كاردوك
مشاوره كسب و كار كاريابي كاردوك

بسياري از موسسات بدون آن كه اقدام به ثبت شركت بكنند، در حال فعاليت تجاري هستند. اما اغلب زماني كه دو يا چند نفر با يكديگر در حال همكاري هستند، پس از مدتي احساس نياز به بستن قراردادي بين خود كرده و جهت رسمي كردن فعاليت تجاري شان به مراكز مربوطه مراجعه مي‌كنند. اما براي اين كار با سوالات اساسي رو به رو مي‌شوند كه تاثير مستقيمي بر آينده تجارت آن‌ها دارد. يكي از مهم‌ترين مسائل في‌ما‌بين طريقه تعيين مسئوليت‌ها و محدوديت‌هاست. طبق تعريف انواع شركت ها در قانون تجارت در صورت بروز مشكل بر اساس همين قوانين به موضوع رسيدگي و از حقوق اشخاص دفاع مي‌شود. در ادامه به شرح تعريف شركت و انواع آن مي‌پردازيم. جهت دريافت خدمات ثبت شركت كليك كنيد.

براي دريافت مشاوره ثبت انواع شركت ها مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد. 

 

منبع: انواع شركت ها

 

انواع شركت ها و تعريف آنها

همانطور كه از نام شركت پيداست، اشخاصي (حداقل دو نفر) براي به دست آوردن منافع مالي با يكديگر همكاري كرده و مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهند. اين اشخاص با قراردادي سهم هر كس را در هزينه و درآمد مشخص مي‌كنند (خيلي‌ها بدون آن كه شركتي ثبت كنند، به همين شكل با يكديگر همكاري كرده و درآمد دارند، تنها تفاوت آن ها اين است كه فعاليت خود را به صورت رسمي ثبت نكرده اند). شركت‌ها به دو دسته تجاري و مدني تقسيم مي‌شوند.

هدف از ثبت شركت‌هاي تجاري كسب درآمد و معامله تجاري است. در شركت‌هاي تجاري طبق توافق سرمايه‌اي براي انجام فعاليت تجاري اختصاص داده مي‌شود. مقدار سهم هر كس در منافع و زيان‌هاي شركت نيز در طي قراردادي مشخص مي‌گردد و ميزان مسئوليت هر كس بر اساس نوع شركت، ميزان سرمايه و سهام بين اعضا به توافق مي‌رسد. در ادامه به شرح انواع شركت‌هاي تجاري مي‌پردازيم.

معرفي انواع شركت

طبق ماده 20 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي تجاري بر 7 قسم هستند:

1)شركت سهامي      2)شركت با مسئوليت محدود  3)شركت تضامني  4)شركت مختلط غيرسهامي   5)شركت مختلط سهامي  6)شركت نسبي   7)شركت تعاوني توليد و مصرف

انواع شركت هاي سهامي

شركت هاي سهامي به دو دسته سهامي عام و سهامي خاص تقسيم مي‌شوند. جهت اطلاع از شرايط و قوانين مربوط به شركت سهامي كليك كنيد. در ادامه مختصر توضيحاتي از انواع شركت‌هاي سهامي آمده است:

شركت سهامي خاص

شركت سهامي خاص يكي از انواع شركت ها است كه تمام سرمايه آن توسط موسسين شركت تامين مي‌شود. در اين نوع شركت سرمايه به سهام‌هاي مساوي تقسيم شده و هر شريك مالك تعدادي از اين سهام هاست. ويژگي‌هاي شركت سهامي خاص به طور اختصاصي به شرح زير مي‌باشد.

1- صاحبان سهام داراي اوراق سهم هستند (نه سهم الشركه) 2- انتقال همه سهام يا مقداري از آن براي هر شريك آزاد مي‌باشد 3- شركا حداقل سه نفر هستند 4- مسئوليت هر سهامدار به ميزان سهام آن‌ها بستگي دارد 5- حق فروش سهام در بازار بورس به عموم وجود ندارد (سرمايه شركت را صاحبان سهام بايد تامين كنند) 6- سرمايه شركت حداقل بايد 1ميليون ريال (100هزار تومان) باشد. 7- در صورت كم شدن سرمايه يك سال براي جبران داده شده، در غير اين صورت نوع شركت بايد عوض شود. 8- در عنوان شركت حتما بايد كلمه “خاص” ذكر شود مثل “شركت سهامي خاص الوند”.

شركت سهامي عام

در شركت سهامي عام، سرمايه به سهام‌هاي مساوي تقسيم شده و قسمتي از سرمايه با انتشار اوراق بهادار و فروش به مردم (يعني سهيم كردن اشخاص ثالث در تامين سرمايه)، تامين مي‌شود. ويژگي‌هاي شركت هاي سهامي به شرح زير هست.

1- حداقل سهامداران 5 نفر مي‌باشند

2- مسئوليت سهام داران به اندازه سهام شان است (يعني در صورتي كه شركت دچار ضرر شد، صاحبان سهام ملزم به پرداخت زيان‌ها نيستند). مثلا شركتي كه سرمايه آن سه ميليون ريال است اگر ورشكست شود به طوري كه پانصد هزار ريال كسر بياورد، طلبكاران حق مطالبه طلب خود از شركا را نخواهند داشت چون شخصيت و اعتبار شركا به هيچ وجه در شركت دخالتي ندارد.

3- كلمه “سهامي عام” بايد قبل يا بعد از نام شركت در كليه اوراق‌ها، اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به صورت روشن و خوانا قيد شود.

انواع شركت ها | شركت با مسئوليت محدود

شركت با مسئوليت محدود، از جمله شركت‌هايي است كه براي انجام امور تجاري بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود. در اين نوع شركت بدون آن كه سهام به قسمت‌هاي مساوي تقسيم شود، هر كدام از شركا به اندازه سرمايه‌شان مسئول قرض‌ها و تعهدات شركت هستند. جهت دريافت راهنماي ثبت شركت با مسئوليت محدود كليك كنيد. ويژگي‌هاي شركت با مسئوليت محدود عبارت است از؛

1- مسئوليت شركا به اندازه سهم الشركه آن‌ها در هنگام سرمايه گذاري است.

2- مسئوليت شركا در قبال قرض‌ها و هزينه‌ها به اندازه سهم الشركه مي‌باشد.

3- سهم الشركه به طور آزاد قابل انتقال نيست.

4- اين نوع شركت حداقل بين دو نفر قابل تشكيل شدن است.

5- براي كليه فعاليت‌هاي بازرگاني، مهندسي، صنعتي، فناوري اطلاعات و…. مناسب هست (محدوديت فعاليتي ندارد).

شركت تضامني

صاحبان شركت‌هاي تضامني تحت عنوان اسمي اقدام به فعاليت‌هاي تجاري مي‌كنند. اگر شركت تضامني دچار زيان و بدهي شود، صاحبان شركت هر كدام موظف به پرداخت تمام بدهي هستند (درست بر خلاف شركت‌هاي سهامي خاص). چرا كه در شركت‌هاي تضامني شخصيت و اعتبار هر يك از شركا شاخص شركت هست.

اما چرا كسي بايد چنين شركتي را به ثبت برساند؟ كساني كه با اين شركت‌ها همكاري دارند، راحت تر اعتماد و معامله مي‌كنند. چرا كه مي‌دانند در صورت بروز مشكلي بدهي آن‌ها حتما داده مي‌شود، پس شركت‌هاي فعال در حوزه ارز (صرافي‌ها) و ديگر كسب و كارهاي از اين قبيل علاقه به تشكيل شركت تضامني دارند.

شركت نسبي

شركت نسبي يكي از انواع شركت است كه شباهت بسياري به شركت‌هاي تضامني دارد. تنها تفاوت اصلي اين دو شركت در مقدار مسئوليت صاحبان در پرداخت قروض است. در شركت‌هاي نسبي اگر مقدار بدهي بيشتر از دارايي شركت باشد، هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت داشته‌اند، موظف به پرداخت بدهي‌ها هستند.

ويژگي‌هاي مشترك شركت تضامني و نسبي:

 • هر دو شركت زماني تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم شركه غيرنقدي صاحبان مشخص شده باشد.
 • در هر دو شركت منافع به نسبت سهم شراكت به شركا تعلق مي‌گيرد (مگر آن كه در شراكت نامه قاعده ديگري ذكر شده باشد).
 • شركا بايد يك نفر را از ميان خود و يا از خارج به سمت مديري انتخاب كنند.
 • سهم الشركه هر كدام از شركا اگر غيرنقدي باشد، بايد به باقي شركا اطلاع داده شود.
 • هر دوشركت با دو يا چند شريك امكان ثبت وجود دارد.
 • در هر دو شركت بدون رضايت تمام شركا كسي حق انتقال سهم به غير (حتي بين اعضا) را ندارد.
 • موارد انحلال شركت نسبي و شركت تضامني، تبديل شركت، تغيير شريك (بر اثر خروج، فوت يا محجوريت يكي از شركا) و ادامه حيات شركت به يك شكل مي‌باشد.

انواع شركت ها | شركت هاي مختلط

شركت‌هاي مختلط از يك يا چند شريك ضامن و يا شريك با مسئوليت محدود و يا شركاء سهامي تشكيل مي‌شوند. به دليل همين ادغام به اين نوع شركت‌ها مختلط مي‌گويند. معمولا شركت‌هاي مختلط در اثر ادغام چند شركت سرمايه‌اي و تضامني ايجاد شده‌اند. براي مثال تاجري كه نياز به سرمايه دارد و نمي‌خواهد از كسي قرض كند، با دريافت سرمايه از چند نفر و وارد كردن آن‌ها با مسئوليت محدود به شركت، تمام مسئوليت شركت را به عهده مي‌گيرد و در صورت استهلاك تمام سرمايه و باقي ماندن بدهي، تنها تاجر مسئول پرداخت بدهي‌هاست. شركت‌هاي مختلط به دو دسته؛ شركت مختلط سهامي و شركت مختلط غيرسهامي تقسيم مي‌شود. انواع شركت‌هاي مختلط :

شركت مختلط سهامي: اين نوع شركت در واقع تركيبي از شركت سهامي و تضامني است. پس شركت مختلط سهامي تحت نامي بين چند شريك سهام دار و چند شريك ضامن اداره مي‌شود.

شركت مختلط غير سهامي: در اين نوع شركت چند شريك ضامن با شركاي با مسئوليت محدود تحت نامي تجارت مي‌كنند. يعني در اين حالت شركت مختلط تركيبي از شركت تضامني و شركت با مسئوليت محدود است.

انواع شركت ها | شركت تعاوني

شركت تعاوني يكي از انواع شركت‌هاست كه جهت رفاه و بهبود وضعيت اجتماعي تشكيل دهندگان آن (حداقل 7نفر با تابعيت ايراني)، با هدف توليد و توزيع از طريق همكاري تشكيل مي‌شوند. انواع شركت‌هاي تعاوني را مي‌توان به چهار گروه تقسيم كرد:

 1. شركت هاي تعاوني توليد شهري
 2. شركت هاي تعاوني توزيع شهري
 3. شركت هاي تعاوني توليد روستايي
 4. شركت هاي تعاوني توزيع روستايي

بايد نوع فعاليت و نوع شركت اعم از توليدي يا توزيعي بودن قيد شود و يك شركت تعاوني مي‌تواند در عين حال شركت تعاوني توليد و مصرف و اعتبار باشد.

چرا بايد شركت تاسيس كرد؟

دو مساله مهم در طي تجارت باعث مي‌شود تا به دنبال ثبت شركت خود باشيد. اول آن كه در هر شراكتي احتمال جدا شدن وجود دارد. براي آن كه فعاليتي به طور سالم پيش برود، بايد هر كدام از شركا سهم خود را از كار بدانند و با آسودگي با هم همكاري داشته باشند. ثبت شركت به تمام شركا امنيت شغلي داده و خيال آن‌ها را بابت مشخص بودن منافع كسب و كار آسوده مي‌كند.

بنابراين با ثبت شركت اگر هر كدام از شركا تصميم به جدايي گرفت، با استناد به قراردادي كه بسته‌اند، مي‌تواند منافع خود را دريافت و از كار خارج شود. موضوع ديگري كه باعث مي‌شود به دنبال ثبت شركت باشيد؛ اعتباري است كه با تشكيل شركت به دست مي‌آوريد. در هر تجارتي، اعتماد به شركتي كه قانوني است و از چند نفر تشكيل شده راحت‌تر صورت مي‌گيرد. بنابراين با ثبت شركت معاملات و فرصت‌هاي تجاري بهتري در پيش روي صاحبان شركت خواهد بود. علارغم اينكه امنيت مالي شركا در اين نوع فعاليت‌ها براساس نوع شركتي كه ثبت مي‌كنند نيز بسيار بالاست.

براي ثبت انواع شركت چه بايد كرد؟

يكي از اقدامات اساسي براي ثبت شركت اطلاع كامل از قوانين مربوط به هر كدام از انواع شركت هاست. براي آن كه بتوانيد بالاترين منافع و امنيت را در كار تجاري خود داشته باشيد، بايد از قوانين مربوط به هر نوع شركتي كه قصد تشكيل آن را داريد، اطلاع كسب كنيد.

از آن جا كه قوانين و تبصره‌هاي مربوط به هر كدام از اين شركت‌ها بنابه شرايط متفاوت است، توصيه مي‌كنيم براي شروع كار حتما از افراد باتجربه و آگاه در اين زمينه اطلاع كسب كنيد. مشاوران كسب و كار در موسسه كاردوك مي‌توانند شما را براي بهترين انتخاب و بستن قراردادي با توجه به اهداف و فعاليت تجاري شما راهنماي مناسبي باشند. براي اطلاع از روند و مدارك مورد نياز بر مراحل ثبت شركت كليك كنيد.

 

براي دريافت مشاوره ثبت انواع شركت ها مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: انواع شركت ها:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: شركت ها چند نوع دارند؟،
موضوع:
[ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۵۸:۳۶ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

بسياري از موسسات بدون آن كه اقدام به ثبت شركت بكنند، در حال فعاليت تجاري هستند. اما اغلب زماني كه دو يا چند نفر با يكديگر در حال همكاري هستند، پس از مدتي احساس نياز به بستن قراردادي بين خود كرده و جهت رسمي كردن فعاليت تجاري شان به مراكز مربوطه مراجعه مي‌كنند. اما براي اين كار با سوالات اساسي رو به رو مي‌شوند كه تاثير مستقيمي بر آينده تجارت آن‌ها دارد. يكي از مهم‌ترين مسائل في‌ما‌بين طريقه تعيين مسئوليت‌ها و محدوديت‌هاست. طبق تعريف انواع شركت ها در قانون تجارت در صورت بروز مشكل بر اساس همين قوانين به موضوع رسيدگي و از حقوق اشخاص دفاع مي‌شود. در ادامه به شرح تعريف شركت و انواع آن مي‌پردازيم. جهت دريافت خدمات ثبت شركت كليك كنيد.

براي دريافت مشاوره ثبت انواع شركت ها مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد. 

 

منبع: انواع شركت ها

 

انواع شركت ها و تعريف آنها

همانطور كه از نام شركت پيداست، اشخاصي (حداقل دو نفر) براي به دست آوردن منافع مالي با يكديگر همكاري كرده و مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهند. اين اشخاص با قراردادي سهم هر كس را در هزينه و درآمد مشخص مي‌كنند (خيلي‌ها بدون آن كه شركتي ثبت كنند، به همين شكل با يكديگر همكاري كرده و درآمد دارند، تنها تفاوت آن ها اين است كه فعاليت خود را به صورت رسمي ثبت نكرده اند). شركت‌ها به دو دسته تجاري و مدني تقسيم مي‌شوند.

هدف از ثبت شركت‌هاي تجاري كسب درآمد و معامله تجاري است. در شركت‌هاي تجاري طبق توافق سرمايه‌اي براي انجام فعاليت تجاري اختصاص داده مي‌شود. مقدار سهم هر كس در منافع و زيان‌هاي شركت نيز در طي قراردادي مشخص مي‌گردد و ميزان مسئوليت هر كس بر اساس نوع شركت، ميزان سرمايه و سهام بين اعضا به توافق مي‌رسد. در ادامه به شرح انواع شركت‌هاي تجاري مي‌پردازيم.

معرفي انواع شركت

طبق ماده 20 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي تجاري بر 7 قسم هستند:

1)شركت سهامي      2)شركت با مسئوليت محدود  3)شركت تضامني  4)شركت مختلط غيرسهامي   5)شركت مختلط سهامي  6)شركت نسبي   7)شركت تعاوني توليد و مصرف

انواع شركت هاي سهامي

شركت هاي سهامي به دو دسته سهامي عام و سهامي خاص تقسيم مي‌شوند. جهت اطلاع از شرايط و قوانين مربوط به شركت سهامي كليك كنيد. در ادامه مختصر توضيحاتي از انواع شركت‌هاي سهامي آمده است:

شركت سهامي خاص

شركت سهامي خاص يكي از انواع شركت ها است كه تمام سرمايه آن توسط موسسين شركت تامين مي‌شود. در اين نوع شركت سرمايه به سهام‌هاي مساوي تقسيم شده و هر شريك مالك تعدادي از اين سهام هاست. ويژگي‌هاي شركت سهامي خاص به طور اختصاصي به شرح زير مي‌باشد.

1- صاحبان سهام داراي اوراق سهم هستند (نه سهم الشركه) 2- انتقال همه سهام يا مقداري از آن براي هر شريك آزاد مي‌باشد 3- شركا حداقل سه نفر هستند 4- مسئوليت هر سهامدار به ميزان سهام آن‌ها بستگي دارد 5- حق فروش سهام در بازار بورس به عموم وجود ندارد (سرمايه شركت را صاحبان سهام بايد تامين كنند) 6- سرمايه شركت حداقل بايد 1ميليون ريال (100هزار تومان) باشد. 7- در صورت كم شدن سرمايه يك سال براي جبران داده شده، در غير اين صورت نوع شركت بايد عوض شود. 8- در عنوان شركت حتما بايد كلمه “خاص” ذكر شود مثل “شركت سهامي خاص الوند”.

شركت سهامي عام

در شركت سهامي عام، سرمايه به سهام‌هاي مساوي تقسيم شده و قسمتي از سرمايه با انتشار اوراق بهادار و فروش به مردم (يعني سهيم كردن اشخاص ثالث در تامين سرمايه)، تامين مي‌شود. ويژگي‌هاي شركت هاي سهامي به شرح زير هست.

1- حداقل سهامداران 5 نفر مي‌باشند

2- مسئوليت سهام داران به اندازه سهام شان است (يعني در صورتي كه شركت دچار ضرر شد، صاحبان سهام ملزم به پرداخت زيان‌ها نيستند). مثلا شركتي كه سرمايه آن سه ميليون ريال است اگر ورشكست شود به طوري كه پانصد هزار ريال كسر بياورد، طلبكاران حق مطالبه طلب خود از شركا را نخواهند داشت چون شخصيت و اعتبار شركا به هيچ وجه در شركت دخالتي ندارد.

3- كلمه “سهامي عام” بايد قبل يا بعد از نام شركت در كليه اوراق‌ها، اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به صورت روشن و خوانا قيد شود.

انواع شركت ها | شركت با مسئوليت محدود

شركت با مسئوليت محدود، از جمله شركت‌هايي است كه براي انجام امور تجاري بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود. در اين نوع شركت بدون آن كه سهام به قسمت‌هاي مساوي تقسيم شود، هر كدام از شركا به اندازه سرمايه‌شان مسئول قرض‌ها و تعهدات شركت هستند. جهت دريافت راهنماي ثبت شركت با مسئوليت محدود كليك كنيد. ويژگي‌هاي شركت با مسئوليت محدود عبارت است از؛

1- مسئوليت شركا به اندازه سهم الشركه آن‌ها در هنگام سرمايه گذاري است.

2- مسئوليت شركا در قبال قرض‌ها و هزينه‌ها به اندازه سهم الشركه مي‌باشد.

3- سهم الشركه به طور آزاد قابل انتقال نيست.

4- اين نوع شركت حداقل بين دو نفر قابل تشكيل شدن است.

5- براي كليه فعاليت‌هاي بازرگاني، مهندسي، صنعتي، فناوري اطلاعات و…. مناسب هست (محدوديت فعاليتي ندارد).

شركت تضامني

صاحبان شركت‌هاي تضامني تحت عنوان اسمي اقدام به فعاليت‌هاي تجاري مي‌كنند. اگر شركت تضامني دچار زيان و بدهي شود، صاحبان شركت هر كدام موظف به پرداخت تمام بدهي هستند (درست بر خلاف شركت‌هاي سهامي خاص). چرا كه در شركت‌هاي تضامني شخصيت و اعتبار هر يك از شركا شاخص شركت هست.

اما چرا كسي بايد چنين شركتي را به ثبت برساند؟ كساني كه با اين شركت‌ها همكاري دارند، راحت تر اعتماد و معامله مي‌كنند. چرا كه مي‌دانند در صورت بروز مشكلي بدهي آن‌ها حتما داده مي‌شود، پس شركت‌هاي فعال در حوزه ارز (صرافي‌ها) و ديگر كسب و كارهاي از اين قبيل علاقه به تشكيل شركت تضامني دارند.

شركت نسبي

شركت نسبي يكي از انواع شركت است كه شباهت بسياري به شركت‌هاي تضامني دارد. تنها تفاوت اصلي اين دو شركت در مقدار مسئوليت صاحبان در پرداخت قروض است. در شركت‌هاي نسبي اگر مقدار بدهي بيشتر از دارايي شركت باشد، هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت داشته‌اند، موظف به پرداخت بدهي‌ها هستند.

ويژگي‌هاي مشترك شركت تضامني و نسبي:

 • هر دو شركت زماني تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم شركه غيرنقدي صاحبان مشخص شده باشد.
 • در هر دو شركت منافع به نسبت سهم شراكت به شركا تعلق مي‌گيرد (مگر آن كه در شراكت نامه قاعده ديگري ذكر شده باشد).
 • شركا بايد يك نفر را از ميان خود و يا از خارج به سمت مديري انتخاب كنند.
 • سهم الشركه هر كدام از شركا اگر غيرنقدي باشد، بايد به باقي شركا اطلاع داده شود.
 • هر دوشركت با دو يا چند شريك امكان ثبت وجود دارد.
 • در هر دو شركت بدون رضايت تمام شركا كسي حق انتقال سهم به غير (حتي بين اعضا) را ندارد.
 • موارد انحلال شركت نسبي و شركت تضامني، تبديل شركت، تغيير شريك (بر اثر خروج، فوت يا محجوريت يكي از شركا) و ادامه حيات شركت به يك شكل مي‌باشد.

انواع شركت ها | شركت هاي مختلط

شركت‌هاي مختلط از يك يا چند شريك ضامن و يا شريك با مسئوليت محدود و يا شركاء سهامي تشكيل مي‌شوند. به دليل همين ادغام به اين نوع شركت‌ها مختلط مي‌گويند. معمولا شركت‌هاي مختلط در اثر ادغام چند شركت سرمايه‌اي و تضامني ايجاد شده‌اند. براي مثال تاجري كه نياز به سرمايه دارد و نمي‌خواهد از كسي قرض كند، با دريافت سرمايه از چند نفر و وارد كردن آن‌ها با مسئوليت محدود به شركت، تمام مسئوليت شركت را به عهده مي‌گيرد و در صورت استهلاك تمام سرمايه و باقي ماندن بدهي، تنها تاجر مسئول پرداخت بدهي‌هاست. شركت‌هاي مختلط به دو دسته؛ شركت مختلط سهامي و شركت مختلط غيرسهامي تقسيم مي‌شود. انواع شركت‌هاي مختلط :

شركت مختلط سهامي: اين نوع شركت در واقع تركيبي از شركت سهامي و تضامني است. پس شركت مختلط سهامي تحت نامي بين چند شريك سهام دار و چند شريك ضامن اداره مي‌شود.

شركت مختلط غير سهامي: در اين نوع شركت چند شريك ضامن با شركاي با مسئوليت محدود تحت نامي تجارت مي‌كنند. يعني در اين حالت شركت مختلط تركيبي از شركت تضامني و شركت با مسئوليت محدود است.

انواع شركت ها | شركت تعاوني

شركت تعاوني يكي از انواع شركت‌هاست كه جهت رفاه و بهبود وضعيت اجتماعي تشكيل دهندگان آن (حداقل 7نفر با تابعيت ايراني)، با هدف توليد و توزيع از طريق همكاري تشكيل مي‌شوند. انواع شركت‌هاي تعاوني را مي‌توان به چهار گروه تقسيم كرد:

 1. شركت هاي تعاوني توليد شهري
 2. شركت هاي تعاوني توزيع شهري
 3. شركت هاي تعاوني توليد روستايي
 4. شركت هاي تعاوني توزيع روستايي

بايد نوع فعاليت و نوع شركت اعم از توليدي يا توزيعي بودن قيد شود و يك شركت تعاوني مي‌تواند در عين حال شركت تعاوني توليد و مصرف و اعتبار باشد.

چرا بايد شركت تاسيس كرد؟

دو مساله مهم در طي تجارت باعث مي‌شود تا به دنبال ثبت شركت خود باشيد. اول آن كه در هر شراكتي احتمال جدا شدن وجود دارد. براي آن كه فعاليتي به طور سالم پيش برود، بايد هر كدام از شركا سهم خود را از كار بدانند و با آسودگي با هم همكاري داشته باشند. ثبت شركت به تمام شركا امنيت شغلي داده و خيال آن‌ها را بابت مشخص بودن منافع كسب و كار آسوده مي‌كند.

بنابراين با ثبت شركت اگر هر كدام از شركا تصميم به جدايي گرفت، با استناد به قراردادي كه بسته‌اند، مي‌تواند منافع خود را دريافت و از كار خارج شود. موضوع ديگري كه باعث مي‌شود به دنبال ثبت شركت باشيد؛ اعتباري است كه با تشكيل شركت به دست مي‌آوريد. در هر تجارتي، اعتماد به شركتي كه قانوني است و از چند نفر تشكيل شده راحت‌تر صورت مي‌گيرد. بنابراين با ثبت شركت معاملات و فرصت‌هاي تجاري بهتري در پيش روي صاحبان شركت خواهد بود. علارغم اينكه امنيت مالي شركا در اين نوع فعاليت‌ها براساس نوع شركتي كه ثبت مي‌كنند نيز بسيار بالاست.

براي ثبت انواع شركت چه بايد كرد؟

يكي از اقدامات اساسي براي ثبت شركت اطلاع كامل از قوانين مربوط به هر كدام از انواع شركت هاست. براي آن كه بتوانيد بالاترين منافع و امنيت را در كار تجاري خود داشته باشيد، بايد از قوانين مربوط به هر نوع شركتي كه قصد تشكيل آن را داريد، اطلاع كسب كنيد.

از آن جا كه قوانين و تبصره‌هاي مربوط به هر كدام از اين شركت‌ها بنابه شرايط متفاوت است، توصيه مي‌كنيم براي شروع كار حتما از افراد باتجربه و آگاه در اين زمينه اطلاع كسب كنيد. مشاوران كسب و كار در موسسه كاردوك مي‌توانند شما را براي بهترين انتخاب و بستن قراردادي با توجه به اهداف و فعاليت تجاري شما راهنماي مناسبي باشند. براي اطلاع از روند و مدارك مورد نياز بر مراحل ثبت شركت كليك كنيد.

 

براي دريافت مشاوره ثبت انواع شركت ها مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: انواع شركت ها:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: شركت ها چند نوع دارند؟،
موضوع:
[ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۰:۵۸:۳۸ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

اصطلاح ديجيتال ماركتينگ (Digital marketing) به مجموعه‌اي از فعاليت‌ها گفته مي‌شود كه جهت تبليغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهاي ديجيتالي صورت مي‌گيرد. با توجه به توسعه فناوري اطلاعات و افزايش استفاده از موبايل و ضريب نفوذ اينترنت در سال‌هاي اخير، امروزه بازاريابي ديجيتال به عنوان يك دانش و تخصص مستقل براي درآمدزايي در نظر گرفته مي‌شود. جهت ارتقاي مهارت فروش در دنياي مجازي مي‌توانيد مقاله مهارت هاي لازم براي مدير فروش را مطالعه نماييد.

براي دريافت مشاوره در زمينه ديجيتال ماركتينگ مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.پ

منبع: ديجيتال ماركتينگ

تعريف ديجيتال ماركتينگ

سايت hubspot كه از سايت‌هاي معتبر در زمينه بازاريابي ديجيتالي و استراژي محتوا است؛ ديجيتال ماركتينگ را به عنوان يك چتر مفهومي معرفي كرده است. به عبارت ديگر براي درك ديجيتال ماركتينگ بايد همه تكنيك‌ها و ابزارهاي زير مجموعه بازاريابي ديجيتال را بشناسيم. اگر چه تعريف واحدي براي بازاريابي ديجيتال در دست نيست، اما مي‌توان تعريف زير را به عنوان بهترين تعريف بازاريابي ديجيتال ماركتينگ در نظر گرفت:

“بازاريابي ديجيتال مجموعه‌اي از ابزار و فعاليت‌هايي است كه براي بازاريابي خدمات و محصولات مختلف در بستر ديجيتال (اينترنت، موبايل و ساير ابزارهاي ديجيتال) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.”

ابزارهاي ديجيتال ماركتينگ

از جمله ابزارهاي موجود در بازاريابي ديجيتال مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:

 • بهينه سازي براي موتورهاي جستجو (سئو)
 • بازاريابي محتوا (Content Marketing)
 • بازاريابي شبكه‌هاي اجتماعي (Social Media Marketing)
 • تبليغات بر اساس كليك (PPC)
 • بازاريابي از طريق همكاري در فروش (Affiliate Marketing)
 • تبليغ مستقيم (Native Advertising)
 • اتوماسيون بازاريابي ( Marketing Automation )
 • ايميل ماركتينگ ( Email Marketing )
 • توليد محتوا
 • تبليغات هدفمند و سفارشي شده (Targeted Advertising)
 • بازاريابي درونگرا (Inbound Marketing)
 • استراتژي محتوا (Content Strategy)
 • اينفلوئنسر ماركتينگ (Influencer Marketing)
 • تبليغات بنري (Banner Advertising)
 • بازاريابي موبايلي يا موبايل ماركتينگ
 • بازاريابي ويروسي ديجيتال (Digital Viral Marketing)

نكته اي كه بايد بدانيد اين است كه در ليست فوق همپوشاني وجود دارد، ولي به دليل اين كه در بسياري از منابع و كتاب‌هاي معتبر به همين شيوه آورده شده است. ما هم از روش رايج براي توضيح ابزارهاي ديجيتال ماركتينگ استفاده كرديم.

مزيت هاي ديجيتال ماركتينگ

استفاده از رسانه ديجيتال براي بازاريابي و تبليغات كسب و كار مزيت‌هاي بسياري نسبت به روش‌ها و بازاريابي سنتي دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:

 • امروزه روش تصميم گيري مخاطبان نسبت به گذشته عوض شده است
 • جذب مخاطبان بيشتر
 • دست‌يابي راحت به مخاطب و مشتري هدف كسب و كار خود
 • صرف هزينه كمتر نسبت به روش‌ها و بازاريابي سنتي (اسپم ماركتينگ)
 • در اختيار داشتن ابزارهاي سنجش و آناليز
 • امكانات متنوع تبليغاتي
 • قابليت بهبود سيستم در كمترين زمان

تفاوت ديجيتال ماركتينگ و بازاريابي اينترنتي چيست ؟

بسياري از افراد تصور مي‌كنند كه بازاريابي اينترنتي و ديجيتال ماركتينگ به يك معنا هستند، در حالي كه اينطور نيست. اصطلاح بازاريابي اينترنتي اصطلاحي قديمي‌تر است كه در گذشته رواج داشت. با گذر زمان و پيشرفت و گسترش تنوع ابزارهاي ديجيتالي، به تدريج اصطلاح بازاريابي ديجيتالي جايگزين اين اصطلاح شد.

چگونه مي توانيم ديجيتال ماركتينگ را ياد بگيريم؟

در بستر اينترنت سايت‌هاي زيادي در حال ارائه خدمات آموزشي به صورت محصول و دوره در زمينه ديجيتال ماركتينگ هستند. مركز مشاوره كاردوك مقالات مختلف آموزشي در اين حوزه در سايت و كانال تلگرام خود منتشر كرده است. همچنين مي‌توانيد از خدمات مشاوره و دوره‌هاي مختلف مركز مشاوره كسب و كار كاردوك در اين زمينه بهره‌مند شويد.

مشاوران مركز مشاوره كاردوك آماده ارائه خدمات در زمينه بازاريابي ديجيتالي به شما هستند

در صورتي كه نياز به دريافت مشاوره در زمينه ديجيتال ماركتينگ داريد و تصميم به طراحي استراتژي‌هايي براي مجموعه خود داريد؛ مي‌توانيد با متخصصان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك تماس بگيريد و زمان جلسه مشاوره تلفني و حضوري خود را هماهنگ كنيد.

توجه داشته باشيد كه يك راه حل كلي مناسب براي تمام كسب و كارها وجود ندارد و با توجه به نوع مخاطب و وضعيت فعلي كسب و كار شما در بازار استراتژي بازاريابي ديجيتال شما مشخص مي‌گردد.

ما با بررسي نيازها و فرايندهاي كسب و كار مي‌توانيم پيشنهادات مفيدي در زمينه بازاريابي ديجيتال ارائه دهيم.

طراحي استراتژي بخش بسيار مهم طراحي و برنامه‌ريزي كمپين‌هاي تبليغاتي شما در حوزه ديجيتال مي‌باشد و باعث مي‌شود كه اثربخشي و نرخ بازگشت سرمايه گذاري افزايش يابد.

نظر شما در مورد بازاريابي ديجيتالي چيست ؟

اين مطلب با نظرات شما تكميل مي شود. ما در كاردوك مشتاق دريافت نظرات شما عزيزان هستيم.    

براي دريافت مشاوره در زمينه ديجيتال ماركتينگ مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: ديجيتال ماركتينگ

 :: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۲۰:۴۶ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

قبل از همه گيري كرونا مسافرت و جهانگردي از هر 4 شغل جديد ايجاد شده در سراسر جهان يك شغل را به خود اختصاص مي‌داد. در مجموع 6/10درصد از مشاغل بين المللي برابر 334 ميليون نفر در جهان درحوزه‌هاي مرتبط با  گردشگري فعاليت مي‌نمايند و 1/4درصد از توليد ناخالص داخلي جهان  معادل 9.2تريليون دلار از محل فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري حاصل شده است. جهانگردي به توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي-اجتماعي ياري مي‌رساند و موجب اشتغال زايي، درآمد و كارآفريني مي‌شود و قادر است دوستي و صلح را بين كشورها تقويت و موجب ارتقاء سطح دانش و آگاهي انسان‌ها شود. در ادامه خلاصه طرح توجيهي احداث مجتمع گردشگري را آورده‌ايم، شما مي‌توانيد براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي واحد خودتان كليك كنيد.  

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

منبع:  طرح توجيهي مجتمع گردشگري

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | تعريف  گردشگري و جهانگردي

گردشگري به معناي سفر و بازديد به منظور انجام شغل حرفه‌اي و يا براي تعطيلات و تفريح است كه گاهي هدف انجام آن بيش از يك موضوع را دربر مي‌گيرد و مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مورد نياز افرادي كه به مكان‌هاي خارج از محل زندگي با هدف‌هايي همانند شركت در كنفرانس‌هاي تجاري و رويدادهاي فروش، جشنواره‌هاي موسيقي، سيمنارهاي حرفه‌اي و جلسات آكادميك يا تعطيلات و تفريح سفر مي‌كنند و در آنجا اقامت مي‌كنند را در برمي‌گيرد.

مناطق گردشگري با اطلاع رساني، مخاطبان را در سطح ملي و بين المللي جذب مي‌كنند. وقوع برخي رويدادها به گسترش گردشگر به عنوان يك صنعت كمك مي‌كند. يه دليل تاثير و ارزش گردشگري و جهانگردي براي اقتصاد ملي و منطقه‌اي كشورها، توجه به آن از اهميت حياتي برخوردار است. اين صنعت ضمن درآمدزايي و ايجاد اشتغال به حفظ، نگهداري و توسعه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع كمك مي‌كند و سرمايه‌هاي ملي را بهبود مي‌بخشد.

 

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | موضوع فعاليت طرح

منطقه مورد بررسي موضوع طرح داراي مزيت‌هاي طبيعي و ترانزيت داخل و خارج كشور است و هرساله چندين هزار بازديدكننده دارد. گردشگري در اين منطقه به طور مستقيم اشتغال منطقه را تحت تاثير قرارداده و توانسته به اقتصاد محلي كمك نمايد.

پروژه احداث مجتمع گردشگري با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با همكاري بخش‌هاي عمومي و دولتي با ايجاد زيرساخت و الزامات به تقويت اقتصاد محلي كمك شاياني مي‌نمايد. اين پروژه توجه خاصي بر حلقه‌هاي مفقود صنعت گردشگري منطقه را دارد.

الزماتي همانند ارتقا فناوري اطلاعات، بازاريابي، حفظ ميراث طبيعي و فرهنگي، رعايت ضوايط و مقررات قانوني، لجستيك و حمل ونقل را در برنامه ريزي احداث زيرساخت‌هاي مورد نياز همانند اقامتگاه، رستوران، مشاوره و ارايه خدمات گردشگري سلامت نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي ملحوظ نموده است. در بررسي احداث طرح به استفاده فرصت‌هاي پيش رو به موازات توجه به تهديدات در برنامه ريزي مبتني بر جلب مشارك ذي‌نفعان اهميت داده شده است. بررسي و به كارگيري نقاط قوت در تهيه پلان‌ها، داده‌ها و تكنيك‌هاي احداث و بهره‌برداري طرح به عنوان هاب گردشگري منطقه مورد توجه بوده است.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | معرفي خدمات

در اين طرح با توجه به موقعيت اقليمي، شبكه‌هاي ارتباطي و مكان سنجي با هماهنگي دستگاه‌هاي اجراي مرتبط همانند جهاد كشاورزي، اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني؛ مجتمع‌ها اردوگاهي و محوطه‌هاي گردشگري جهت راه‌اندازي تاسيسات خدمات اقامتي هتل و متل- تاسيسات پذيرايي، نمايشگاه، فروشگاه و بازاچه صنايع دستي و سوغات، دفتر خدمات مسافرتي جهانگردي، مركز گردشگري سلامت، مجموعه خدمات فني و دفتر اطلاع رساني و مركز خدمات مشاوره‌اي  در توجيه اقتصادي – فني و مالي واحد پروژه ايجاد مجتمع گردشگري ملحوظ شده است.   

 

كد فعاليـت‌هـاي گردشگري در طبقه بندي  استاندار  (SICTA)

طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي SICTA براي فعاليت‌هاي گردشگري براسـاس فعاليت اقتصـادي است، هدف از طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت‌هاي گردشگري به عنوان بخشي از زيرساخت آماري حوزه گردشگري است كه به منظور ساماندهي داده‌هاي مرتبط و قابليت ارائه اطلاعات آمار گردشـگري ايجاد شده است.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان دستگاه متولي صدور مجوز از اين سيستم طبقه‌بندي براي كديشن فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري استفاده مي‌نمايد. طبقه‌بندي استاندارد بين المللي فعاليت‌هاي گردشگري از 10 قسمت، 20 بخش، 45 گروه، 86 طبقه اصلي و 121 طبقه فرعي تشكيل شده است. طبقه‌بندي فعاليت‌هاي گردشگري ايران در 10 قسمت، 20 بخش، 45 گروه، 86 طبقه اصلي و 144 طبقه فرعي تدوين شده است.

تفاوت ميان طبقه بندي بين المللي با طبقه بندي ايران عمدتا مربوط به كدهاي چهار رقمي تفكيك نشده به طبقات فرعي در نسخه بين المللي مي‌باشد كه در طبقه بندي ايران با اضافه نمودن صفر به طبقات مذكور، آخرين سطح طبقه بندي در پنج رقم تنظيم شده است. براساس طبقه بندي بين المللي ارتباط فعاليت‌هاي كسب و كار با گردشگري با حروف P و T نمايش داده شده است، در طبقه بندي ايران نيز از حروف “و” به معني “ويژه گردشگري” و “م” به معني “مرتبط با گردشگري” مشخص شده‌اند؛ براين اساس تعداد از كد فعاليت‌هاي طرح به شرح جدول زير ارايه شده است. 

كد (SICTA)

ارتباط

فعاليت

45001

و

تسهيلات تجاري- هتل‌ها، خرده‌فروشي‌ها و غيره

45009

و

ساخت بناي مراكز اداري گردشگري

52396

و

فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي هديه و سوغات

55101

و

هتل‌ها و متل‌هاي داراي رستوران

55105

و

اقامتگاه‌هاي مراكز گردشگري سلامت

55202

م

رستوران‌ها با خدمات كامل

63041

و

دفاتر اطلاع رساني گردشگري ,فعاليت‌هاي نمايشگاهي داخلي و خارجي

74141

و

خدمات مشاور مديريت و كسب  و كار گردشگري

 

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | طبقه بندي هاي گردشگري

گردشگري و جهانگردي بر اساس اهداف و شاخص جغرافياي به شيوه‌ها مختلفي به شرح زير دسته بندي شده‌اند. 

 گردشگري برون مرزي

گردشگراني كه از كشور مبدا خود به كشور ديگر و به يك منطقه خارجي سفر مي‌كنند، وقتي مردم از يك كشور خارجي بازديد مي‌كنند به عنوان جهانگردي بين‌المللي تلقي مي‌شوند. براي سفر به كشور خارجي نياز به گذرنامه معتبر، ويزا، مدارك بهداشتي و ارز است. 

گردشگري داخلي

گردشگري مردم در داخل مرزهاي كشور خود به عنوان گردشگري داخلي شناخته مي‌شود. سفر در همان كشور آسان‌تر است، زيرا به اسناد رسمي سفر و تشريفات خسته كننده مانند كنترل‌هاي اجباري بهداشتي و ارز ويزا و پاسپورت نياز نيست. در جهانگردي داخلي، يك مسافر معمولاً با مشكلات زبان يا مبادله ارز روبرو نبوده و هنگامي كه افراد در خارج به داخل كشور مادري خود نيز برمي‌گيردند در اين زمره قرار مي‌گيرند.

اشكال گردشگري

گردشگري براساس هدف از سفر اشكال مختلفي دارد. اين دسته‌بندي بيشتر با توجه به ماهيت آن اشكال مختلفي به شرح ذيل را در برمي‌گيرد؛ گردشگري مراسم و سمينارها، تورهاي و جهانگردي ورزشي، جهانگردي ساحلي، گردشگري فرهنگي، اكوتوريسم، ژئوتوريسم، جهانگردي صنعتي، جهانگردي پزشكي، جهانگردي مذهبي، گردشگري روستايي، گردشگري فضايي، جهانگردي مجازي، جهانگردي جنگي، جهانگردي طبيعت و حيات وحش.

گردشگري تفريحي

گردشگري تفريحي يا اوقات فراغت، فرد را از هياهوي زندگي روزمره دور مي‌كند. در اين حالت افراد اوقات فراغت خود را در تپه‌ها، سواحل دريايي و زيست بوم يك منطقه به گونه‌اي سپري مي‌كنند كه به ويژگي‌هاي محيطي، فرهنگي، طبيعي، اجتماعي منطقه آسيبي جدي وارد نشود. دسترسي به مناطق بكر در جهان براي طبيعت گردي با پيشرفت تكنولوژي و وسايل حمل و نقل بسيار آسانتر شده است.

گردشگري فرهنگي

گردشگري فرهنگي كنجكاوي فرهنگي و فكري را برآورده مي‌كند و شامل بازديد از بناهاي باستاني، مكان‌هايي با اهميت تاريخي يا مذهبي و مردم و جامعه شناسي است.

گردشگري ورزش و ماجراجويي

مسافرت‌هايي كه افراد با هدف شركت در مسابقات ورزشي و يا در ورزش‌هاي انفرادي همانند بازي گلف، اسكي و پياده روي و كوهنوردي انجام مي‌دهند در اين گروه قرار دارند.

گردشگري سلامت

در اين گروه افراد براي حفظ سلامت، معالجه و كنترل‌هاي پزشكي به مكان‌هايي مراجعه مي‌كنند كه امكان درماني در آنجا  وجود دارد، به عنوان مثال چشمه‌هاي آب گرم، يوگاي آسيا و غيره.

زير شاخه‌هاي گردشگري سلامت

گردشگري سلامت در صورت تامين زيرساخت‌هاي مادي انساني و معنوي آن مي‌تواند بيماران حوزه‌هاي دندان پزشكي، ناباوري، جراحي‌هاي زييايي‌، جراحي قلب، درمان سرطان، آب درماني و افراد داراي تمايل به حفظ سلامتي در مناطق زيبا داراي آرامش و آسايش را از كشورهاي همسايه جذب نمايد.

گردشگري پزشكي

گردشگري پزشكي به منظور تشخيص و درمان بيماري و بعضا انجام عمل جراحي و يا انجام آزمابشات چكاپ سلامتي در مراكز درماني، كلينيك‌ها و بيمارستان‌هاي كشوري ديگر با امكانات پزشكي پيشرفته و هزينه‌هاي درماني مناسب انجام مي‌گيرد. وجود متخصصين حوزه پزشكي ماهر و با تجربه پزشكي، بموازات وجود زيرساخت‌هاي درماني استاندارد مجهز به تجهيزات مدرن پزشكي بعنوان جاذيه‌هاي گردشگري سلامت محسوب مي‌شوند كه مي‌تواند زمينه تقويت و فعال سازي ساير خدمات اقامتي و گردشگري را نيز فعال نمايد.

گردشگري طبيعت درماني 

سفر به مناطق و مراكز داراي منابع و خدمات طبيعي درماني تحت نظارت شامل چشمه‌هاي آب گرم، درياچه نمك، آفتاب درخشان، لجن طبي، حمام گياهي و  ماساژ تخصصي در كنار طبيعتي زيبا، پاك و آرام مي‌تواند منزلگاه موقت گردشگران متقاضي بهبود بيماران پوستي، تنفسي و عضلاني باشد كه تمايل به سپري نمودن دوران درمان و يا نقاهت بعد از عمل‌هاي جراحي مي‌باشند.

گردشگري تندرستي

گردشگراني كه طالب آرامش هستند، براي حفظ تندرستي و رهايي از محيط‌هاي آلوده و  تجديد روحيه و قوا و دوري از تنش‌هاي زندگي روزمره شهري  بدون مداخلات و نظارت پزشكي راهي سفر مي‌شوند. معمولا اين افراد بيماري ندارند و در پي آرامش در طبيعت و دوري از مشغله، تنش‌ها و آلودگي‌هاي شهري هستند.

جهانگردي شغلي و حرفه

اين امر در حال تبديل شدن به يك مولفه فزاينده مهم در گردشگري است. مردم براي شركت در كنوانسيون‌هاي مربوط به تجارت و علم، حرفه يا علاقه خود در داخل يك كشور يا به خارج از كشور سفر مي‌كنند.

گردشگري تشويقي 

سفرهاي تعطيلات به عنوان مشوق شركت‌هاي بزرگ به فروشندگان و فروشندگاني كه به اهداف بالايي در فروش دست مي‌يابند، ارائه مي‌شود. اين يك پديده جديد و در حال گسترش در گردشگري است، اينها به جايگزين مشوق‌هاي نقدي يا هدايا است، امروزه گردشگري تشويقي يك تجارت 3ميليارد دلاري فقط در ايالات متحده آمريكا است.

 

نمايشگاه صنايع دستي

نمايشگاه‌ها به عنوان ابزاري كارآمد تجاري. محلي مقرون به صرفه را براي رودررويي مستقيم توليد كنندگان كالا و خدمات صنايع دستي و  مشتريان فراهم مي‌كنند و محلي براي نمايش زنده محصولات و ارايه خدمات مي‌باشد. صنايع دستي اصيل ايران با توجه به ريشه در سنن، هنر و  فرهنگ مردم صنعتي ارز آور از منظر جهانگردي محسوب مي‌شود.

توسعه توريسم با صنايع دستي ارزش فرهنگي و اقتصادي داده است. صنايع  دستي همانند فرش دستبافت، البسه محلي، سراميك سازي ( شيشه گري ـ سفال سازي ـ كاشي سازي ـ چيني سازي)، معماري، گچ بري، تزئين، مصنوعات چوبي و منبت كاري، مجسمه سازي، مصنوعات سنگي، مصنوعات فلزي، زيورآلات، مصنوعات چرمي، منسوجات گار دست، نقاشي، پارچه، توليد كاغذ، گليم و جاجيم مي‌تواند با عرضه در نمايشگاه محل تلاقي و داد و ستد بازديدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات باشد.

در يك نمايشگاه عرضه‌كنندگان محصولات توليدي داراي نوآوري‌ها، خلاقيت‌ها، ابتكارات و قيمت مناسب مي‌تواند بازديدكنندگان را بر اساس ذوق و سليقه، تمايلات و امكانات خود متمايل به خريد و سفارش نمايد. مجموعه حاضر همزمان با راه اندازي نمايشگاه فيزيكي راه اندازي وب سايت و نمايشگاه فضاي مجازي بمنظور اطلاع رساني و بيان مزيت‌هاي مجموعه گردشگري برنامه ريزي شده است.

 عكس5

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | نقش فناوري  اطلاعات در گردشگري

گردشگران نيازمند دستيابي آسان و سريع  اطلاعات سازمان يافته جهت تصميم‌گيري سفرشان هستند. وجود اطلاعات پراكنده و ناقص، سيستم جذب گردشگران را مختل مي‌نمايد. تامين شرايط سهل دستيابي به اطلاعاتي هدف‌دار و جهت يافته براي يك هدف يا مقصد گردشگري كمك شاياني را در تصميم‌گيري مسافرين براي انتخاب مقصد سفر دارد.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | دفتر خدماتي و  آژانس هاي مسافرتي

اين دفاتر مكان و موقعيتي براي حضور فيزيكي و مجازي را براي مشتريان سفر  فراهم مي‌آورند تا وظايف رساندن آگاهي به مشتريان در فراهم بودن برنامه تور، رزرو، صندلي هواپيما يا تخت هتل و ديگر نيازمندي‌هاي مسافرتي مشتريان به موازات مشاور و راهنمايي براي گذراندن بهتر سفر فراهم نمايند.

آژانس مي‌توانند بخش‌هاي گوناگون فعاليت‌هاي صنعت گردشگري را به مشتريان ارائه كنندو  نقش واسطه‌اي مابين مشتريان و عرضه‌كنندگان محصولات سفر همانند هتل‌ها، خطوط هوايي، زميني، ريلي و جاده‌اي با استفاده از سيستم  رزرو آنلاين تحت شبكه را فراهم نمايد. مسافران با تعداد زيادي گزينه در انتخاب مقاصد داراي جاذبه گردشگري روبرو هستند. لذا حضور مثبت و رقابتي در آژانس‌ها در موتورهاي جستجوي اينترنت و استفاده از سرويس مجازي دنياي وب امكان تامين و ارايه اطلاعات موردنظر گردشگران را مي‌تواند فراهم نمايند.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري |  مشاوره سرمايه گذاري وتجاري

مجتمع‌هاي گردشگري مي‌توانند براي كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات كالا و خدمات نقش ارزنده را با ايجاد دفاتر مشاوره سرمايه‌گذاري و تجاري علل الخصوص در استان‌هاي مرزي ايفا نمايند و امكاني را فراهم  آورند تا براساس رويارويي مزيت‌هاي كشورهاي مقصد و مبدا امكان سرمايه‌گذاري و تجارت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تسهيل و تقويت گردد.

فراهم آوردن كارشناس خبره در اين مركز مشاوره امكان رايزني و تقويت ارتباطات  تجاري و سرمايه‌گذاري را به خصوص در مجتمع‌هايي كه مزيت نزديكي به مرزهاي صادراتي را داشته باشند، تقويت مي‌نمايد. بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بسته به شرايط و نياز مي‌توانند مديريت تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي صادراتي بنگاه‌هاي اقتصادي به شركت مشاوره مديريت صادرات واگذار نمايند كه همانند يك دپارتمان بازاريابي و فروش صادراتي عمل مي‌كند.

بررسي خدمات  جايگزين

صنعت توريسم جايگزين ندارد ولي شيوه‌هاي ارائه خدمات در صنعت گردشگري  به شدت با رشد تكنولوژي‌هاي نوين زيرساخت و اطلاعات و ارتباط  متحول مي‌گردد و مزيتي كه مناطق و كشورهاي مختلف مي‌تواند  از آن براي توسعه اقتصادي ملي و منطقه‌اي بهره برداري نمايند.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | مشخصات خدمات گردشگري

مراكز اقامتي (هتل)

هتل يك مجتمع اقامتي و ارايه خدماتي به مسافران است كه با هدف كسب درآمد و سود تكوين يافته است. اقتصاد آن به كل اقتصاد در شبكه توريسم بشدت گره خورده است. مجهزترين هتل ها قاعدتا در مراكز شهرهاي بزرگ ساخته مي‌شوند، تعدادي از هتل‌ها هزمان با سرويس‌هاي پذيرايي و اقامت تسهيلات برگزاري كنفرانس و سمينار نيز در آن‌ها پيش‌بيني شده است. هتل‌ها در پنج سطح يك، دو، سه، چهار و پنج ستاره درجه‌بندي مي‌شوند.

مجتمع هاي توريستي بين راهي

براي مسافران عبوري در مسير مسافرت اقامتگاه‌هاي بين راهي ايجاد مي‌شود كه ساده‌ترين تسهيلات بين راهي براي پذيرايي و تامين اقامتگاه محل خواب و  استفاده از پاركينگ خودروها را در اختيار مسافرين قرار مي‌دهند.

رستوران

محلي است كه در آن براي مشتريان خوراك و نوشيدني تهيه و در همان‌جا صرف مي‌شود. در رستوران مطلوبيت و كيفيت خوراك ارائه شده نوع و شكل چيدمان مناسب، پاكيزگي و نظافت فضاي سالن وسرويس‌ها مي‌تواند در شهرت آن نقش به سزايي را ايفا نمايد. در مجتمع‌هاي بزرگ غذاخوري‌ها، بخشي از بنگاه  گردشگري مي‌باشد.

رستوران‌ها غالبا غير از سالن اصلي رستوران. آشپزخانه، سرويس بهداشتي، بخش اداري، گريل روم طبخ غذا، فود كورت، سرويس غذاهاي خاص يا دسرهاي مختلف، تريا براي ارايه بستني، نوشابه، چاي، قهوه، كيك و غذاهاي ساده مانند همبرگر و ساندويچ و بوفه براي چيدن انواع غذاهاي مختلف و متنوع همراه با دسر آماده روي ميز بدون محدوديت براي استفاده چند باره را دارا هستند.  

 

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | اهميت استراتژيك  صنعت گردشگري

وجود مزيت‌هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي همگام با رشد جمعيت جوان كشور نيازمند اتخاذ راهكارهاي جديد اشتغال سازي و افزايش درآمد ملي است. تامين بسترهاي ضروري و استفاده از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي گوناگون گردشگري مي‌تواند يكي از راهيردهاي اصلي در مناطق جغرافيايي مستعد كشور باشد. بنابراين صنعت گردشگري يكي از روش‌هاي مولد فرصت‌هاي شغلي و در نتيجه، توسعه مناطق است كه زمينه اشتغال افرادي با مهارت‌هاي گوناگون را فراهم مي‌سازد و هم در بخش روستايي و هم درمكان‌هاي شهري مستعد و در فصول مختلف مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

توسعه گردشگري اثر متقابلي را برتوسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي مرتبط همانند كارهاي ساختماني، تعميرات، حمل ونقل و كرايه خودرو، صنايع ساختماني و غذايي و علل الخصوص صنايع دستي و مراقبت‌هاي پزشكي دارد و مي‌تواند با افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، در توسعه ساير بخش‌ها نيز تاثير بگذارد.

مجموعه فعاليت‌هايي كه به صورت مستقيم با اين صنعت در تماس هستند عبارتند از هتل‌ها، كاركنان خدمات غذايي، سرويس‌هاي هواپيمايي و جاده‌اي، ريلي و كشتيراني، آژانس‌ها و دفاتر مسافربري، كاركنان مراكز تفريحي، رستوران‌ها، صنعت حمل و نقل شهري و فروشگاه‌هاي مواد غذايي و مراكز جهانگردي سلامت. براي آشنايي با ساير طرح توجيهي خدماتي نوشته شده توسط تيم كاردوك كليك كنيد.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | ظرفيت خدمات طرح مجتمع اقامتي

ظرفيت اسمي ساليانه مركز اقامتي رستوران خدمات گردشگري سلامت و خدمات پشتيباني گردشگري جهت اقامت 15600نفر خواهد بود.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري / چكيده مطالعات  اقتصادي- مالي

مساحت كل  زمين :                                  4500   متر مربع 

فضاي اختصاصي  مراكز مختلف:                  3200   متر مربع است

زير بنا:                                                   2400  متر مربع

سرمايه‌گذاري:                                         112,542  ميليون ريال

نرخ بازده داخلي                                        28.4 در صد

دور برگشت سرمايه :                                  3.1سال

خدمات قابل ارايه  كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح  توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارائه خدمات  مديريت پيمان راه اندازي طرح  
 • مشاوره بازاريابي و  و ارايه   خدمات
 • مشاوره نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع:  طرح توجيهي مجتمع گردشگري:: بازديد از اين مطلب : 6


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۰:۵۱:۲۰ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

قبل از همه گيري كرونا مسافرت و جهانگردي از هر 4 شغل جديد ايجاد شده در سراسر جهان يك شغل را به خود اختصاص مي‌داد. در مجموع 6/10درصد از مشاغل بين المللي برابر 334 ميليون نفر در جهان درحوزه‌هاي مرتبط با  گردشگري فعاليت مي‌نمايند و 1/4درصد از توليد ناخالص داخلي جهان  معادل 9.2تريليون دلار از محل فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري حاصل شده است. جهانگردي به توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي-اجتماعي ياري مي‌رساند و موجب اشتغال زايي، درآمد و كارآفريني مي‌شود و قادر است دوستي و صلح را بين كشورها تقويت و موجب ارتقاء سطح دانش و آگاهي انسان‌ها شود. در ادامه خلاصه طرح توجيهي احداث مجتمع گردشگري را آورده‌ايم، شما مي‌توانيد براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي واحد خودتان كليك كنيد.  

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

منبع:  طرح توجيهي مجتمع گردشگري

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | تعريف  گردشگري و جهانگردي

گردشگري به معناي سفر و بازديد به منظور انجام شغل حرفه‌اي و يا براي تعطيلات و تفريح است كه گاهي هدف انجام آن بيش از يك موضوع را دربر مي‌گيرد و مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مورد نياز افرادي كه به مكان‌هاي خارج از محل زندگي با هدف‌هايي همانند شركت در كنفرانس‌هاي تجاري و رويدادهاي فروش، جشنواره‌هاي موسيقي، سيمنارهاي حرفه‌اي و جلسات آكادميك يا تعطيلات و تفريح سفر مي‌كنند و در آنجا اقامت مي‌كنند را در برمي‌گيرد.

مناطق گردشگري با اطلاع رساني، مخاطبان را در سطح ملي و بين المللي جذب مي‌كنند. وقوع برخي رويدادها به گسترش گردشگر به عنوان يك صنعت كمك مي‌كند. يه دليل تاثير و ارزش گردشگري و جهانگردي براي اقتصاد ملي و منطقه‌اي كشورها، توجه به آن از اهميت حياتي برخوردار است. اين صنعت ضمن درآمدزايي و ايجاد اشتغال به حفظ، نگهداري و توسعه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع كمك مي‌كند و سرمايه‌هاي ملي را بهبود مي‌بخشد.

 

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | موضوع فعاليت طرح

منطقه مورد بررسي موضوع طرح داراي مزيت‌هاي طبيعي و ترانزيت داخل و خارج كشور است و هرساله چندين هزار بازديدكننده دارد. گردشگري در اين منطقه به طور مستقيم اشتغال منطقه را تحت تاثير قرارداده و توانسته به اقتصاد محلي كمك نمايد.

پروژه احداث مجتمع گردشگري با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با همكاري بخش‌هاي عمومي و دولتي با ايجاد زيرساخت و الزامات به تقويت اقتصاد محلي كمك شاياني مي‌نمايد. اين پروژه توجه خاصي بر حلقه‌هاي مفقود صنعت گردشگري منطقه را دارد.

الزماتي همانند ارتقا فناوري اطلاعات، بازاريابي، حفظ ميراث طبيعي و فرهنگي، رعايت ضوايط و مقررات قانوني، لجستيك و حمل ونقل را در برنامه ريزي احداث زيرساخت‌هاي مورد نياز همانند اقامتگاه، رستوران، مشاوره و ارايه خدمات گردشگري سلامت نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي ملحوظ نموده است. در بررسي احداث طرح به استفاده فرصت‌هاي پيش رو به موازات توجه به تهديدات در برنامه ريزي مبتني بر جلب مشارك ذي‌نفعان اهميت داده شده است. بررسي و به كارگيري نقاط قوت در تهيه پلان‌ها، داده‌ها و تكنيك‌هاي احداث و بهره‌برداري طرح به عنوان هاب گردشگري منطقه مورد توجه بوده است.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | معرفي خدمات

در اين طرح با توجه به موقعيت اقليمي، شبكه‌هاي ارتباطي و مكان سنجي با هماهنگي دستگاه‌هاي اجراي مرتبط همانند جهاد كشاورزي، اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني؛ مجتمع‌ها اردوگاهي و محوطه‌هاي گردشگري جهت راه‌اندازي تاسيسات خدمات اقامتي هتل و متل- تاسيسات پذيرايي، نمايشگاه، فروشگاه و بازاچه صنايع دستي و سوغات، دفتر خدمات مسافرتي جهانگردي، مركز گردشگري سلامت، مجموعه خدمات فني و دفتر اطلاع رساني و مركز خدمات مشاوره‌اي  در توجيه اقتصادي – فني و مالي واحد پروژه ايجاد مجتمع گردشگري ملحوظ شده است.   

 

كد فعاليـت‌هـاي گردشگري در طبقه بندي  استاندار  (SICTA)

طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي SICTA براي فعاليت‌هاي گردشگري براسـاس فعاليت اقتصـادي است، هدف از طبقه بندي استاندارد بين المللي فعاليت‌هاي گردشگري به عنوان بخشي از زيرساخت آماري حوزه گردشگري است كه به منظور ساماندهي داده‌هاي مرتبط و قابليت ارائه اطلاعات آمار گردشـگري ايجاد شده است.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان دستگاه متولي صدور مجوز از اين سيستم طبقه‌بندي براي كديشن فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه گردشگري استفاده مي‌نمايد. طبقه‌بندي استاندارد بين المللي فعاليت‌هاي گردشگري از 10 قسمت، 20 بخش، 45 گروه، 86 طبقه اصلي و 121 طبقه فرعي تشكيل شده است. طبقه‌بندي فعاليت‌هاي گردشگري ايران در 10 قسمت، 20 بخش، 45 گروه، 86 طبقه اصلي و 144 طبقه فرعي تدوين شده است.

تفاوت ميان طبقه بندي بين المللي با طبقه بندي ايران عمدتا مربوط به كدهاي چهار رقمي تفكيك نشده به طبقات فرعي در نسخه بين المللي مي‌باشد كه در طبقه بندي ايران با اضافه نمودن صفر به طبقات مذكور، آخرين سطح طبقه بندي در پنج رقم تنظيم شده است. براساس طبقه بندي بين المللي ارتباط فعاليت‌هاي كسب و كار با گردشگري با حروف P و T نمايش داده شده است، در طبقه بندي ايران نيز از حروف “و” به معني “ويژه گردشگري” و “م” به معني “مرتبط با گردشگري” مشخص شده‌اند؛ براين اساس تعداد از كد فعاليت‌هاي طرح به شرح جدول زير ارايه شده است. 

كد (SICTA)

ارتباط

فعاليت

45001

و

تسهيلات تجاري- هتل‌ها، خرده‌فروشي‌ها و غيره

45009

و

ساخت بناي مراكز اداري گردشگري

52396

و

فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي هديه و سوغات

55101

و

هتل‌ها و متل‌هاي داراي رستوران

55105

و

اقامتگاه‌هاي مراكز گردشگري سلامت

55202

م

رستوران‌ها با خدمات كامل

63041

و

دفاتر اطلاع رساني گردشگري ,فعاليت‌هاي نمايشگاهي داخلي و خارجي

74141

و

خدمات مشاور مديريت و كسب  و كار گردشگري

 

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | طبقه بندي هاي گردشگري

گردشگري و جهانگردي بر اساس اهداف و شاخص جغرافياي به شيوه‌ها مختلفي به شرح زير دسته بندي شده‌اند. 

 گردشگري برون مرزي

گردشگراني كه از كشور مبدا خود به كشور ديگر و به يك منطقه خارجي سفر مي‌كنند، وقتي مردم از يك كشور خارجي بازديد مي‌كنند به عنوان جهانگردي بين‌المللي تلقي مي‌شوند. براي سفر به كشور خارجي نياز به گذرنامه معتبر، ويزا، مدارك بهداشتي و ارز است. 

گردشگري داخلي

گردشگري مردم در داخل مرزهاي كشور خود به عنوان گردشگري داخلي شناخته مي‌شود. سفر در همان كشور آسان‌تر است، زيرا به اسناد رسمي سفر و تشريفات خسته كننده مانند كنترل‌هاي اجباري بهداشتي و ارز ويزا و پاسپورت نياز نيست. در جهانگردي داخلي، يك مسافر معمولاً با مشكلات زبان يا مبادله ارز روبرو نبوده و هنگامي كه افراد در خارج به داخل كشور مادري خود نيز برمي‌گيردند در اين زمره قرار مي‌گيرند.

اشكال گردشگري

گردشگري براساس هدف از سفر اشكال مختلفي دارد. اين دسته‌بندي بيشتر با توجه به ماهيت آن اشكال مختلفي به شرح ذيل را در برمي‌گيرد؛ گردشگري مراسم و سمينارها، تورهاي و جهانگردي ورزشي، جهانگردي ساحلي، گردشگري فرهنگي، اكوتوريسم، ژئوتوريسم، جهانگردي صنعتي، جهانگردي پزشكي، جهانگردي مذهبي، گردشگري روستايي، گردشگري فضايي، جهانگردي مجازي، جهانگردي جنگي، جهانگردي طبيعت و حيات وحش.

گردشگري تفريحي

گردشگري تفريحي يا اوقات فراغت، فرد را از هياهوي زندگي روزمره دور مي‌كند. در اين حالت افراد اوقات فراغت خود را در تپه‌ها، سواحل دريايي و زيست بوم يك منطقه به گونه‌اي سپري مي‌كنند كه به ويژگي‌هاي محيطي، فرهنگي، طبيعي، اجتماعي منطقه آسيبي جدي وارد نشود. دسترسي به مناطق بكر در جهان براي طبيعت گردي با پيشرفت تكنولوژي و وسايل حمل و نقل بسيار آسانتر شده است.

گردشگري فرهنگي

گردشگري فرهنگي كنجكاوي فرهنگي و فكري را برآورده مي‌كند و شامل بازديد از بناهاي باستاني، مكان‌هايي با اهميت تاريخي يا مذهبي و مردم و جامعه شناسي است.

گردشگري ورزش و ماجراجويي

مسافرت‌هايي كه افراد با هدف شركت در مسابقات ورزشي و يا در ورزش‌هاي انفرادي همانند بازي گلف، اسكي و پياده روي و كوهنوردي انجام مي‌دهند در اين گروه قرار دارند.

گردشگري سلامت

در اين گروه افراد براي حفظ سلامت، معالجه و كنترل‌هاي پزشكي به مكان‌هايي مراجعه مي‌كنند كه امكان درماني در آنجا  وجود دارد، به عنوان مثال چشمه‌هاي آب گرم، يوگاي آسيا و غيره.

زير شاخه‌هاي گردشگري سلامت

گردشگري سلامت در صورت تامين زيرساخت‌هاي مادي انساني و معنوي آن مي‌تواند بيماران حوزه‌هاي دندان پزشكي، ناباوري، جراحي‌هاي زييايي‌، جراحي قلب، درمان سرطان، آب درماني و افراد داراي تمايل به حفظ سلامتي در مناطق زيبا داراي آرامش و آسايش را از كشورهاي همسايه جذب نمايد.

گردشگري پزشكي

گردشگري پزشكي به منظور تشخيص و درمان بيماري و بعضا انجام عمل جراحي و يا انجام آزمابشات چكاپ سلامتي در مراكز درماني، كلينيك‌ها و بيمارستان‌هاي كشوري ديگر با امكانات پزشكي پيشرفته و هزينه‌هاي درماني مناسب انجام مي‌گيرد. وجود متخصصين حوزه پزشكي ماهر و با تجربه پزشكي، بموازات وجود زيرساخت‌هاي درماني استاندارد مجهز به تجهيزات مدرن پزشكي بعنوان جاذيه‌هاي گردشگري سلامت محسوب مي‌شوند كه مي‌تواند زمينه تقويت و فعال سازي ساير خدمات اقامتي و گردشگري را نيز فعال نمايد.

گردشگري طبيعت درماني 

سفر به مناطق و مراكز داراي منابع و خدمات طبيعي درماني تحت نظارت شامل چشمه‌هاي آب گرم، درياچه نمك، آفتاب درخشان، لجن طبي، حمام گياهي و  ماساژ تخصصي در كنار طبيعتي زيبا، پاك و آرام مي‌تواند منزلگاه موقت گردشگران متقاضي بهبود بيماران پوستي، تنفسي و عضلاني باشد كه تمايل به سپري نمودن دوران درمان و يا نقاهت بعد از عمل‌هاي جراحي مي‌باشند.

گردشگري تندرستي

گردشگراني كه طالب آرامش هستند، براي حفظ تندرستي و رهايي از محيط‌هاي آلوده و  تجديد روحيه و قوا و دوري از تنش‌هاي زندگي روزمره شهري  بدون مداخلات و نظارت پزشكي راهي سفر مي‌شوند. معمولا اين افراد بيماري ندارند و در پي آرامش در طبيعت و دوري از مشغله، تنش‌ها و آلودگي‌هاي شهري هستند.

جهانگردي شغلي و حرفه

اين امر در حال تبديل شدن به يك مولفه فزاينده مهم در گردشگري است. مردم براي شركت در كنوانسيون‌هاي مربوط به تجارت و علم، حرفه يا علاقه خود در داخل يك كشور يا به خارج از كشور سفر مي‌كنند.

گردشگري تشويقي 

سفرهاي تعطيلات به عنوان مشوق شركت‌هاي بزرگ به فروشندگان و فروشندگاني كه به اهداف بالايي در فروش دست مي‌يابند، ارائه مي‌شود. اين يك پديده جديد و در حال گسترش در گردشگري است، اينها به جايگزين مشوق‌هاي نقدي يا هدايا است، امروزه گردشگري تشويقي يك تجارت 3ميليارد دلاري فقط در ايالات متحده آمريكا است.

 

نمايشگاه صنايع دستي

نمايشگاه‌ها به عنوان ابزاري كارآمد تجاري. محلي مقرون به صرفه را براي رودررويي مستقيم توليد كنندگان كالا و خدمات صنايع دستي و  مشتريان فراهم مي‌كنند و محلي براي نمايش زنده محصولات و ارايه خدمات مي‌باشد. صنايع دستي اصيل ايران با توجه به ريشه در سنن، هنر و  فرهنگ مردم صنعتي ارز آور از منظر جهانگردي محسوب مي‌شود.

توسعه توريسم با صنايع دستي ارزش فرهنگي و اقتصادي داده است. صنايع  دستي همانند فرش دستبافت، البسه محلي، سراميك سازي ( شيشه گري ـ سفال سازي ـ كاشي سازي ـ چيني سازي)، معماري، گچ بري، تزئين، مصنوعات چوبي و منبت كاري، مجسمه سازي، مصنوعات سنگي، مصنوعات فلزي، زيورآلات، مصنوعات چرمي، منسوجات گار دست، نقاشي، پارچه، توليد كاغذ، گليم و جاجيم مي‌تواند با عرضه در نمايشگاه محل تلاقي و داد و ستد بازديدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات باشد.

در يك نمايشگاه عرضه‌كنندگان محصولات توليدي داراي نوآوري‌ها، خلاقيت‌ها، ابتكارات و قيمت مناسب مي‌تواند بازديدكنندگان را بر اساس ذوق و سليقه، تمايلات و امكانات خود متمايل به خريد و سفارش نمايد. مجموعه حاضر همزمان با راه اندازي نمايشگاه فيزيكي راه اندازي وب سايت و نمايشگاه فضاي مجازي بمنظور اطلاع رساني و بيان مزيت‌هاي مجموعه گردشگري برنامه ريزي شده است.

 عكس5

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | نقش فناوري  اطلاعات در گردشگري

گردشگران نيازمند دستيابي آسان و سريع  اطلاعات سازمان يافته جهت تصميم‌گيري سفرشان هستند. وجود اطلاعات پراكنده و ناقص، سيستم جذب گردشگران را مختل مي‌نمايد. تامين شرايط سهل دستيابي به اطلاعاتي هدف‌دار و جهت يافته براي يك هدف يا مقصد گردشگري كمك شاياني را در تصميم‌گيري مسافرين براي انتخاب مقصد سفر دارد.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | دفتر خدماتي و  آژانس هاي مسافرتي

اين دفاتر مكان و موقعيتي براي حضور فيزيكي و مجازي را براي مشتريان سفر  فراهم مي‌آورند تا وظايف رساندن آگاهي به مشتريان در فراهم بودن برنامه تور، رزرو، صندلي هواپيما يا تخت هتل و ديگر نيازمندي‌هاي مسافرتي مشتريان به موازات مشاور و راهنمايي براي گذراندن بهتر سفر فراهم نمايند.

آژانس مي‌توانند بخش‌هاي گوناگون فعاليت‌هاي صنعت گردشگري را به مشتريان ارائه كنندو  نقش واسطه‌اي مابين مشتريان و عرضه‌كنندگان محصولات سفر همانند هتل‌ها، خطوط هوايي، زميني، ريلي و جاده‌اي با استفاده از سيستم  رزرو آنلاين تحت شبكه را فراهم نمايد. مسافران با تعداد زيادي گزينه در انتخاب مقاصد داراي جاذبه گردشگري روبرو هستند. لذا حضور مثبت و رقابتي در آژانس‌ها در موتورهاي جستجوي اينترنت و استفاده از سرويس مجازي دنياي وب امكان تامين و ارايه اطلاعات موردنظر گردشگران را مي‌تواند فراهم نمايند.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري |  مشاوره سرمايه گذاري وتجاري

مجتمع‌هاي گردشگري مي‌توانند براي كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات كالا و خدمات نقش ارزنده را با ايجاد دفاتر مشاوره سرمايه‌گذاري و تجاري علل الخصوص در استان‌هاي مرزي ايفا نمايند و امكاني را فراهم  آورند تا براساس رويارويي مزيت‌هاي كشورهاي مقصد و مبدا امكان سرمايه‌گذاري و تجارت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تسهيل و تقويت گردد.

فراهم آوردن كارشناس خبره در اين مركز مشاوره امكان رايزني و تقويت ارتباطات  تجاري و سرمايه‌گذاري را به خصوص در مجتمع‌هايي كه مزيت نزديكي به مرزهاي صادراتي را داشته باشند، تقويت مي‌نمايد. بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بسته به شرايط و نياز مي‌توانند مديريت تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي صادراتي بنگاه‌هاي اقتصادي به شركت مشاوره مديريت صادرات واگذار نمايند كه همانند يك دپارتمان بازاريابي و فروش صادراتي عمل مي‌كند.

بررسي خدمات  جايگزين

صنعت توريسم جايگزين ندارد ولي شيوه‌هاي ارائه خدمات در صنعت گردشگري  به شدت با رشد تكنولوژي‌هاي نوين زيرساخت و اطلاعات و ارتباط  متحول مي‌گردد و مزيتي كه مناطق و كشورهاي مختلف مي‌تواند  از آن براي توسعه اقتصادي ملي و منطقه‌اي بهره برداري نمايند.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | مشخصات خدمات گردشگري

مراكز اقامتي (هتل)

هتل يك مجتمع اقامتي و ارايه خدماتي به مسافران است كه با هدف كسب درآمد و سود تكوين يافته است. اقتصاد آن به كل اقتصاد در شبكه توريسم بشدت گره خورده است. مجهزترين هتل ها قاعدتا در مراكز شهرهاي بزرگ ساخته مي‌شوند، تعدادي از هتل‌ها هزمان با سرويس‌هاي پذيرايي و اقامت تسهيلات برگزاري كنفرانس و سمينار نيز در آن‌ها پيش‌بيني شده است. هتل‌ها در پنج سطح يك، دو، سه، چهار و پنج ستاره درجه‌بندي مي‌شوند.

مجتمع هاي توريستي بين راهي

براي مسافران عبوري در مسير مسافرت اقامتگاه‌هاي بين راهي ايجاد مي‌شود كه ساده‌ترين تسهيلات بين راهي براي پذيرايي و تامين اقامتگاه محل خواب و  استفاده از پاركينگ خودروها را در اختيار مسافرين قرار مي‌دهند.

رستوران

محلي است كه در آن براي مشتريان خوراك و نوشيدني تهيه و در همان‌جا صرف مي‌شود. در رستوران مطلوبيت و كيفيت خوراك ارائه شده نوع و شكل چيدمان مناسب، پاكيزگي و نظافت فضاي سالن وسرويس‌ها مي‌تواند در شهرت آن نقش به سزايي را ايفا نمايد. در مجتمع‌هاي بزرگ غذاخوري‌ها، بخشي از بنگاه  گردشگري مي‌باشد.

رستوران‌ها غالبا غير از سالن اصلي رستوران. آشپزخانه، سرويس بهداشتي، بخش اداري، گريل روم طبخ غذا، فود كورت، سرويس غذاهاي خاص يا دسرهاي مختلف، تريا براي ارايه بستني، نوشابه، چاي، قهوه، كيك و غذاهاي ساده مانند همبرگر و ساندويچ و بوفه براي چيدن انواع غذاهاي مختلف و متنوع همراه با دسر آماده روي ميز بدون محدوديت براي استفاده چند باره را دارا هستند.  

 

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | اهميت استراتژيك  صنعت گردشگري

وجود مزيت‌هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي همگام با رشد جمعيت جوان كشور نيازمند اتخاذ راهكارهاي جديد اشتغال سازي و افزايش درآمد ملي است. تامين بسترهاي ضروري و استفاده از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي گوناگون گردشگري مي‌تواند يكي از راهيردهاي اصلي در مناطق جغرافيايي مستعد كشور باشد. بنابراين صنعت گردشگري يكي از روش‌هاي مولد فرصت‌هاي شغلي و در نتيجه، توسعه مناطق است كه زمينه اشتغال افرادي با مهارت‌هاي گوناگون را فراهم مي‌سازد و هم در بخش روستايي و هم درمكان‌هاي شهري مستعد و در فصول مختلف مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

توسعه گردشگري اثر متقابلي را برتوسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي مرتبط همانند كارهاي ساختماني، تعميرات، حمل ونقل و كرايه خودرو، صنايع ساختماني و غذايي و علل الخصوص صنايع دستي و مراقبت‌هاي پزشكي دارد و مي‌تواند با افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، در توسعه ساير بخش‌ها نيز تاثير بگذارد.

مجموعه فعاليت‌هايي كه به صورت مستقيم با اين صنعت در تماس هستند عبارتند از هتل‌ها، كاركنان خدمات غذايي، سرويس‌هاي هواپيمايي و جاده‌اي، ريلي و كشتيراني، آژانس‌ها و دفاتر مسافربري، كاركنان مراكز تفريحي، رستوران‌ها، صنعت حمل و نقل شهري و فروشگاه‌هاي مواد غذايي و مراكز جهانگردي سلامت. براي آشنايي با ساير طرح توجيهي خدماتي نوشته شده توسط تيم كاردوك كليك كنيد.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري | ظرفيت خدمات طرح مجتمع اقامتي

ظرفيت اسمي ساليانه مركز اقامتي رستوران خدمات گردشگري سلامت و خدمات پشتيباني گردشگري جهت اقامت 15600نفر خواهد بود.

طرح توجيهي مجتمع گردشگري / چكيده مطالعات  اقتصادي- مالي

مساحت كل  زمين :                                  4500   متر مربع 

فضاي اختصاصي  مراكز مختلف:                  3200   متر مربع است

زير بنا:                                                   2400  متر مربع

سرمايه‌گذاري:                                         112,542  ميليون ريال

نرخ بازده داخلي                                        28.4 در صد

دور برگشت سرمايه :                                  3.1سال

خدمات قابل ارايه  كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح  توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارائه خدمات  مديريت پيمان راه اندازي طرح  
 • مشاوره بازاريابي و  و ارايه   خدمات
 • مشاوره نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع:  طرح توجيهي مجتمع گردشگري:: بازديد از اين مطلب : 4


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۲:۱۸:۲۰ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

جهان با توسعه مصرف انواع نوشابه و مايعات بسته‌بندي و پر شده در بطرهاي پلاستيكي به ويژه بطري‌هاي حاوي انواع نوشابه، آب ميوه، آب آشاميدني و معدني، با معضل ورود اين ضايعات و پسماندهاي آن به محيط زيست و آلودگي ناشي از آن‌ها بدليل زمان فرسايش بسيار طولاني مواجه است. رشد تكنولوژي امكان بازيافت اين مواد را به گونه‎‌اي فراهم نموده كه از آن‌ها دقيقا مي‌توان با همان خواص مواد اوليه جهت استفاده مجدد در توليد ظروف استفاده نمود. اين فرايند ضمن مقرون به صرفه بودن بلحاظ اقتصادي كمك شاياني را به حفاظت از محيط زيست مي‌نمايد. بازار جهاني بازيافت پلاستيك در سال 2020 معادل 42ميليارد دلار تخمين زده مي‌شده و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2025 با نرخ رشد 7/5درصدي به بيش از 60ميليارد دلار برسد. در ادامه طرح توجيهي بازيافت بطري هاي پلاستيك را آورده‌ايم.

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

طرح بازيافت بطري هاي پلاستيكي | معرفي محصول

بازيافت مواد پلاستيكي و استفاده مجدد از پلاستيك‌هاى مصرف شده به يك يا دو محصول محدود نمى‌شود. با توجه به تنوع مواد پلاستيكي و گريدهاي مختلف، بازيافت آن‌ها بسيار گسترده و متنوع است. ظروف نوشابه‌هاى گازدار از جنس پلى اتيلن تترافتالات(پت) و يا شيشه شير كودكان از جنس پلى كربنات، ظروف پلي اتيلني و پلى پروپيلن و ظرف يكبار مصرف پلى استايرن و انواع ورق‌ها و كيسه‌هاي پلي اتيلن را مي‌تواند دربر بگيرد. اين محصولات مى‌توانند رنگي باشند كه در فرايند ساخت آن‎‌ها از رنگدانه پلاستيك (مستربچ) استفاده شده است.

طرح بازيافت بطري هاي پلاستيكي | كدهاي ISIC

وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين طبقه‌بندي براي دسته‌بندي فعاليت‌هاي صنعتي استفاده مي‌نمايد. بر اساس سيستم طبقه‌بندي كدهاي آيسيكي نمونه به شرح ذيل ارايه شده است. 

جدول كدهاي آيسيك نمونه تعدادي از محصولات

نام محصول

كد ISIC

توليد گرانول بازيافتي از PS پلي استايرن

3720512326

توليد گرانول بازيافتي از PVC

3720512327

توليد گرانول بازيافتي از PVC (پلي وينيل كلرايد)

3720512327

توليد گرانول بازيافتي از پلي كربنات

3720512328

توليد پرك بازيافتي از  pe پلي اتيلن ترفتالات  

3720512336

توليد پرك بازيافتي از PE پلي اتيلن

3720512337

توليد گرانول بازيافتي از PP (پلي پروپيلن)

3720512325

بازيافت پلاستيك هاي گرمانرم

3720512310

بازيافت پلاستيك هاي گرماسخت

3720512311

توليد گرانول بازيافتي از pet (پلي اتيلن ترفتالات)

3720512323

توليد گرانول بازيافتي از PE (پلي اتيلن)

3720512324

بازيافت ضايعات و محصولات پلاستيكي

3720312306

 

طرح بازيافت بطري هاي پلاستيكي | كاربرد  محصول

از پلاستيكي‌هاي بازيافتي با توجه به نوع آن‌ها مي‌توان براي كاربردهاي متنوعي  استفاده نمود. از فيلم‌هاي پلي اتيلن، پلي پروپيلن و پلي اتيلن ترفتالات جهت ساخت انواع الياف، تـسمه، ظروف، كيسه، قطعات و الياف پلاستيكي و توليد صفحات كامپوزيت و همچنين گرانول اكستروژن شده آن‌ها در توليد ظروف يكبار مصرف استفاده مي‌گردد.

در توليد چوب پلاستيك مي‌توان از ضايعات خرده چـوب و پلي اتيلن سنگين بازيافتي استفاده نمود كه ظاهري شبيه چوب دارند و پس از توليد در يك فرآيند توليد پلاستيك سلولز مي‌تواند همانند محصولات چوبي با تجهيزات صنايع بـرش، پرداخت و سـمباده زني شود. يكي ديگر از كاربردهاي پلاستيك بازيافتي استفاده از آن‌ها به عنوان رزين پلي استر است، اين ماده در پوشش دهي سطوح و صنايع برق و الكترونيـك، ساختمان سازي استفاده مي‌شود.

ماشبن آلات  بازيافت بطري پلاستيك

خط توليد بازيافت بطري پلاستيكي عمدتا شامل بخش سورتينگ و جداسازي اوليه، دستگاه برش و آسياب پلاستيكي، سيستم شستشو اوليه پاششي، سيستم شستشوي غرق آبي، خشك كن، اكسترودر، وان و مخازن خنك كننده و گرانول ساز و برش نهايي دانه‌اي است. اين خط توليد پلاستيك بازيافت به طور عمده براي استفاده و بازيافت بطري‌هاي آب معدني ضايعاتي كاربرد دارد. اين فرايند را مي‌توان براي بازيافت انواع ديگر بطري‌هاي پلاستيكي از جنس PET ، PP و PE و ساير پلي اولفين‌هاي نير بكار برد.

 

طرح بازيافت بطري هاي پلاستيكي | بررسي كالاهاي جايگزين

اين محصولات جايگزين مواد اوليه‌ پلاستيكي مي‌شوند كه بطور مستقيم در صنايع پتروشيمي با هزينه‌هاي بسيار بيشتر توليد مي‌شود. بازيافت پلاستيك خدمات شاياني به حفظ محيط زيست خواهند نمود، چرا كه فرسايش و تجريه آن‌ها بيش از 300 سال به طول خواهد انجاميد.

بررسي اجمالي تكنولوژي

بازيافت پلاستيك به فرايندهايي گفته مي‌شود كه طي آن زباله‌هاي پلاستيكي مجدداً قابليت استفاده پيدا مي‌كند و به چرخه توليد به عنوان مواد اوليه برمي‌گردد. دو روش اصـلي براي استفاده از زباله‌هاي پلاستيكي وجود دارد.

 • بازيافت
 • توليد پلاستيك‌هاي زيست تخريب

زباله‌هاي پلاستيكي در سه زمينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛   

 • استفاده از آن‌ها جهت توليد انرژي
 • بازيافت مكانيكي و فيزيكي آن‌ها
 • بازيافت شيميايي

در شيوه بازيافت انرژيكي پلاستيك زباله به عنوان يك سوخت سوزانده مي‌شود و در بازيافت مكانيكي زياله خرد و آسياب مي‌شود و جهت استفاده مجدد به عنوان يك محصول پلاستيكي آماده مي‌گردد.

در بازيافت شيميايي پلاستيك به وسيله روش‌هاي شيميايي به مواد ديگري تبديل مي‌شود.

 

 فرايند بازيافت مواد پلاستيكى

دراين فرايند، پس از جمع آوري مواد ضايعاتي، پلاسـتيك‌ها را از نظر جنس به دو نوع بادى و تزريقى و نيز از نظر رنگ به انواع پلاستيك‌هاي بى‌رنگ، سـفيد، قرمـز، آبـى و مشكى تقسيم مى‌كنند. ارزش پلاستيك‌هاي بي‌رنگ و رنگي با هم متفاوت است و پلاستيك‌هاى بى‌رنگ يا كريستال قيمت بالاتري را دارند و هرچه پلاستيك كدر و داراي رنگ‌هاي تيره و مشكى باشد، قيمت كمتري دارد.

در ابتداي فرايند يك دستگاه برچسب‌هاي روي بطري پلاستيكي را در مدت زمان كوتاهي برداشته و سرهاي بطري هم جدا مي‌شود. اين دستگاه در داخل بدنه خود تيغه‌هاي آلياژي دارد كه دائماً در حال چرخش بوده  و بگونه اي قرار گفته كه  با شافت اصلي زاويه خاصي را دارد تا براحتي  بتواند  برچسب روي بطري پلاستيكي را از بين ببرد. در مرحله بعدى، پلاستيك هاي تفكيك شده بطور  جدا گانه   توسط آسياب كه داراي  يك سري تيغه هاي  چرخان با سرعت بالا مي باشد به صورت  تكه هاى بسيار ريز (چيپس) خرد مي شود سايز پرك هاي پلاستيكي خرد شده  قابل تنظيم است . پلاسـتيك هـاى خرد شده در اين مرحله  هم مي تواند به واحدهاي بزرگتر فروخته شود و هم مي تواند در فرايند شتشو قرار گيرد  بيشتر بطري هاي پلاستيكي بازيافتي تميز نيستند و نياز به شتشو دارند. دستگاه  شتشوي  پلاستيكي بصورت شناور عمدتا از مخزن آب  داراي جنس  فولاد ضد زنگ ، همزن ، موتورو پمپ تخليه تشكيل شده است پس از ورود پرك هاي پلاستيك به مخزن آب ، همزن شروع به هم زدن مي كند و پس از تميز كردن بقايا ، از مخزن تميز كننده خارج مي شود.پـس از شـست و شـو  پلاستيك پرك شده وارد بخش  خشك كن  ميشود  در اين فرايند   كيفيت محصول نهايي با ميزان  آب  ورطوبت به جا مانده در مرحله شتشو بستگي دارد و مي تواند تبعاتي همانند ترك خوردگي سطحي ، بازتاب نور و كاهش خواص مكانيكي و  مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر كشش.  را در پي داشته باشد بنابراين  كنترل ميزان رطوبت براي توليد گرانول هاي پلاستيكي و با كيفيت بسيار مهم است لذا محصول در اين مرحله به داخل خشك كن هدايت مي گردد دستگاه هاي آبگيري  پلاستيك ها خرد شده دو نوع   خشك كن هاي عمودي و يا خشك كن هاي افقي هستندخشك كن افقي اثر  كاهش رطوبت بهتري دارد اما عملكرد  فيدري ندارد. در دستگاه آبگيري عمودي يك فيدر ميله اي پيچشي جهت انتقال مواد به قيف اكستروردر را نيز دارد درهر دو دستگاه  مكانيزم گريز از مركز براي آبگيري و خشك كردن قطعات پلاستيك استفاده مي كنند. پلاستيك خشك شده پس از فيلتر شدن  توسط فيدر به داخل قيف  دستگاه  اكسترودر منتقل مي شود  ايـن دسـتگاه شـبيه بـه چـرخ گوشتى بزرگ است، با اين تفاوت كه ناحيه ميانى آن مجهز به سيستم هـاى حـرارتي كنترل شده است  كه براي گرمايش مي تواند بصورت المنت حرارتي ، سيم پيچ حرارتي الكترومغناطيسي ، سيم پيچ حرارتي كوارتز  ويا  سيم پيچ حرارتي سراميكي باشدكه در واقع  تعدادى المنت با مقاومت بالاست كه توان توليـد حـرارت بـسيار زيـادى را دارند و برروي سيلندر اكسترودر تعبيه شده  با حرارتى كه اين سيستم ما بين 150 تا 250 درجه سـانتى گـراد ايجاد مي كند پلاستيك هاى خرد و ريـز بـه صـورت خميـرى و مذاب درآمده و  از دهانـه  انتهايي قالب اكســترودر بصورن نوار و رشته هاي پليمري خارج مي شوند البته  يك صافي استيل با  روزه هاي بسيار ريز در محل خروج خمير پلاستيك  نيز  قيل از رشته شدن آخرين تصفيه را انجام مي دهد. و مـواد اضافى گرفته مى شود.  رشته هاي خروجي از  يك سر مخزن خنك كننده وارد مي شود و پس از خنك شدن با آب ، از انتهاي ديگر آن خارج مي شود  تا سـرد و سـفت شـوند و بعـد وارد  دستگاه گرانولاتور كه يك  دستگاه برش پلت يا گرانول است مي شود اين دستگاه  داراي تيغه تيز بادوام  برش   طول برش بين 160-300 ميلي متر است. كاربران مي توانند اندازه را  با توجه به نياز خود انتخاب كنند و دستگاه قادر است مفتول پلاستيكي را بصورت پلت يا گرانول پليمري در سايز مورد نظر بريده  و آماده ذخيره وبسته بندي جهت استفاده نمايند  در انتها يك پمپ مكش وجود دارد كه مي تواند ذرات پلاستيك را به طور خودكار مكيده  و وارد كيسه هاي محصول قابل توزين  نمايد

 

 اين دانه هاي پلاسـتيكى (گرانـول هـا)  مي تواند  ماده خام ثانوى تلقـى شده و آماده هستند تا بعنوان مواد اوليه مجددا در دسـتگاه هـاى قالب گيرى قرار گرفته واز آنها محصولات جديدي توليد شود  و يـا بـه صـورت فـيلم هـاي مختلـف درآورده و در مـوارد مختلف مورد استفاده قرار گيرند

در فرايند بازيافت بايد دقت شود پلاستيك ها با جنس هاي مختلف باهمديگر در فرايند بازيافت قرار نگيرند چراكه اين عمل  اختلاط سبب  تغيير در خصوصيات شيميايي محصول شده  و فرايند بازيافت مجدد را دشوار مي كند.

تعداد پروانه‌هاي بهربرداري بازيافت پلاستيك در كشور تا فروردين 1400

كشور

 تعداد 291

سرمايه 24437186

اشتغال 6840

ظرفيت 677972

 واحد

تن

خدمات قابل ارايه  كاردوك به  طرحها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح با استفاده از نرم افزار كامفار توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول با كيفيت به كشورهاي ديگر
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

منبع: طرج بازيافت بطري هاي پلاستيكي:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۵۱:۵۶ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

تامين مواد غذايي مورد نياز مردم به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي آن جوامع تبديل شده است. مهم‌ترين مسائلي كه سبب رشد چشمگير صنعت پرورش طيور گشته، ارزش غذايي، قيمت مناسب و كاربردهاي آن است. مزيت‌هاي مذكور سبب بالا رفتن تقاضا، رشد سريع توليد و پرورش آن در سطح جهان شده است. پيش برآورد ميزان توليد جهاني گوشت طيور در سال2021 بالغ بر 102ميليون تن بوده كه با بهبود اقتصادي رشد تقاضاي بيشتري را نيز به همراه دارد كه تقاضاي بيشتر را نيز براي خوراك طيور به وجود خواهد آورد. ميزان صادرات جهاني گوشت مرغ در سال2021 معادل 12ميليون تن پيش‌بيني شده است و برزيل يكي از صادركنندگان عمده جهاني گوشت مرغ است كه بخشي از بازارهاي مختلف اين محصول را تامين مي‌كند. در ادامه خلاصه طرح توجيهي واحد مرغداري گوشتي را آورده‌ايم. براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي كليك كنيد.  

منبع: طرح توجيهي واحد مرغداري گوشتي

 

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | تعريف محصولات

گوشت يكي از منايع اصلي تامين پروتئين مورد نياز بدن انسان‌ها است كه براي انجام فعاليت‌هاي روزمره خود به آن نياز دارند. ميزان پروتئين گوشت مرغ نسبت به انواع گوشت‌هاي ديگر بالاست. فرايند پرورش، كشتار، آماده سازي و بسته بندي گوشت مرغ به گونه‌اي استاندارد و بهداشتي و تحت نظارت صورت مي‌گيرد كه بتوان از سلامتي محصول مورد استفاده اطمينان حاصل نمود. گوشت مرغ در بيشتر رژيم‌هاي غذايي مردم جهان و در رستوران هاي سرتاسر دنيا يكي از غذاهاي اصلي است كه هم به صورت مرغ سرخ شده و هم آب پز طي فرايندهاي متنوع پخت و پز با طعم‌هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

خواص گوشت مرغ

وچود پروتئين در گوشت مرغ لازمه حفظ  استحكام استخوان‌ها و پيشگيري از پوكي استخوان انسان است. گوشت مرغ حاوي انواع ويتامين‌ها و مواد معدني با ارزش غذايي بالا است و  100گرم آن بطور متوسط 165كالري انرژي دارد و مي‌تواند بخشي از چربي مورد نياز بدن را نيز تامين نمايد.

 

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | پرورش مرغ گوشتي

به لحاظ اقتصادي و فني نژادهاي خاصي از مرغ مناسب پرورش در مرغداري‌ها انتخاب مي‌شوند كه جوجه‌هاي آن‌ها به سرعت طي 5 الي 7 هفته بتواند به رشد كامل آماده كشتار برسد. مرغداري‌هاي گوشتي جوجه‌هاي مورد نياز خود را غالباً خريداري و در سالن‌هاي خود پرورش مي‌دهند. مگر مجتمع‌هايي كه خود توليد جوجه يك روزه و همزمان مرغداري گوشتي را دارند.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | بررسي كالاهاي جايگزين

بسياري از گوشت‌هاي ديگر همانند گوشت گاو ،گوسفند، ماهي و ميگو كالاهاي جايگزين گوشت مرغ هستند؛ اما بدليل قيمت و خواص گوشت مرغ هيچ كدام قابليت رقابت با آن را ندارند. محصولات و حبوبات پروتئين‌دار كشاورزي هم نمي‌تواند جايگزين كاملي بجاي گوشت مرغ باشد.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | الزامات احداث مرغداري

مهم‌ترين گزينه در راه‌اندازي مرغداري انتخاب محل اجراي طرح است كه پس از تهيه و اطمينان از موافقت بااجراي طرح در آن محل بايد مراحل اخذ پروانه تاسيس طي شود كه طي آن مشخصات فني و زيربنايي مرغداري به همراه ظرفيت در پروانه قيد مي‌گردد.

قبل از شروع عمليات اجرايي مي‌توان با شبيه‌سازي دقيق سايت پلان را در محيط‌هاي نرم‌افزاري طراحي كرد و پس از اطمينان از انطباق مشخصات اقدام به تهيه پلان و نقشه‌هاي مهندسي نمود. سپس آن را به تاييد جهاد كشاورزي رساند. شبيه سازي طرح با قابليت رويت وانيميت كردن آن به سرمايه‌گذار اين امكان را مي‌دهد كه به دقت جزييات فني و اجرايي را مطابق با مشخصات محل اجرا از قبل رويت نموده و در زمان طراحي و اجرا تا زمان بهره‌برداري با كمترين خطا و اشتباه محاسباتي به لحاظ فني و اقتصادي رو به رو شود. مساحت زمين و سرمايه قابل تامين احداث طرح با نگرش به بازارهاي ملي و منطقه‌اي و با توجه به فرايند امكانسنجي فني، مالي و اقتصادي به دست مي‌آيد و براساس آن پروانه تاسيس بررسي و صادر مي‌گردد.

 

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | نگهداري مرغ هاي گوشتي

پرورش جوجه‌ مرغ‌هاي گوشتي در سالن مرغداري به مدت 35 الي 50 روز انجام مي‌شود و در مواقعي كه دوره آماده‌سازي تمام شد، مرغ‌ها را از سالن به كشتارگاه‌ها منتقل كرده و سالن را براي جوجه ريزي مرحله بعد كاملا با ضدعفوني كردن و پاك سازي آماده مي‌كنند.  

تغذيه مرغ گوشتي

ميزان و كيفيت خوراك طيور نقش اصلي را در دوران رشد دارد. اين بخش پرهزينه‌ترين بخش پرورش مرغ گوشتي است. تغذيه مرغداري در سه دوره پيش دان يا آغازين، ميان دان يا رشد و پايان دان تقسيم مي‌شود. مرغداران صنعتي يك رژم غذايي كرامبل هيجده روزه خاص را از ۱تا 10 روزگي پرورش جوجه‌ها اعمال مي‌كنند و از روز 11 تا 24 با تغيير تركيب كرامبل جيره غذايي ديگري را استفاده مي‌نمايند و در مرحله سوم تغذيه از روز 25 الي 42 دان پاياني پلت را مي‌توانند استفاده نمايند. تمامي جيره‌هاي غذايي مرغداري برنامه‌ريزي شده و طبق فرايند توليد خوراك با استفاده از تجهيزات صنعتي آسياب و مخلوط آماده مي‌شود.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | شرايط پرورش در مرغداري ها 

نوردهي در سالن

برنامه ريزي نوردهي مناسب در طول دوره پرورش منجر به رشد مطلوب مرغ‌ها مي‌شود و بر سن بلوغ جنسي به همراه ساير عوامل فيزيكي نگهداري و تغذيه‌اي تاثير مي‌گذارد. لذا افزايش طول مدت و شدت روشنايي با توجه به عرض جغرافيايي، ميزان و شدت نور مصنوعي با طيف زرذ، نارنجي و قرمز تا حد 40 لوكس دقيقاً برنامه ريزي مي‌شود.

شرايط سالن پرورش مرغ

طول و عرض سالن‌هاي مرغداري بسته به ابعاد زمين و منطقه استقرار متفاوت است. غالبا عرض سالن مابين ۱۲ تا ۱۶متر در نظر گرفته مي‌شود و نوع سازه آن مطابق با نقشه و پلان‌هاي مهندسي مي‌تواند هم از سازه‌هاي فلزي همانند خرپا و سوله پيش ساخته و هم بتن مسلح يا سازه‌هاي سبك استفاده نمود.

نوع پوشش سقف سالن‌ها نيز با توجه به طراحي و شرايط اقليمي منطقه تعيين مي‌شود كه مي‌تواند به صورت پوشش‌هاي فلزي و غيرفلزي باشد. ميزان ارتفاع براي مرغداري‌هاي گوشتي در مناطق گرم و سرد متفاوت است و مي‌تواند از 6/2 تا 8/2 در مناطق گرم و در  اقليم سرد مابين 2/2 تا 4/2 باشد.

مساحت مورد نياز براي مرغداري

در اين طرح مطابق ضوابط با ملحوظ داشتن فضاي حدود يك دهم مترمربع براي پرورش هر مرغ گوشتي و جهت اجراي طرح مرغداري 20000 قطعه‌اي، نيازمند 2400مترمربع زير بنا در زميني به وسعت 6000مترمربع با احتساب زيرساخت‌هاي جنبي و ستادي و اتاق فرمان مي‌باشد. در سالن با عرض ۱۴متر مي‌توان ۶رديف دان خوري زنجيري و ۶ رديف آب خوري را در طول سالن 72 متري مستقر نمود  كه در ارتفاع ديواره‌هاي سالن مي‌تواند ۸/۲ متر و وسط  سالن جهت شيب‌بندي مناسب 1/3 متر مي‌تواند باشد.

محل استقرار و ارتفاع اتاق فرمان مي‌تواند بلندتر از سالن‌ها باشد تا به سادگي امكان تامين هواي مورد نياز هيترها و تخصيص فضاي مناسب براي نصب دان خوري‌ها و استقرار مدارهاي برقي و الكتريكي فرمان، تابلوهاي برق، لوله‌هاي تاسيسات آبررساني و ساير ملزومات فراهم باشد. از اتاق فرمان امكان ورود، نظارت و مانتيتورينگ سالن پرورش وجود دارد. جريان تونلي هوا در سالن‌هاي مرغداري نيازمند استقرار پنجره و دريچه‌هاي تهويه است. علي رغم وجود نور مصنوعي پنچره‌هايي به منظور استفاده از نور طبيعي با فاصله بيست متري از هم نصب شود كه امكان تنظيم تهويه سالن ها  را در مواقع ضروري نيز فراهم نمايد.

تهويه سالن پرورش

تهويه در مرغداري‌هاي به سه شيوه طبيعي، مصنوعي با فشار منفي و مثبت انجام مي‌گيرد. وجود دريچه‌هاي سقفي و پنجره‌هاي سالن به تهويه طبيعي فضاي مرغداري در سالن‌هاي با عرض كم كمك مي‌كند. جهت ايجاد تهويه مصنوعي با فشار منفي از ونتيلاتور مكنده هوا استفاده مي شود كه يك جريان سيال هوا را از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج مي‌كند.

در تهويه مصنوعي فشار مثبت سيستم دمنده (باعث ايجاد جريان هوا در سالن پرورش مي‌شود) استفاده مي‌نمايند. مقدار تهويه هوا در سالن‌هاي مرغداري گوشتي معادل 5/3 الي 4مترمكعب هوا به ازاء هر كيلوگرم وزن زنده طيور طي ساعت محاسبه مي‌گردد. سرعت جريان هوا براي جوجه‌هاي گوشتي از 2/0متر در ثانيه نبايد تجاوز نمايد. در اين طرح تعداد تهويه‌ها متناسب با وضعيت سالن‌ها انتخاب و نصب مي‌شود. براي هركدام از سالن‌ها ۲دستگاه تهويه بزرگ و ۳ دستگاه تهويه  هفتاد سانتي‌متري به صورت يك در ميان را مي‌توان مستقر نمود  كه هواي خروجي سالن‌هاي پرورش توسط كانال به سمت پايين هدايت مي‌گردد.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | تجهيزات مرغداري

مهم‌ترين تجهيزات مرغداري عبارتند از سيستم‌هاي  آبخوري، دانخوري، دريچه يا پنجره هوادهي اينلت، هواكش‌ها، پدهاي سلولزي، قفس مرغداري، هيتر، تاسيسات كنترلي ترمو ديناميكي و المان‌هاي برقي به گونه‌اي كه با كمترين تردد امكان نظارت بر تغيير شرايط مطلوب در كوتاه‌ترين زمان فراهم گردد. 

آبخوري

آبخوري‌ها به منظور تامين آب سالم آشاميدني و مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به دو صورت دستي و اتوماتيك در سالن‌هاي مرغداري وجود دارند. از آب خوري‌هاي اتوماتيك در سالن‌هاي مرغداري صنعتي استفاده مي‌شود. نحوه استقرار و فواصل آب خوري‌ها با دقت انجام مي‌شود. آب خوري‌هاي اتوماتيك مي‌تواند فنجاني، پستانكي، سيفوني يا به شكل ناوداني باشد.

دانخوري

دانخوري‌ها وسيله دريافت خوراك و تغذيه  طيور مي‌باشند كه هم به صورت دستي و هم اتوماتيك توليد مي‌شوند. دانخوري‌هاي دستي نيازمند نيروي انساني براي تامين خوراك است، ولي دانخوري‌هاي اتوماتيك اين كار به صورت خودكار انجام مي‌شود و در اشكال ناوداني زنجيري و لوله‌اي بشقابي توليد و نصب مي‌شوند. 

 

دريچه يا پنجره هوادهي اينلت

دريچه هوادهي اينلت مورد استفاده تهويه سالن پرورش مرغداري هستند و متناسب با نياز و وضعيت آب و هوايي با امكان تنظيم هوادهي در انواع فضاها انتخاب و نصب مي‌شوند.  

هواكش مرغداري

هواكش براي خارج كردن هواي آلوده و گازهاي موجود در سالن‌هاي مرغداري استفاده مي‌شود. تعداد، ابعاد و قدرت آن متناسب با ابعاد سالن و شرايط محيط و تراكم طيور انتخاب و نصب مي‌گردد.

پدسلولزي

پدهاي سلولزي با امكان استفاده از فيلترهاي نانو برروي آن‌ها جهت جلوگيري از غبار گرفتگي، روش جديدي براي تهويه سالن‌هاي مرغداري است. اين پدها از اوراق موجدار و داراي شكل هندسي متقارن از كاغذي و با قابليت جذب بالاي آب تشكيل شده است. عبور جريان هوا از لايه‌هاي مرطوب آن سبب خنك و مطبوع شدن هواي داخل سالن توليد با هزينه كم خواهد شد.

جت هيتر

دستگاه هيتر ابزار تامين گرماي مورد نياز سالن‌ها با استفاده از المنت‌هاي گرم شونده مي‌باشد كه مي‌تواند با گاز و گازوئيل يا به صورت مشعل‌هاي دوگانه سوز و يا برقي باشد. در اين طرح با توجه به هواي سالم بدون داشتن گازهاي متصاعد شده سمي و آلوده كننده از جت هيتر برقي استفاده  مي‌گردد. 

قفس مرغداري

وجود قفس مرغداري كارها را علي الخصوص در پرورش مرغ تخم‌گذار براي مرغداران بسيار ساده مي‌نمايد. پرورش مرغ در قفس امورات نظارت و كنترل پرورش طيور براي صاحبان اين صنعت علل الخصوص در ظرفيت‌هاي بالا موجه مي‌كند. از قفس‌هاي مرغداري مي‌توان در پرورش انواع طيور استفاده نمود.

كفپوش مرغداري

جهت حفظ بهداشت محيط مرغداري و جلوگيري از شيوع بيماري و آلودگي در سالن وجود كفپوش مناسبي چه بصورت تايل و چه به صورت رول بسيار موثر است. در بيشتر مرغداري‌هاي قديمي از پوشال مرغداري براي پوشاندن كف سالن پرورش استفاده شده است.

نكات مهم در واكسينه كردن جوجه هاي گوشتي

يكي از امراض خطرناك طيور، كه اپيدمي آن مي‌تواند با تاثير روي سيستم‌هاي هاضمه، تنفسي و عصبي مرغ‌ها موجب تلف شدن مرغ ها شود، نيو كاسل است. لذا پيشگيري و واكسينه كردن مي‌تواند به حفظ سلامت محصولات كمك شاياني بنمايد. در اين راستا لازم است استفاده از واكسن تاريخ گذشته و واكسينه كردن مرغ‌هاي بيمار حذر نمود و الزاماتي همانند رعايت فاصله زمان مابين واكيسناسيون و نگهداري از دارو در شرايط استاندارد و خنك را نيز رعايت نمود. براي ديدن ساير طرح توجيهي صنعتي هاي نوشته شده توسط تيم كاردوك كليك كنيد.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | چكيده مطالعات  اقتصادي- مالي

زمين :6000

زير بنا : 2400

تاسيسات مكانيكي  والكتريكي :              ۱۱,۵۵۲ ميليون ريال

سرمايه‌گذاري كل:                                40,222  ميليون ريال

هزينه هاي توليد :                                    8,427  ميليون ريال

نرخ بازده داخلي                                     4/24 در صد

دور برگشت سرمايه :                               2/3 سال

خدمات قابل ارايه  كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح  توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارائه خدمات  مديريت پيمان راه اندازي طرح  
 • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول به كشورهاي ديگر
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: طرح توجيهي واحد مرغداري گوشتي:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۴۷:۴۸ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

تامين مواد غذايي مورد نياز مردم به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي آن جوامع تبديل شده است. مهم‌ترين مسائلي كه سبب رشد چشمگير صنعت پرورش طيور گشته، ارزش غذايي، قيمت مناسب و كاربردهاي آن است. مزيت‌هاي مذكور سبب بالا رفتن تقاضا، رشد سريع توليد و پرورش آن در سطح جهان شده است. پيش برآورد ميزان توليد جهاني گوشت طيور در سال2021 بالغ بر 102ميليون تن بوده كه با بهبود اقتصادي رشد تقاضاي بيشتري را نيز به همراه دارد كه تقاضاي بيشتر را نيز براي خوراك طيور به وجود خواهد آورد. ميزان صادرات جهاني گوشت مرغ در سال2021 معادل 12ميليون تن پيش‌بيني شده است و برزيل يكي از صادركنندگان عمده جهاني گوشت مرغ است كه بخشي از بازارهاي مختلف اين محصول را تامين مي‌كند. در ادامه خلاصه طرح توجيهي واحد مرغداري گوشتي را آورده‌ايم. براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي كليك كنيد.  

منبع: طرح توجيهي واحد مرغداري گوشتي

 

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | تعريف محصولات

گوشت يكي از منايع اصلي تامين پروتئين مورد نياز بدن انسان‌ها است كه براي انجام فعاليت‌هاي روزمره خود به آن نياز دارند. ميزان پروتئين گوشت مرغ نسبت به انواع گوشت‌هاي ديگر بالاست. فرايند پرورش، كشتار، آماده سازي و بسته بندي گوشت مرغ به گونه‌اي استاندارد و بهداشتي و تحت نظارت صورت مي‌گيرد كه بتوان از سلامتي محصول مورد استفاده اطمينان حاصل نمود. گوشت مرغ در بيشتر رژيم‌هاي غذايي مردم جهان و در رستوران هاي سرتاسر دنيا يكي از غذاهاي اصلي است كه هم به صورت مرغ سرخ شده و هم آب پز طي فرايندهاي متنوع پخت و پز با طعم‌هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

خواص گوشت مرغ

وچود پروتئين در گوشت مرغ لازمه حفظ  استحكام استخوان‌ها و پيشگيري از پوكي استخوان انسان است. گوشت مرغ حاوي انواع ويتامين‌ها و مواد معدني با ارزش غذايي بالا است و  100گرم آن بطور متوسط 165كالري انرژي دارد و مي‌تواند بخشي از چربي مورد نياز بدن را نيز تامين نمايد.

 

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | پرورش مرغ گوشتي

به لحاظ اقتصادي و فني نژادهاي خاصي از مرغ مناسب پرورش در مرغداري‌ها انتخاب مي‌شوند كه جوجه‌هاي آن‌ها به سرعت طي 5 الي 7 هفته بتواند به رشد كامل آماده كشتار برسد. مرغداري‌هاي گوشتي جوجه‌هاي مورد نياز خود را غالباً خريداري و در سالن‌هاي خود پرورش مي‌دهند. مگر مجتمع‌هايي كه خود توليد جوجه يك روزه و همزمان مرغداري گوشتي را دارند.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | بررسي كالاهاي جايگزين

بسياري از گوشت‌هاي ديگر همانند گوشت گاو ،گوسفند، ماهي و ميگو كالاهاي جايگزين گوشت مرغ هستند؛ اما بدليل قيمت و خواص گوشت مرغ هيچ كدام قابليت رقابت با آن را ندارند. محصولات و حبوبات پروتئين‌دار كشاورزي هم نمي‌تواند جايگزين كاملي بجاي گوشت مرغ باشد.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | الزامات احداث مرغداري

مهم‌ترين گزينه در راه‌اندازي مرغداري انتخاب محل اجراي طرح است كه پس از تهيه و اطمينان از موافقت بااجراي طرح در آن محل بايد مراحل اخذ پروانه تاسيس طي شود كه طي آن مشخصات فني و زيربنايي مرغداري به همراه ظرفيت در پروانه قيد مي‌گردد.

قبل از شروع عمليات اجرايي مي‌توان با شبيه‌سازي دقيق سايت پلان را در محيط‌هاي نرم‌افزاري طراحي كرد و پس از اطمينان از انطباق مشخصات اقدام به تهيه پلان و نقشه‌هاي مهندسي نمود. سپس آن را به تاييد جهاد كشاورزي رساند. شبيه سازي طرح با قابليت رويت وانيميت كردن آن به سرمايه‌گذار اين امكان را مي‌دهد كه به دقت جزييات فني و اجرايي را مطابق با مشخصات محل اجرا از قبل رويت نموده و در زمان طراحي و اجرا تا زمان بهره‌برداري با كمترين خطا و اشتباه محاسباتي به لحاظ فني و اقتصادي رو به رو شود. مساحت زمين و سرمايه قابل تامين احداث طرح با نگرش به بازارهاي ملي و منطقه‌اي و با توجه به فرايند امكانسنجي فني، مالي و اقتصادي به دست مي‌آيد و براساس آن پروانه تاسيس بررسي و صادر مي‌گردد.

 

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | نگهداري مرغ هاي گوشتي

پرورش جوجه‌ مرغ‌هاي گوشتي در سالن مرغداري به مدت 35 الي 50 روز انجام مي‌شود و در مواقعي كه دوره آماده‌سازي تمام شد، مرغ‌ها را از سالن به كشتارگاه‌ها منتقل كرده و سالن را براي جوجه ريزي مرحله بعد كاملا با ضدعفوني كردن و پاك سازي آماده مي‌كنند.  

تغذيه مرغ گوشتي

ميزان و كيفيت خوراك طيور نقش اصلي را در دوران رشد دارد. اين بخش پرهزينه‌ترين بخش پرورش مرغ گوشتي است. تغذيه مرغداري در سه دوره پيش دان يا آغازين، ميان دان يا رشد و پايان دان تقسيم مي‌شود. مرغداران صنعتي يك رژم غذايي كرامبل هيجده روزه خاص را از ۱تا 10 روزگي پرورش جوجه‌ها اعمال مي‌كنند و از روز 11 تا 24 با تغيير تركيب كرامبل جيره غذايي ديگري را استفاده مي‌نمايند و در مرحله سوم تغذيه از روز 25 الي 42 دان پاياني پلت را مي‌توانند استفاده نمايند. تمامي جيره‌هاي غذايي مرغداري برنامه‌ريزي شده و طبق فرايند توليد خوراك با استفاده از تجهيزات صنعتي آسياب و مخلوط آماده مي‌شود.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | شرايط پرورش در مرغداري ها 

نوردهي در سالن

برنامه ريزي نوردهي مناسب در طول دوره پرورش منجر به رشد مطلوب مرغ‌ها مي‌شود و بر سن بلوغ جنسي به همراه ساير عوامل فيزيكي نگهداري و تغذيه‌اي تاثير مي‌گذارد. لذا افزايش طول مدت و شدت روشنايي با توجه به عرض جغرافيايي، ميزان و شدت نور مصنوعي با طيف زرذ، نارنجي و قرمز تا حد 40 لوكس دقيقاً برنامه ريزي مي‌شود.

شرايط سالن پرورش مرغ

طول و عرض سالن‌هاي مرغداري بسته به ابعاد زمين و منطقه استقرار متفاوت است. غالبا عرض سالن مابين ۱۲ تا ۱۶متر در نظر گرفته مي‌شود و نوع سازه آن مطابق با نقشه و پلان‌هاي مهندسي مي‌تواند هم از سازه‌هاي فلزي همانند خرپا و سوله پيش ساخته و هم بتن مسلح يا سازه‌هاي سبك استفاده نمود.

نوع پوشش سقف سالن‌ها نيز با توجه به طراحي و شرايط اقليمي منطقه تعيين مي‌شود كه مي‌تواند به صورت پوشش‌هاي فلزي و غيرفلزي باشد. ميزان ارتفاع براي مرغداري‌هاي گوشتي در مناطق گرم و سرد متفاوت است و مي‌تواند از 6/2 تا 8/2 در مناطق گرم و در  اقليم سرد مابين 2/2 تا 4/2 باشد.

مساحت مورد نياز براي مرغداري

در اين طرح مطابق ضوابط با ملحوظ داشتن فضاي حدود يك دهم مترمربع براي پرورش هر مرغ گوشتي و جهت اجراي طرح مرغداري 20000 قطعه‌اي، نيازمند 2400مترمربع زير بنا در زميني به وسعت 6000مترمربع با احتساب زيرساخت‌هاي جنبي و ستادي و اتاق فرمان مي‌باشد. در سالن با عرض ۱۴متر مي‌توان ۶رديف دان خوري زنجيري و ۶ رديف آب خوري را در طول سالن 72 متري مستقر نمود  كه در ارتفاع ديواره‌هاي سالن مي‌تواند ۸/۲ متر و وسط  سالن جهت شيب‌بندي مناسب 1/3 متر مي‌تواند باشد.

محل استقرار و ارتفاع اتاق فرمان مي‌تواند بلندتر از سالن‌ها باشد تا به سادگي امكان تامين هواي مورد نياز هيترها و تخصيص فضاي مناسب براي نصب دان خوري‌ها و استقرار مدارهاي برقي و الكتريكي فرمان، تابلوهاي برق، لوله‌هاي تاسيسات آبررساني و ساير ملزومات فراهم باشد. از اتاق فرمان امكان ورود، نظارت و مانتيتورينگ سالن پرورش وجود دارد. جريان تونلي هوا در سالن‌هاي مرغداري نيازمند استقرار پنجره و دريچه‌هاي تهويه است. علي رغم وجود نور مصنوعي پنچره‌هايي به منظور استفاده از نور طبيعي با فاصله بيست متري از هم نصب شود كه امكان تنظيم تهويه سالن ها  را در مواقع ضروري نيز فراهم نمايد.

تهويه سالن پرورش

تهويه در مرغداري‌هاي به سه شيوه طبيعي، مصنوعي با فشار منفي و مثبت انجام مي‌گيرد. وجود دريچه‌هاي سقفي و پنجره‌هاي سالن به تهويه طبيعي فضاي مرغداري در سالن‌هاي با عرض كم كمك مي‌كند. جهت ايجاد تهويه مصنوعي با فشار منفي از ونتيلاتور مكنده هوا استفاده مي شود كه يك جريان سيال هوا را از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج مي‌كند.

در تهويه مصنوعي فشار مثبت سيستم دمنده (باعث ايجاد جريان هوا در سالن پرورش مي‌شود) استفاده مي‌نمايند. مقدار تهويه هوا در سالن‌هاي مرغداري گوشتي معادل 5/3 الي 4مترمكعب هوا به ازاء هر كيلوگرم وزن زنده طيور طي ساعت محاسبه مي‌گردد. سرعت جريان هوا براي جوجه‌هاي گوشتي از 2/0متر در ثانيه نبايد تجاوز نمايد. در اين طرح تعداد تهويه‌ها متناسب با وضعيت سالن‌ها انتخاب و نصب مي‌شود. براي هركدام از سالن‌ها ۲دستگاه تهويه بزرگ و ۳ دستگاه تهويه  هفتاد سانتي‌متري به صورت يك در ميان را مي‌توان مستقر نمود  كه هواي خروجي سالن‌هاي پرورش توسط كانال به سمت پايين هدايت مي‌گردد.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | تجهيزات مرغداري

مهم‌ترين تجهيزات مرغداري عبارتند از سيستم‌هاي  آبخوري، دانخوري، دريچه يا پنجره هوادهي اينلت، هواكش‌ها، پدهاي سلولزي، قفس مرغداري، هيتر، تاسيسات كنترلي ترمو ديناميكي و المان‌هاي برقي به گونه‌اي كه با كمترين تردد امكان نظارت بر تغيير شرايط مطلوب در كوتاه‌ترين زمان فراهم گردد. 

آبخوري

آبخوري‌ها به منظور تامين آب سالم آشاميدني و مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به دو صورت دستي و اتوماتيك در سالن‌هاي مرغداري وجود دارند. از آب خوري‌هاي اتوماتيك در سالن‌هاي مرغداري صنعتي استفاده مي‌شود. نحوه استقرار و فواصل آب خوري‌ها با دقت انجام مي‌شود. آب خوري‌هاي اتوماتيك مي‌تواند فنجاني، پستانكي، سيفوني يا به شكل ناوداني باشد.

دانخوري

دانخوري‌ها وسيله دريافت خوراك و تغذيه  طيور مي‌باشند كه هم به صورت دستي و هم اتوماتيك توليد مي‌شوند. دانخوري‌هاي دستي نيازمند نيروي انساني براي تامين خوراك است، ولي دانخوري‌هاي اتوماتيك اين كار به صورت خودكار انجام مي‌شود و در اشكال ناوداني زنجيري و لوله‌اي بشقابي توليد و نصب مي‌شوند. 

 

دريچه يا پنجره هوادهي اينلت

دريچه هوادهي اينلت مورد استفاده تهويه سالن پرورش مرغداري هستند و متناسب با نياز و وضعيت آب و هوايي با امكان تنظيم هوادهي در انواع فضاها انتخاب و نصب مي‌شوند.  

هواكش مرغداري

هواكش براي خارج كردن هواي آلوده و گازهاي موجود در سالن‌هاي مرغداري استفاده مي‌شود. تعداد، ابعاد و قدرت آن متناسب با ابعاد سالن و شرايط محيط و تراكم طيور انتخاب و نصب مي‌گردد.

پدسلولزي

پدهاي سلولزي با امكان استفاده از فيلترهاي نانو برروي آن‌ها جهت جلوگيري از غبار گرفتگي، روش جديدي براي تهويه سالن‌هاي مرغداري است. اين پدها از اوراق موجدار و داراي شكل هندسي متقارن از كاغذي و با قابليت جذب بالاي آب تشكيل شده است. عبور جريان هوا از لايه‌هاي مرطوب آن سبب خنك و مطبوع شدن هواي داخل سالن توليد با هزينه كم خواهد شد.

جت هيتر

دستگاه هيتر ابزار تامين گرماي مورد نياز سالن‌ها با استفاده از المنت‌هاي گرم شونده مي‌باشد كه مي‌تواند با گاز و گازوئيل يا به صورت مشعل‌هاي دوگانه سوز و يا برقي باشد. در اين طرح با توجه به هواي سالم بدون داشتن گازهاي متصاعد شده سمي و آلوده كننده از جت هيتر برقي استفاده  مي‌گردد. 

قفس مرغداري

وجود قفس مرغداري كارها را علي الخصوص در پرورش مرغ تخم‌گذار براي مرغداران بسيار ساده مي‌نمايد. پرورش مرغ در قفس امورات نظارت و كنترل پرورش طيور براي صاحبان اين صنعت علل الخصوص در ظرفيت‌هاي بالا موجه مي‌كند. از قفس‌هاي مرغداري مي‌توان در پرورش انواع طيور استفاده نمود.

كفپوش مرغداري

جهت حفظ بهداشت محيط مرغداري و جلوگيري از شيوع بيماري و آلودگي در سالن وجود كفپوش مناسبي چه بصورت تايل و چه به صورت رول بسيار موثر است. در بيشتر مرغداري‌هاي قديمي از پوشال مرغداري براي پوشاندن كف سالن پرورش استفاده شده است.

نكات مهم در واكسينه كردن جوجه هاي گوشتي

يكي از امراض خطرناك طيور، كه اپيدمي آن مي‌تواند با تاثير روي سيستم‌هاي هاضمه، تنفسي و عصبي مرغ‌ها موجب تلف شدن مرغ ها شود، نيو كاسل است. لذا پيشگيري و واكسينه كردن مي‌تواند به حفظ سلامت محصولات كمك شاياني بنمايد. در اين راستا لازم است استفاده از واكسن تاريخ گذشته و واكسينه كردن مرغ‌هاي بيمار حذر نمود و الزاماتي همانند رعايت فاصله زمان مابين واكيسناسيون و نگهداري از دارو در شرايط استاندارد و خنك را نيز رعايت نمود. براي ديدن ساير طرح توجيهي صنعتي هاي نوشته شده توسط تيم كاردوك كليك كنيد.

طرح توجيهي مرغداري گوشتي | چكيده مطالعات  اقتصادي- مالي

زمين :6000

زير بنا : 2400

تاسيسات مكانيكي  والكتريكي :              ۱۱,۵۵۲ ميليون ريال

سرمايه‌گذاري كل:                                40,222  ميليون ريال

هزينه هاي توليد :                                    8,427  ميليون ريال

نرخ بازده داخلي                                     4/24 در صد

دور برگشت سرمايه :                               2/3 سال

خدمات قابل ارايه  كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح  توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارائه خدمات  مديريت پيمان راه اندازي طرح  
 • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول به كشورهاي ديگر
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: طرح توجيهي واحد مرغداري گوشتي:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۲۹:۳۳ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

طبق پيش‌بيني‌ها واردات كره كشور چين در سال 2021 با 14درصد افزايش به 140 هزار تن برسد كه 73000تن از آن را از آمريكا وارد نمايد. چين در حال حاضر  به بزرگترين بازار واردات كره در جهان تبديل شده است. طي چند سال گذشته تا اكتبر سال 2020، واردات كره در چين رشد كرد و  مصرف ساليانه جهان نيز به دليل استفاده گسترده از كره در توليد نان و محصولات آردبر و همچنين در پخت و پز خانگي رشد كرده است. واردات محصولات لبني اتحاديه اروپا نيز تا اواخر سال 2019 داراي 2درصد افزايش بوده است كه بيشتر اين كره را از ايرلند وارد كرده‌اند، واردات كره از هند نيز تا اكتبر تقريباً دو برابر و به 10200 تن رسيده است. در ادامه طرح تويد كره گياهي را بر اساس موقعيت كشورمان بررسي كرده‌ايم. براي سفارش و نوشتن طرح توجيهي كليك كنيد.

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: طرح توجيهي توليد كره گياهي مارگارين

طرح توليد كره گياهي | معرفي محصول 

مارگارين محصولي ناشي از فرايند امولسيوني تركيب آب و روغن  است كه در آن طي فرايند  قطره آب  و بصورت پيوسته  در چربي محصول  پراكنده و محصور شده است و بسته به نوع  كاربرد و نيازبازار مصرف  انواع مارگارين با  تركيب هاي متفاوتي از روغن و چربي  بر اساس اموليسون سازي توليد مي شود

انواع محصول  

با توجه به توسعه صنايع غذايي و تكنولوژي هاي آن امكان تنوع پذيري توليد  متناسب با ويژگي هاي مورد انتظار از  مارگارين گسترش يافت  براي نمونه مارگارين هاي داراي مقدار كمتر چربي اشباع شده و اسيدهاي چرب ترانس نرم تر بوده و  بلحاظ كالري و ميزان چربي متنوع مي باشند  مارگارين رژيمي نرم  و در حدود چهل درصد چربي دارد و ماگارين نرم  داراي ميزان  كالري دوبرابري نسبت به نمونه قبل و  ميزان هيدروژنه شدن كمتر نسبت به ماگارين عادي  است  ماگارين  ساخته شده از انواع روغن نباني  بعضاً هيدروژنه شده ،مواد نگهدارنده ،شير كم چربي و آب  بهمراه ويتامين هاي مفيد A و D را مي توان  براساس نوع مصرف و كاربرد  نبر دسته بندي نمود  همانند ماگارين هاي با  خاصيت كشساني بيشتر ،ماگاربن هاي مورد استفاده در صنايع غذايي آردبر وقناديها   ،ماگارين  مخصوص توليد كرم هاي خوراكي و سرخ كردني ها 

 

فوايد مارگارين

در ماگارين  بدليل استفاده از روغن هاي نباتي بطور طبيعي رنگ  آن سفيد مايل به زرد كم­رنگ  مي باشد  بيشترين مزيت آن را مي توان  وجود چربي‌­هاي چند  رشته اي اشباع‌ نشده همانند امگا 3 و امگا 6 در آن دانست  كه  موجب  كاهش كلسترول خون و پايين آمدن احتمال ابتلا به  بيماري هاي  قلبي و عروقي مي شود.  كره حيواني و مارگارين از نظر ميزان كالري باهم تفاوت زيادي ندارند كره حيواني  برخي از چربي‌­هاي طبيعي را دارد كه براي محكم شدن استخوان‌­ها مفيد هستند.

طرح توليد كره گياهي | كد ISIC محصول

مطابق طبقه بندي وزارت صنعت معدن و تجارت محصولات مرتبط با كره گياهي داراي كدهاي ايسيك به صررت زير هستند.

كد آيسيك

محصول

1514512409

مارگارين مايع

1520512777

كره پاستوريزه مخلوط از كره حيواني و روغن گياهي اسپريد (پخش پذير)

1514512408

مارگارين جامد

1520412709

انواع كره پاستوريزه

1520412717

كره مخلوط از كره حيواني و روغن گياهي

طرح توليد كره گياهي | بررسي استانداردهاي اجباري محصول

با مراجعه به فهرست استانداردهاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ضمن رعايت استاندارهاي عمومي صنايع غذايي استاندارهاي ويژه توليد به شرح ذيل تدوين شده‌اند. 

 • مارگارين (كره نباتي) – ويژگي‌هاي ميكروبي شماره استاندارد 5637
 • روغن‌ها و چربي‌هاي حيواني و گياهي –مارگارين (كره نباتي) شماره استاندارد 7513
 • كره گياهي (مارگارين) – ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون شماره استناندارد  143
 • كره گياهي (مارگارين) اندازه‌گيري ويتامين A روش آزمون شماره استاندارد 8814             

طرح توليد كره گياهي | معرفي موارد مصرف و كاربرد مارگارين

مارگارين مورد بررسي در اين طرح به شكل جامد و مايع در دسته روغن و چربي‌ها مورد مصرف خانوار، بنگاه‌هاي صنعتي توليد مواد غذايي، قنادي‌ها و صنايع آردبر مورد استفاده قرار مي‌­گيرد، از اين ­رو محصول مورد بررسي هم ماهيتي مصرفي و هم واسطه‌اي دارد.

طرح توليد كره گياهي | بررسي ميزان مصرف محصول

مصرف سرانه انواع روغن نباتي در ايران حدود 18كيلوگرم برآورد شده است كه به دو شيوه مصرف مستقيم در محيط خانوار و به صورت غيرمستقيم از طريق خريد و مصرف در محصولات صنايع غذايي كيك و بيسكويت و شيريني و شكلات و كنسرو مي‌باشد. كره گياهي همانند كره حيواني نيز به عنوان غذاي انسان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بررسي كالاهاي جايگزين كره گياهي

كره گياهي يك ماده غذايي طبيعي و گياهي قابل جايگزين با محصولاتي همچون كره حيواني كه داراي كالري نسبتاً برابري هستند، قرار مي‌گيرد. كره حيواني متشكل از شير تازه گاو با 35درصد چربي، 51درصد آب و 5درصد املاح شير مي‌باشد. درحالي كه كره گياهي از جامد كردن روغن‌هاي مايع با روش خاص و افرودن عطر و طعم كره بدست مي‌آيد. كره گياهي ارزان‌تر است و براي مبتلايان به بيماري‌هاي قلبي و عروقي مصرف كره گياهي توصيه مي‌شود.

طرح توليد كره گياهي | فرايند توليد مارگارين

به طور كلي فرايند توليد كره گياهي را مي‌توان در دو مرحله به صورت زير تعريف كرد:

مرحله اول: توليد روغن از دانه هاي روغني

مرحله دوم : توليد كره از روغن

در اين طرح به منظور تناسب طرح با سرمايه‌گذاري صرفا مرحله دوم فرايند توليد يعني مرحله توليد كره از روغن مورد نظر مي‌باشد.

 

مرحله نخست در فرايند توليد ماگارين آماده سازي مواد اوليه در دو فاز آب و چربي و افرودن مواد افزودني به روغن همانند ويتامين‌ها، طعم دهنده‌ها، امولسيفايرها و ساير افرودني‌هاست. مواد افرودني در دماي 50 الي 60درجه سانتي‌گراد به روغن افزوده شده و پس از اختلاط فازي در دماي 70 تا 80 درجه پاستوريزه مي‌گردد. پس از اين مرحله، مخلوط خنك شده، كريستاليزه شده و به بخش بسته‌بندي منتقل مي‌گردد.

فارهاي فرايند صنعتي توليد مارگارين

فاز چربي

در اين فاز از چربي­‌هاي مختلفي مي‌توان در تهيه مارگارين استفاده نمود كه مي‌تواند به تناسب نوع مارگارين مخلوطي از چربي و روغن‌هاي متفاوت را بكار گرفت كه در مرحله آماده‌سازي در شرايط دمايي برنامه ريزي شده، قبل از امولسيون سازي آماده تصفيه و در صورت لزوم هيدروژنه مي‌شود.

فاز آبي

در اين فاز شير بدون چربي پاستوريزه شده با افزودن مايه لاكتيكي حالت تخمير پيدا مي‌كند و به آن موادي افزودني همانند طعم ­دهنده و مكمل غذايي به همراه ويتامين A و D و نمك افزوده شده و در تانك ذخيره به خوبي مخلوط و هموژن مي‌گردند. 

فاز امولسيون سازي

استفاده از امولسيفايرها مارگارين را به صورتي درمي آورد كه از آن بتوان براي سرخ كردن مواد غذايي نيز استفاده نمود. بدون اينكه آب متراكم موجود در آن به اطراف پاشيده شود، عوامل امولسيون كننده مورد استفاده در توليد مارگارين لستين، GMS و موثرترين امولسيفايرها نثبيت وضعيت كريستال­‌هاي آن سوربيتان منو استئارات و استرهاي اسيد سيتريك منو گليسريدها مي‌باشند.

 

طرح توليد كره گياهي | زون هاي صنعتي توليد مارگارين

فرايند مارگارين و محصولات وابسته حاوي يك فاز آب و يك فاز چربي است بنابراين مي‌تواند به عنوان فرايند امولسيوني آب در روغن تلقي مي‌شود. امولسيون كه در آن فاز آب به خوبي بصورت قطره و بصورت پيوسته در چربي محصول پراكنده شده است و بسته به نوع كاربرد محصول تركيب فاز چربي طي فرآيند توليد بر اساس اموليسون سازي انتخاب مي‌شود.

زون يك : فاز آماده سازي آب و چربي

مواد اوليه اغلب به صورت انبوه در اين فاز آماده مي‌شود، آب آشاميدني مورد استفاده در فرايند بايد از كيفيت خوبي برخوردار باشد. كيفيت آب در مرغوبيت محصول نهايي بسيار تأثير دارد. در فاز آبي غير آب ساير مواد شامل نمك، پروتئين هاي شير، شكر، تثبيت كننده‌ها (اسپردهاي كاهش يافته و كم چربي)، مواد نگهدارنده و طعم دهنده‌هاي محلول در آب آماده سازي مي‌شود. 

زون 2 : آماده سازي امولسيون

امولسيون سازي با انتقال و ميكس روغن‌ها و چربي‌هاي مختلف تهيه مي‌شود. اختلاط چربي‌هاي آماده شده با فازآبي در اين مرحله  انجام مي‌شود. براي تكميل مرحله چربي فامولسيفاير و ساير مواد افزودني محلول در روغن به تركيب چربي اضافه مي‌شود. وقتي همه مواد تشكيل دهنده مرحله چربي به درستي مخلوط شدند به همراه مواد آماده شده در فاز آب به صورت كنترل شده وارد فاز تركيب امولسيون تحت اختلاط فشرده مي‌شود.

امولسيون سازي داراي سيستم سنجش جريان و توزين جرمي براي كنترل نسبت مواد اضافه شده به مخازن است. در اين فاز براي اينكه بتوانيد ازخط تبلور به طور مستمر در فرايند استفاده شود، از يك سيستم دو مخزني براي تهيه امولسيون استفاده مي‌شود. بنابراين در هر لحظه خط تبلور محصول از يك مخزن تغذيه مي‌شود، در حالي كه يك مخزن جانشيني به عنوان رزرو وجود دارد. 

 

 زون 3:  پاستوريزاسيون

ورود مواد از مخزن با فرامولسيون سازي به طور مداوم از طريق يك مبدل حرارتي صفحه‌اي (PHE) داراي پمپ به مبدل حرارتي سطحي تحت فشار و پرفكتور جهت تبلور قبل از ورود به پاستوريزاسيون انتقال مي‎‌يابد. فرآيند پاستوريزاسيون سبب مهار رشد باكتري‌ها و ساير ميكروارگانيسم‌ها مي‌شود، بنابراين ثبات ميكروبيولوژيكي را بهبود مي‌بخشد.

فرآيند پاستوريزاسيون پس از آماده سازي امولسيون در دماي 45-55 درجه سانتيگراد يك توالي گرمايش و نگهداري امولسيون در دماي 75-85 درجه سانتيگراد به مدت 16 ثانيه و سپس خنك كنندگي تا دماي 45-55 درجه سانتي گراد انجام مي‌شود. 

زون 4 : چيلر، كريستال سازي و  ورزدادن محصول

امولسيون با استفاده پمپ پيستوني فشار قوي (HPP) به خط تبلور انتقال مي‌يابد. خط تبلور براي توليد مارگارين و محصولات مرتبط معمولاً  از يك سيستم فشار قوي كه توسط آمونياك يا گاز فريون خنك كننده تشكيل شده (چيلر و دستگاه‌هاي روتور پيني كريستاليزر) در خط فراوري قرار مي‌گيرند. شدت و زمان فراوري مورد نياز براي ايجاد الاستسيته در محصولات پس از خط تبلور اعمال مي‌شود. نقطه كليدي در خط تبلور اعمال فشار بالا هم زمان با برودت محصول امولسيوني است. 

 

در اين سيستم امولسيون گرم به سرعت خنك و متبلور مي‌شود. بلورهاي چربي متبلور شده يك شبكه سه بعدي را تشكيل مي‌دهند كه در آن قطرات آب و روغن مايع به دام انداخته شده‌اند و در نتيجه محصولي با خاصيت منعطف نيمه جامد ساخته مي‌شود. از آنجا كه در خط تبلور معمولاً بيش از يك محصول توليد مي‌شود، پرفكتور  اغلب از دو يا چند بخش يا لوله‌هاي خنك كننده به منظور انعطاف‌پذير خط تبلور استفاده مي‌كند. فرآيند تبلور و فراوري پس از آن تأثير زيادي در مشخصات مارگارين نهايي و محصولات اسپريدي را دارد. پس از سرد شدن محصول در سيستم تيلور و پرفكتور كريستال‌هاي محصول را براي مدت زمان مشخصي ورز داده تا به يك شبكه سه بعدي مطلوب محصول برسند. 

 زون  5:  سيستم پر كردن بسته بندي

دستگاه‌هاي بسته بندي و پر كننده مختلفي وجود دارد كه در انتهاي خط استفاده مي‌شود. خطوط جديد توليد بدليل حساسيت فرايند داراي PLC كنترل و تنظيم فرايند هستند كه در ضمن كنترل و مانيتورينگ فرايند خط توليد، هنگام پردازش در صورت وجود خطا، هشدارها را به اپراتور ارسال مي‌نمايد. 

 سيستم شتشو در محل CIP

 تميزكننده خط توليد بحش ضروري فرايند احداث واحد توليد مارگارين است. يك  واحد مدرن مارگارين از زمان توليد مارگارين بايد به طور منظم تميز شود. براي حفظ بهداشت فرايند پاكيزگي از چربي‌ها و محصولات حاوي پروتئين، فواصل كوتاه تميز كاري لازم است كه از طريق محلول‌هاي تميز كننده انجام شود. CIP داراي مخازن ذخيره ويژه فرايند است و يك راه حل سازگار با محيط زيست و اقتصادي پاكيزيگي صنايع غذايي است و در صورت نصب چندين خط توليد در يك كارخانه، امكان تنظيم مسيرهاي تميزكاري موازي CIP وجود دارد كه كاهش قابل توجهي در زمان تميز كردن و هزينه‌ها فراهم مي‌آورد. براي مشاهده ساير طرح توجيهي صنعتي هاي نگارش شده توسط تيم كاردوك كليك كنيد.

 

 

پروانه بهره برداري انواع كره و روغن مايع وجامد مارگارين  تا سال 1400 در كشور 

تعدادبنگاه

سرمايه

اشتغال

ظرفيت

واحد سنجش

39

40323883

9729

320150

تن

ظرفيت توليد عملي سال اول طرح

محصول

ظرفيت توليد

واحد

كره گياهي

500

تن

كره حيواني

500

تن

خدمات قابل ارايه كاردوك به  طرح‌ها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح با استفاده از نرم افزار تخصصي و متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارايه بررسي‌هاي بازار محصول و خدمات مورد نياز  
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع: طرح توجيهي توليد كره گياهي مارگارين:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: طرح توليد كره گياهي،
موضوع:
[ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۱:۳۱:۰۲ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

اتحاديه صنف نان سنگك تهران براي تمام واحدها در محدوده شهر بزرگ تهران جهت بازرسي واحد، صدور، تمديد و تغيير آدرس جواز و ارائه سهميه هاي دولتي خدمات ارائه مي‌دهد. با وجود اينكه از سال 1397 محدوديت هاي شديدي در صدور جواز صادر شد، در سال 1400 ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف براي دريافت جواز نان سنگك به صورت آزادپز باز شده است. 

“براي اطلاع از سهميه ها و شرايط صدور جواز در سال 1400 ابتدا با اتحاديه بايد تماس بگيريد و سپس براي ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف اقدام نماييد.” براي انجام امور ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

آدرس اتحاديه نان سنگك تهران

تهران _ خيابان شريعتي _ بالاتر از مطهري _ كوچه بينا _ پلاك 2 واحد 6

شماره تماس :021_ 8845524
021_ 88434743

خدمات و جوازهاي مربوط به اتحاديه‌نانوايان تهران

در اتحاديه صنف نان سنگك تهران براي 3رسته شغلي به شرح زير پروانه كسب صادر مي‌شود:

1 – رسته نان سنگكي ماشيني ( با حداقل مساحت لازم 50 مترمربع)

2 – رسته نان سنگك سنتي (با حداقل مساحت لازم 60 مترمربع)

3 – رسته توليد انواع نان سنگكي به صورت آزادپز (با حداقل مساحت لازم 50 مترمربع)

براي اشنايي بيشتر با شرايط دريافت و صدور جواز كسب نانوايي كليك كنيد.

سوالات متداول

آيا امكان اجاره جواز نانوايي وجود دارد؟

به طور قانوني راه‌هايي براي به اشتراك گذاشتن جواز وجود دارد. اما به دليل محدوديت‌هايي كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده، بازار سياهي جهت فروش جواز نانوايي متاسفانه ايجاد شد. لازم به ذكر است كه چنين معامله‌اي قانوني نبوده و خريد و فروش جواز نانوايي پيگرد قانوني دارد. 

آيا يك نفر مي‌تواند دو تا جواز داشته باشد؟

بله، هر كسبه اي مي‌تواند براي بيش از يك واحد صنفي جواز دريافت كند، اما براي واحدهاي صنفي دوم و سوم بايد مباشر معرفي نمايد.

آيا براي واحد نان سنگكي مدرك فني لازم است؟

بله، صاحب جواز يا مباشر بايد داراي مدرك فني باشند.

 

منبع: اتحاديه نان سنگك تهران:: بازديد از اين مطلب : 0


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۰۲:۰۹ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر