مي‌دهيذ.

جسارت

جسارت ويژگي كساني است كه ترس‌هايشان را شناخته‌اند و بر آن غلبه كرده‌اند. ترس‌ها بزرگترين موانع در برابر پيشرفت انسان هستند. انسان‌هاي بزرگ با ترس‌هايشان روبه رو مي‌شوند ولي انسان‌هاي ضعيف از آن فرار مي‌كنند.

تمركز

حال كه هدف‌تان را مشخص كرده‌ايد كافي است روي آن تمركز كنيد. تمام ذهن و قدرت خود را روي هدف‌تان جمع كنيد و به عوامل مزاحم اجازه ندهيد به ذهنتان وارد شوند و نهايت تلاشتان را براي رسيدن به هدف بكنيد و تا رسيدن به هدفتان دست از تلاش نكشيد. از تجربه‌هايتان پله‌هايي براي بالا رفتن بسازيد و هرگز از شكست خوردن نهراسيد.

مركز مشاوره كسب و كار و كاريابي كاردوك

براي دريافت مشاوره در زمينه هوش مالي مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كاردوك تماس بگيريد و از خدمات مشاوره حضوري و تلفني اين مركز بهرمند شويد. براي اطلاع از ساير روش هاي جلوگيري از ضرر مالي كليك كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه امور اداري و سازماني مي‌توانيد با مشاوران مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

منبع: هوش مالي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: هوش مالي،
موضوع:
[ ۲۵ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۰:۳۸:۳۵ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

با افزايش مداوم جمعيت به موازات تغيير فرهنگ كار و تغذيه نياز به مواد غذايي با سرعت زيادي افزايش مي‌يابد. سازمان خواروبار جهاني جمعيت جهان براي تامين مواد غذايي جمعيت تا سال2030 نيازمند توسعه كشاورزي و خدمات پشتيباني است. براساس برآوردهاي موجود تا سال2030 تامين موادغذايي تا 70درصد ازتوليد فعلي افزايش مي‌دهند كه نمي‌تواند نياز بازار را تامين كند؛ لذا همزمان با توسعه توليد بايد زيرساخت‌هاي آماده سازي، انبارداري، بسته‌بندي و نگهداري سردخانه‌اي جهت غلبه بر كمبودها و متعادل سازي قيمت‌ها توسعه يابد. زيرساخت‌هاي انبارهاي سردحانه‌اي نه تنها جهت نگهداري مواد اوليه و محصولات كارخانجات توليد و فراوري بلكه از نظر تأمين و نگهداري ذخايره كالاي استراتژيك كشور نيز الزامي هستند. در ادامه خلاصه طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات را آورده‌ايم. براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي كليك كنيد.

 

منبع: طرح توجيهي شستشوي ميوه و سبزيجات

ضرورت احداث انبارهاي سردخانه

انبارهاي سردخانه‌اي مكاني براي حفظ و نگهداري مواد و محصولات فسادپذير است. درصنايع غذايي جهت نگهداري مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و محصولات توليدي فروآري شده خود نيازمند تاسيسات و زيرساخت‌هاي سردخانه‌اي هستند، از آنجا كه مواد اوليه غذايي را نمي‌توان در تمام سال براي مصرف تازه خوري و يا براي واحدهاي صنعتي غذايي مهيا نمود و يا در مناطقي بنا به شرايط اقليمي و جغرافيايي توليد ماده غذايي خاصي وجود ندارد و يا توليد در زمان برداشت محصولات كشاورزي بيشتر از مصرف است؛ ناگزير اين اقلام و محصولات غذايي را جهت جلوگيري از فساد و محافظت از دسترسي جانوران موذي و عرضه آن‌ها در  تمامي ايام سال هم براي مصرف مستقيم و هم براي فرآوري كردن در انبارهاي سردخانه نگهداري مي‌نمايند. براي اشنايي با ساير طرح توجيهي صنايع غذايي و آشاميدني كليك كنيد.

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | معرفي محصولات

شستشو، سورت، بسته بندي و نگهداري محصولات كشاورزي عبارت است از پاكيزه نمودن، جداسازي براساس كيفيت و بسته بندي نمودن آن‌ها با پوشش مناسب و نگهداري محصولات به منظور جلوگيري از فساد و اسراف مواد غذايي. اين فرايند سيستم پيوسته‌اي است كه از تامين مواد اوليه، آماده سازي كالا، سورت و بسته بندي، نگهداري با قابليت مديريت دماي سرد و رطوبت، حمل و توزيع و فروش و مصرف نهايي را در برمي‌گيرد. در اين طرح موضوع شستشو و سوريتينگ انواع ميوه همانند سيب، مركبات، سيب زميني و سبزيجات به همراه نگهداري آن‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

معرفي كدهاي ISIC متعلق به محصول مورد بررسي

ISIC نوعي طبقه بندي استاندارد براي فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي است. هدف اصلي ISIC فراهم كردن مجموعه‌اي از رده‌هاي فعاليتي است. بطوري كه در آن بتوان بنگاه‌هاي صنعتي را بر اساس نوع فعاليتي كه انجام مي‌دهند طبقه بندي نمود. وزارت صنعت معدن و تجارت از اين طبقه‌بندي براي دسته‌بندي فعاليت‌هاي توليدي استفاده مي‌نمايد. بر اساس اين سيستم طبقه بندي كد آيسيك محصولات پيش بيني شده در طرح به شرح ذيل مي‌باشد.

محصول

كد آيسيك

سورت و بسته بندي ونگهداري سيب زميني

15132123

سورت وبسته بندي و نگهداري ميوه سيب و مركبات

15132111

بسته بندي و نگهداري سبزيجات

15131112

بسته بندي محصولات زراعي و كشاورزي

7495312441

ذخيره سازي و نگهداري كالا در سردخانه

6302312301

ذخيره سازي و نگهداري مواد غذايي در سردخانه در دماي بالاي صفر درجه سانتي‌گراد

6302612306

ويژگي ها و  مشخصات فني بسته بندي

بسته بندي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم بازاريابي شناخته مي‌شود. از بسته‌بندي ضمن محافظت از كالا سهولت جابجايي، جذابيت در طراحي و درج اطلاعات بايد براي مشتري اقتصادي و براي بنگاه ايجاد ارزش افزوده بيشتر نمايد. كالا نوع و جنس مواد اوليه آن از نظر بهداشتي و كيفيت مناسب انتخاب شود تا سلامتي محصول را با قيمت و طراحي مناسب تضمين كند. بسته بندي با رعايت اوزان بازار انتخاب مي‌شود و بايد با فرهنگ، سليقه، عادات و ساختاربازار خرده فروشي و قدرت خريد مشتريان سازگاري داشته باشد.

ويژگي‌هاي سردخانه از نظر تنوع مبرد

سردخانه ها و سيستم‌هاي سرمايش صنعتي با توجه به استانداردهاي نگهداري محصول به سردخانه بالاي صفر (براي ذخيره سازي محصولات كشاورزي شامل سبزيجات تازه و ميوه‌ها و برخي از محصولات لبني) بكار گرفته مي‌شود و سردخانه زير صفر داراي تونل انجماد با قابليت تامين دما تا 40 -درجه سانتي‌گراد كه براي نگهداري محصولات پروتئيني از قبيل گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي و ساير فرآورده‌هاي پروتئيني و بعضي از فرآورده‌هاي لبني بكار گرفته مي‌شود، طبقه بندي مي‌كنند. 

 

 طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | كالاهاي جايگزين و رقيب

محصولات و خدمات قابل ارايه در اين طرح امكان جايگزيني ندارد و شامل روش‌هايي براي جلوگيري از فساد مواد و محصولات غذايي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر كالاهاي غذايي بسته بندي شده است.

دانش فني پروژه و روش بسته بندي ميوه و سبزيجات

عمدتا سيستم‌هاي برودتي سردخانه‌ها براي نگهداري فراوده‌هاي صنايع و بسته بندي مواد غذايي خصوصاً محصولات مرتبط با مواد پروتئيني، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات بكار گرفته مي‌شود و فرايند طراحي، ساخت بخش عمده تجهيزات و پياده سازي آن در كشور در دسترس مي‌باشد. 

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | تجهيزات سورت و بسته بندي

در بخش سورت و بسته بندي ماشين آلات به شرح ذيل كه توالي انجام عمليات در فرآيند نيز براساس آن استوار است، عبارتند از:

استخر تخليه، آسانسور مخصوص، تونل شستشو، برس شستشوي، تونل خشك كن، كانواير، آسانسور نقاله‌اي دورديفه، بازبيني روليكي سه رديفه، نوار انتقال، سيستم سورت حجمي با سيستم جعبه پركن، سيستم  بسته بندي.  

 

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | تجهيزات سردخانه اي

كندانسور

كندانسور به عنوان يك مبدل و خنك كننده وظيفه جذب حرارت محيط نگهداري مواد و محصولات غذايي داخل اتاقك‌هاي سردخانه و انتقال آن به عامل  سرمازا را دارند. كندانسور با گرفتن گرماي و انتقال آن به خارج سيستم، باعث تغيير شكل ماده تبريدي از حالت بخار به مايع مي‌گردند. هواي موجود در محيط سرخانه‌اي  به كمك فن‌ها امكان يكنواخت كردن شرايط محيط و  افزايش سرعت انتقال حرارت را دارد.

دو عامل اساسي و مهم در كارآيي كندانسورهاي خنك كننده سطح خنك كننده‌ها در تماس با محيط  سردخانه و حجم هواي دور كننده گرما كه در و واحد زمان مي‌باشد. به همين دليل لوله‌هاي اواپراتور براي افزايش سطح تماس انتقال حرارت، در شبكه‌اي از فلزات نازك با قابليت هدايت حرارتي بالا قرار مي‌گيرند. تا از ايجاد اختلاف درجه حرارت زياد بين دستگاه تبخير كننده و محيط سردخانه جلوگيري نمايد و هوا هنگام برگشت مجدد به محيط سردخانه رطوبتش را از دست بدهد و با ادامه  اين فرايند خشك شدن سطح محصول امكان پذير مي‌گردد.

كمپرسور

كمپرسورهاي سردخانه‌اي به مثابه قلب سيستم عمل مي‌نمايند.  عمليات تراكم و انتقال ماده سرمازا را در سيستم تبريد برعهده دارند.  گاز دريافتي از تبخير كننده دريافت توسط  كمپرسور با فشار از بخش رانش آن خارج مي‌شود. كمپرسورها به لحاظ فني مي‌توانند از نوع پيستون‌هاي متقارن رفت و برگشتي، دوراني، حلزوني با گريز از مركز باشند.

 

اواپراتور 

اواپراتور در دورن اتاقك سردخانه نصب مي‌شود و  وظيفه گردش هواي داخل اتاقك‌ها و  انتقال برودت را دارد. بستگي به ظرفيت سردخانه‌اي اتاقك اپراتورها به لحاظ تعداد، توان، فن و تراكم فن‌ها با هم متفاوت هستند.

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | بررسي هاي مالي و اقتصادي طرح

مشخصات عمومي طرح

رديف

موضوع

برآرود

واحد

1

زمين  

10000

متر مربع

2

زيربنا كل توليدي، خدماتي و ستادي و روباز

3100

متر مربع

 جدول سرمايه گذاري طرح

رديف

موضوع

هزينه ها  (ميليون ريال )

1

سرمايه گذاري ثابت

224,520

2

سرمايه گذاري در گردش

97,786

3

كل سرمايه گذاري

322,305 

4

هزينه توليد ساليانه

513,192

طرح توجيهي بسته بندي ميوه و سبزيجات | نتيجه مطالعات مالي و اقتصادي

تحقيقات بازار و ارايه معيارهاي محاسبه هريك از موارد برآورد سرمايه ثابت و در گردش و توضيح پيرامون هزينه‌هاي ثابت و متغير طرح، پيش‌بيني و قيمت تمام‌شده و همچنين سود ساليانه طرح كه محاسبه گرديده است. مهم‌ترين شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح با محاسبات مالي كه از نرم‌افزار Comfar III Expert استخراج شده، وضعيت قابل قبولي را بلحاظ مالي براي محصولات با كيفبت نشان مي‌دهد و بدليل وجود تقاضاي مازاد در طول چند سال اول زمينه بسيار مساعدي براي ايجاد اين واحد در منطقه مورد بررسي فراهم است.

نسبت‌هاي سودآوري

سود خالص به فروش

35/06

نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

208/99

نسبت سود خالص به ثروت خالص

25/81

نسبت سود خالص و بهره به سرمايه‌گذاري

44/43

    نسبت حاشيه سود

47/34

شاخص‌هاي ارزيابي و تجزيه و تحليل حساسيت با محاسبات نرم افزار كامفار نقطه سربه سر براي مدت10سال محاسبه گرديده و بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين مالي معادل 3/18 درصد و در سال مبنا معادل1/20 درصد از كل توليد مي‌باشد.

 

نرخ داخلي بازگشت سرمايه (IRR) 

اين نسبت نشان‌دهنده قدرت مالي طرح در بازگشت سرمايه است و ميزان سودآوري طرح را نشان مي‌دهد. IRR براي اين طرح 41/01درصد بدست آمده است. تحليل حساسيت نسبت به هزينه‌هاي توليد:

 • با افزايش 5درصد در هزينه‌هاي توليد IRR به 91/37 درصد كاهش مي‌يابد.
 • با افزايش 10درصد در هزينه‌هاي توليد IRR به  39/31 درصد كاهش مي‌يابد.
 • با افزايش 15درصد در هزينه‌هاي توليد IRR به  52/20 درصد كاهش مي يابد.

تحليل حساسيت نسبت به قيمت فروش

باكاهش 5 درصد در قيمت فروش IRR به  36/31درصدكاهش مي يابد.

باكاهش 10 درصد در قيمت فروش IRR به  26/20درصدكاهش مي يابد.

باكاهش 15درصد در قيمت فروش IRR به  12/14 درصد كاهش مي يابد.

نتايج تحليل فوق بيانگر انعطاف پذيري بالاي طرح نسبت به نوسانات بازار در بخش قيمت‌هاي فروش و هزينه‌هاي توليد است.

دوره بازگشت سرمايه

دوره بازگشت عادي سرمايه چنانچه در شش ماهه دوم سال مبنا تسهيلات تامين شود، 3/74سال و دوره بازگشت متحرك سرمايه با شرايط فوق 3/8 سال خواهد بود.

 

 

خدمات قابل ارايه كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي صنعتي 

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح  توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارائه خدمات مديريت پيمان راه اندازي طرح  
 • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول به كشورهاي ديگر
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه
 • اخذ مجوزهاي راه اندازي پروژه

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: طرح توجيهي شستشوي ميوه و سبزيجات


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۰۱:۰۰ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آيا مي دانيد نحوه برخورد با مشتريان ناراضي مي‌‌تواند راهي براي جلب رضايت مشتريان باشد؟ اگر كارتان طوري است كه به طور مستقيم با مشتريان در ارتباط هستيد، به احتمال زياد دير يا زود با افرادي روبه رو مي‌شويد كه از خدمات يا كالاي شما رضايت كافي ندارند. در اين زمان نااميد نشويد، در هر كاري ممكن است چنين اتفاقي بيفتد. راضي كردن همه چندان آسان نيست؛ پس آرامش خودتان را حفظ كرده و براي حل موضوع به دنبال راه حل باشيد. شايد سخت به نظر آيد ولي با راهكارهايي كه در ادامه شرح داده‌ايم به راحتي مي‌توانيد نظر مشتريان خود را برگردانيد.

 

جهت دريافت مشاوره كسب و كار از كارشناسان با تجربه كاردوك مي توانيد با شماره 02166418908 تماس حاصل نماييد.

 منبع: برخورد با مشتري ناراضي

نحوه برخورد با مشتريان ناراضي برخورد كنيم؟

حفظ مشتري يكي از اصول كسب وكارهاي موفق است. نارضايتي مشتري مي‌تواند براي شما فرصتي محسوب شود تا بتوانيد به مشتري نشان دهيد كه چقدر براي او و خواسته‌هايش اهميت قائل هستيد. با چنين ديدگاهي صرف هزينه براي آموزش و يادگيري اين روش‌ها نيز منطقي‌تر هستند. در ادامه به نكات و روش‌هايي جهت نحوه برخورد با مشتريان ناراضي ارائه داده‌ايم. جهت آشنايي با بهترين روش هاي كاربردي و  مهارت هاي لازم براي مدير فروش كليك كنيد. 

 

نارضايتي از شما نيست بلكه از محصول است

موقعيتي را تصور كنيد كه مشتري در مقابل شما ايستاده در حال فرياد زدن بر سر شماست، چرا كه خدمات مورد انتظارش را دريافت نكرده است. در اين موقعيت اولين چيزي كه بايد بدانيد اين است كه مشتري با شخص شما كدورتي ندارند و تنها نارضايتي از بابت معامله اي است كه ميان شما صورت گرفته. با پذيرش اين موضوع راحت‌تر مي‌توانيد اقدامات بعدي را اجرا نماييد.

مشتري بايد بداند به او توجه مي شود

در اولين قدم مهم‌ترين كاري كه بايد بكنيد اين است كه مشتري متوجه شود شما به ناراحتي او اهميت مي‌دهيد. با گوش دادن و پيگيري موضوع مي‌توانيد اين حس را در او تقويت كنيد كه رضايت او جزئي از اهداف شماست. در واقع در اين مرحله مشتري بايد اطمينان يابد شما او را درك كرده و دليل ناراحتي‌اش را متوجه شده‌ايد. براي نشان دادن اين موضوع مي‌توانيد از برخي جملات اطمينان بخش زير استفاده كنيد. “ممنون ميشم اول ماجرا را توضيح دهيد”، “از اين كه با ما تماس گرفتيد و موضوع را در ميان گذاشتيد ممنونيم هر چيزي كه فكر مي كنيد باعث اين مشكل شده را بيان كنيد”، “كاملا اهميت و ناراحتي شما را درك مي‌كنيم نميشه از اين مشكل به راحتي گذشت بايد علت او رو پيدا كنيم”.

با چنين جملاتي به مشتري نشان داده‌ايد كه علاوه بر گوش دادن به حرف‌هايش، به او به عنوان يك انسان نيز اهميت مي‌دهيد. پس اگر مشتري اضطراب دارد با او همدردي كنيد. در صورت عصباني بودن مشتري هرگز به او نگوييد “كاري نميشه كرد يا خدمات پس از فروش نداريم”.

 

نحوه برخورد با مشتريان ناراضي | همدري خود با مشتري را نشان دهيد

مي‌توانيد براي آرام كردن مشتري به او نشان دهيد هر كس هم كه جاي او بود چنين احساسي داشت، ناراحتي او بي مورد نبوده و به او حق مي‌دهيد كه خشمگين باشد. ابراز تاسف‌تان در اين شرايط دردي را دوا نمي‌كند، تنها به خشم مشتري مي‌افزايد. در عوض مي‌توانيد براي نشان دادن همدردي از جملات ديگري استفاده كنيد. چند نمونه از اين جملات عبارتند از:

 • من هم اگر در شرايط شما بودم همينقدر ناراحت مي‌شدم
 • ما هرگز نمي‌خواستيم شما چنين چيزي را تجربه بكنيد
 • مي‌دونم اين شرايطي نيست كه بشه راحت ازش گذشت، پس اجازه بديد راه حلي براي اون پيدا كنم
 • ممنونم كه اين مساله را ذكر كرديد

براي عملكرد بهتر سعي كنيد نياز مشتري را در اين موقعيت درك كرده و بر اساس اون گام برداريد. نياز مشتري ممكن است فيزيكي يا احساسي باشد. نياز فيزيكي به اين معناست كه مشتري خدمات مورد انتظارش را دريافت نكرده، در اين ميان پيشنهاد بازگرداندن وجه پرداختي يا ارائه تخفيف براي خريدهاي بعدي موثر خواهد بود. اما اگر مشتري نياز احساسي داشته باشد، شما با انتقال اين حس كه حرف او را شنيده و درك كرده‌ايد، مي‌توانيد آرامش و رضايت را در او ايجاد كنيد.

مشتري را به واقعيت نزديك كنيد

در بسياري از مواقع خشم مشتري به قدري است كه گويي حرف‌ها و توضيحات شما را نمي‌شنود. در اين مواقع سعي كنيد با لحني آرام با كمك حرف‌هاي خود واقعيت را به او نشان دهيد. قبل از هر كاري براي او توضيح دهيد مي‌خواهيد چه اقدامي انجام دهيد، با اين كار نشان مي‌دهيد كه حرف هايش موثر بوده و قصد كمك به او را داريد. او نمي‌داند شما چه كارهايي مي‌توانيد انجام دهيد، اما به توانايي خود واقف هستيد. در اين موقعيت مي‌توانيد اقدامات زير را انجام دهيد.

 • يكبار اطلاعات‌تان را با خود مشتري مرور كنيد
 • مطمئن شويد شما كسي هستيد كه مي‌توانيد به مشتري كمك كنيد
 • در صورت نياز از سرپرست بخش كمك بخواهيد
 • از مشتري بپرسيد موضوعي ديگري هست كه بايد بدانيد
 • به او بگوييد در كوتاه‌ترين زمان به موضوع رسيدگي مي‌كنيد براي آن كه مشتري عصبانيتش از بين برود وسط صحبت او نپريد، اين كار او را خشمگين‌تر مي‌كند. مي‌توانيد از مشتري اجازه بگيريد تا در مورد موضوع بررسي بيشتري انجام دهيد، اين كار به او نشان مي‌دهد كه به او اهميت مي‌دهيد.

نحوه برخورد با مشتريان ناراضي | شناخت نيازها و برقراري ارتباط با مشتري

همانطور كه قبلا گفتيم، نارضايتي مشتري ارتباطي با شخص شما ندارد، پس در مقابل اظهارات خشمانه مشتري نبايد اجازه دهيد احساسات‌تان درگير شود. كافي است او را درك كنيد و با مهارت‌هاي ارتباطي خود كاري كنيد كه او شما را جدا از موضوع بداند؛ اين گونه از ميزان عصبانيت كم شده و مي‌تواند به گفته‌هاي شما بهتر گوش دهد. با اين جملات به مشتري نشان مي‌دهيد كه از او حمايت مي‌كنيد، بدين صورت او نيز به شما اعتماد كرده و از شدت عصبانيتش كم خواهد شد. “تا شما راضي نشويد من نمي‌توانم كارم را امروز تمام كنم”، “من هم از اين مشكل متعجب هستم اجازه دهيد با هم بررسي كنيم ببينيم با توجه به اين شرايط چه كاري مي‌توان براي شما كرد”.

 

در نهايت راهكار نحوه برخورد صحيح با مشتريان ناراضي چيست ؟

حتي اگر تمام گام هاي پيشين را به بهترين ونحو پيش گرفته باشيد، مشتري در نهايت منتظر ارائه راه حلي است. اين كار چندان آسان نيست، چرا كه معمولا انتظارات مشتري بيش از پيشنهادي است كه شما داده‌ايد.

براي حل اين موضوع مي‌توانيد از مشتري پيشنهاد بخواهيد و به كمك خود او به يك توافق برسيد. مي‌توانيد در مورد بخش‌هاي مختلف پيشنهاد خود نيز با او صحبت كرده و راهي انتخاب كنيد كه به نفع هر دو طرف باشد. براي جلب رضايت مشتري مي‌توانيد در كنار محدوديت‌هايي كه به او مي‌گوييد راه‌هاي جايگزين (نكات مثبت) را نيز ذكر كنيد. با اين كار خدمات كوچك جلوه بيشتري خواهند داشت. در آخر از صبر و همكاري مشتري تشكر كنيد.

 

چرا بايد به مشتريان ناراضي بها داد؟

به دست آوردن يك مشتري در دنياي رقابت امروزي اهميت زيادي دارد. كسب و كارهاي موفق هزينه‌هاي زيادي براي به دست آوردن مشتري از طريق تبليغات و بالا بردن كيفيت محصول صرف مي كنند. در اين كسب و كارها رضايت مشتري يكي از مهم ترين اركان كاري آن هاست. آن‌ها مي‌دانند كه براي كسب سودهاي بيشتر بايد تك تك مشتريان را راضي كنند. مي‌توانيد با دريافت مشاوره كسب و كار به ديگر ابعاد بازاريابي نوين نيز دست پيدا كنيد. در هر جايي كه هستيد براي بهبود كسب و كار خود با متخصصان مركز مشاوره كسب و كار و كاريابي كاردوك تماس بگيريد.

 

جهت دريافت مشاوره كسب و كار از كارشناسان با تجربه كاردوك مي توانيد با شماره 02166418908 تماس حاصل نماييد.

منبع: برخورد با مشتري ناراضي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۲۱:۲۹ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آدرس اداره صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي ( تبريز ) را چيست؟ بسياري از كسب و كارها و صاحبان مشاغل براي دريافت خدمات مربوطه، بايد به اداره صنايع معادن مراجعه كنند. اما قبل از مراجعه بايد بدانيد كه بسياري از اين خدمات به صورت اينترنتي از طريق سامانه بهين ياب ارائه مي‌شود. كارشناسان كاردوك به شما براي دريافت خدمات هر چه بهتر راهنمايي لازم را ارائه مي‌دهند.

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

آدرس اداره صنايع و معادن و تجارت استان آذربايجان شرقي

آدرس و اطلاعات مهم در مورد صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي به شرح زير مي‌باشد:

آدرس اداره صنعت و معدن استان استان آذربايجان شرقي:

تبريز – خيابان ششگلان – كوي داش دربند – سازمان صنعت، معدن و تجارت

 

شماره تماس:

 ۰۴۱-۳۵۲۱۱۰۰۱

۰۴۱-۳۵۲۳۵۷۵۰

  

 

آدرس وب سايت: qaz.mimt.gov.ir

ساعات كاري : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت و نيم تا دو نيم (7:30 تا 14:30) و پنجشنبه ها از ساعت (7:30 تا 13:30)

خدمات صنايع معادن استان آذربايجان شرقي

تمام كساني كه با حوزه صنعت، معدن و تجارت درگير هستند مي‌دانند كه اين سازمان خدمات بسياري از گرفتن وام تا ارائه جواز را انجام مي‌دهد. مهم‌ترين خدمات صنعت و معدن عبارتند از؛

بررسي و ارائه جواز و پروانه براي طرح‌هاي صنعتي

ارائه واحدي با امكانات صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي

ارائه وام براي طرح‌هايي با توجيه اقتصادي

ارائه سهميه مواد اوليه

اعلام آمارهاي واحدهاي توليدي و صنعتي

و….

خدمات الكترونيكي صنايع معادن

سازمان صنايع، معادن و تجارت (صمت) با توجه به پيشرفت تكنولوژي همانند ساير حوزه‌ها بسياري از خدمات خود را به صورت آنلاين و از طريق اينترنت ارائه مي‌دهد. بهين ياب يكي از جامع ترين سامانه هاي مربوطه به صنايع، معادن و تجارت كشوري است. 

 

خدمات قابل ارائه كاردوك

شركت كاردوك به صاحبان مشاغل و كارآفرينان در تمامي مراحل انجام پروژه خدمات ارائه مي‌دهد. شما مي‌توانيد در زمينه هاي زير با كارشناسان تماس گرفته و راهنمايي لازم را دريافت كنيد.

مشاوره كسب و كار

اصلاح طرح توجيهي و نوشتن طرح توجيهي

انجام تمام امور مربوط به سامانه بهين ياب

عيب يابي پروژه

مكان يابي و اجراي پروژه

دريافت جواز تاسيس صنعتي و پروانه بهره برداري

تامين مالي و دريافت وام 

تامين تجهيزات و معرفي دستگاه هاي مناسب

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: صنايع معادن آذربايجان شرقي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۰۶:۱۳ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آدرس اداره صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي ( تبريز ) را چيست؟ بسياري از كسب و كارها و صاحبان مشاغل براي دريافت خدمات مربوطه، بايد به اداره صنايع معادن مراجعه كنند. اما قبل از مراجعه بايد بدانيد كه بسياري از اين خدمات به صورت اينترنتي از طريق سامانه بهين ياب ارائه مي‌شود. كارشناسان كاردوك به شما براي دريافت خدمات هر چه بهتر راهنمايي لازم را ارائه مي‌دهند.

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

آدرس اداره صنايع و معادن و تجارت استان آذربايجان شرقي

آدرس و اطلاعات مهم در مورد صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي به شرح زير مي‌باشد:

آدرس اداره صنعت و معدن استان استان آذربايجان شرقي:

تبريز – خيابان ششگلان – كوي داش دربند – سازمان صنعت، معدن و تجارت

 

شماره تماس:

 ۰۴۱-۳۵۲۱۱۰۰۱

۰۴۱-۳۵۲۳۵۷۵۰

  

 

آدرس وب سايت: qaz.mimt.gov.ir

ساعات كاري : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت و نيم تا دو نيم (7:30 تا 14:30) و پنجشنبه ها از ساعت (7:30 تا 13:30)

خدمات صنايع معادن استان آذربايجان شرقي

تمام كساني كه با حوزه صنعت، معدن و تجارت درگير هستند مي‌دانند كه اين سازمان خدمات بسياري از گرفتن وام تا ارائه جواز را انجام مي‌دهد. مهم‌ترين خدمات صنعت و معدن عبارتند از؛

بررسي و ارائه جواز و پروانه براي طرح‌هاي صنعتي

ارائه واحدي با امكانات صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي

ارائه وام براي طرح‌هايي با توجيه اقتصادي

ارائه سهميه مواد اوليه

اعلام آمارهاي واحدهاي توليدي و صنعتي

و….

خدمات الكترونيكي صنايع معادن

سازمان صنايع، معادن و تجارت (صمت) با توجه به پيشرفت تكنولوژي همانند ساير حوزه‌ها بسياري از خدمات خود را به صورت آنلاين و از طريق اينترنت ارائه مي‌دهد. بهين ياب يكي از جامع ترين سامانه هاي مربوطه به صنايع، معادن و تجارت كشوري است. 

 

خدمات قابل ارائه كاردوك

شركت كاردوك به صاحبان مشاغل و كارآفرينان در تمامي مراحل انجام پروژه خدمات ارائه مي‌دهد. شما مي‌توانيد در زمينه هاي زير با كارشناسان تماس گرفته و راهنمايي لازم را دريافت كنيد.

مشاوره كسب و كار

اصلاح طرح توجيهي و نوشتن طرح توجيهي

انجام تمام امور مربوط به سامانه بهين ياب

عيب يابي پروژه

مكان يابي و اجراي پروژه

دريافت جواز تاسيس صنعتي و پروانه بهره برداري

تامين مالي و دريافت وام 

تامين تجهيزات و معرفي دستگاه هاي مناسب

براي دريافت خدمات از كارشناسان با تجربه كاردوك مي‌توانيد از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: صنايع معادن آذربايجان شرقي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۰۵:۴۶ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 0
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر