كاردوك
مشاوره كسب و كار كاريابي كاردوك

هيچ كشوري از نظر محصولات و تجهيزات مورد نياز سيستم هاي بهداشت عمومي خود كفا نيست  و بيشتر كشورهاي دنيا در تامين دارو  متكي به واردات هستند. در ميان توليد دارو يكي از كسب و كار هاي پر درآمد است كه در اين مقاله به توضيح كامل استاندارد محصولات دارويي و معرفي اشكال متنوع محصولات دارويي پرداختيم.

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در زمينه توليد و استاندارد توليد دارو در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع : استاندارد توليد دارو

برترين كشور ها و شركت هاي توليد كننده دارو |استاندارد توليد دارو

هيچ كشوري از نظر محصولات و تجهيزات مورد نياز سيستم هاي بهداشت عمومي خود كفا نيست  و بيشتر كشورهاي دنيا در تامين دارو  متكي به واردات هستند، كشورهاي مهم صادر كننده دارو به ترتيب  بر اساس بيشترين ميزان  ارزش دلاري دارو صادراتي در طول سال 2019 به ترتيب بر حسب ميليارد دلار آمريكا عبارتند از :

كشور  صادرات   كشور  صادرات  كشور  صادرات
آلمان 56.9 ايتاليا 24.8 هند 14.8
سوئيس 47.8   امريكا 24.3   اسپانيا 10.1
هلند 31.1   انگلستان 18.3   سوئد 8.2
بلژيك 29   ايرلند 17.9 كانادا 7.5
فرانسه 26.6   دانمارك 15.5 اتريش 5.8

از نظر ارزش 15 كشور ذكر شده 86.2 درصد از كل داروها و داروهاي صادراتي را در سال 2019 داشته اند مهمترين شركت هاي صادر كننده دارو كه پيشرو تأمين كنندگان تقاضاي و نياز جهاني دارو هستند بترتيب عبارتند :

فايزر (ايالات متحده)، نوارتيس (سوئيس)،  سانوفي (فرانسه)،  هلدينگ روشه (سوئيس)،  مرك اند كو  (ايالات متحده)، گلاكسواسميت‌كلاين (انگلستان)،  آسترازنكا  (انگلستان)، ايلاي لي‌لي اند كامپني (ايالات متحده)، داروسازي آزمايشگاه ابوت (ايالات متحده)مك‌كسان (ايالات متحده)، زيست داروي اب‌وي (ايالات متحده)، بريستول مايرز اسكوئيب (ايالات متحده)، داروسازي تيوا (اسرائيل)،  داروسازي تاكدا (ژاپن)، مرك (آلمان)، نوو نورديسك (دانمارك) ، كاردينال هلث (ايالات متحده)،  هولدينگ اتسوكا (ژاپن)، استلاس فارما   (ژاپن)،

امريسورس‌برگن  (ايالات متحده)،   دايچي سانكيو (ژاپن)، آلرگان (ايالات متحده)، ميلان (ايالات متحده)، اكتاويس (ايرلند)، گروه سينوفرم (چين)،دارو سازي والينت  (كانادا)

براي سفارش طرح توجيهي توليد دارو كليك كنيد.

انواع و اشكال محصولات داروها | استاندارد توليد دارو

دارو عبارت از ماده يا مواد آماده سازي شده مورد استفاده در معالجه، پبشگيري و تسكين بيماري است كه در اشكال جامد، مايع و گاز بشرح زير توليد مي شود :

 

پودرهاي دارويي

پودرها گرده هاي ذرات ريز ميكرونيزه يك يا چند ماده دارويي هستند كه طي فرايندهايي همانند آسياب و اختلاط قرار گرفته اند و از آنها  براي مصارف خارجي و خوراكي استفاده مي شود.

 گرانول ها 

گرانولها به صورت ذرات مجزا و درشتي هستند كه از بهم چسبيدن ذرات پودرها به وجود ميايند. از مزاياي آنها مي توان به پايداري بيشتر و حلاليت راحت تر اشاره داشت. به بسته بندي گرانولها (ساشه) گفته ميشود. مانند: سوربيتول.

كپسولها | استاندارد توليد دارو

كپسولها پوسته هاي ساخته شده از ژلاتين هستند كه ماده دارويي را مي توان در آنها قرار داد. عموماً در مقايسه با قرص ها ماده مؤثره بيشتري را مي توان در كپسول ها جاي داد. بر حسب نوع ساخت به دو نوع سخت و نرم تقسيم مي شوند.

قرص ها | استاندارد توليد دارو

قرص ها اشكال دارويي جامدي هستند كه از فشرده كردن گردها و گرانولها و قالب گيري آنها با يا بدون مواد رقيق كننده مناسب، پوشش، مواد رنگي و افزودني هاي ديگر به وجود ميايند و شامل انواع زير مي باشند:

 • قرص هاي فشرده شده، قرص هاي چند لايه و چند بار فشرده شده ، قرص هاي با پوشش قندي
 • قرص هاي داراي پوشش لايه نازك پليمري، قرص هاي جويدني ،قرص هاي داراي پوشش روده اي
 • قرص هاي ميكروكوتد،  قرص هاي جوشان، قرص هاي پيوسته رهش، قرص هاي تأخيري كنترل شده، قرص هاي زير زباني، قرص هاي داراي يك شيار و دو شيار،  قرص هاي واژينال

شياف

فراورده هاي جامدي است كه معمولاً به صورت استعمال داخل مقعد، واژن، مجاري ادراري و ندرتاً از راه بيني استفاده مي شود. اين فرآورده در حفره هاي مذكور نرم و حل شده و آثار موضعي و سيستمي خود را ايجاد ميكند.

بالك

بالك هاي دارويي يا به عنوان مواد اوليه در ساختن بعضي از داروها به كار مي روند يا خود در بسته بندي هاي كوچك آماده توزيع مي باشند و يا اينكه در بسته هاي بزرگ در مراكز درماني توزيع شده و به تدريج به مصرف مي رسند.

فرآورده هاي كاشتني

فرآورده هايي هستند كه به وسيله تزريق كننده هاي خاص و يا به وسيله برش و انسيزيون جراحي زير جلد كار گذاشته مي شوند و به تدريج و به صورت پيوسته ماده موثره خود را آزاد ميكنند.

 مايعات خوراكي

مايعات خوراكي از حل شدن مواد موثره و مواد افزودني در آب تهيه مي شوند كه مي توانند به صورت محلول تهيه شده باشند و يا در هنگام مصرف تهيه شوند.

شربتها

شربت ها فرآورده هاي مايع تغليظ شده حاوي شكر و يا مواد جانشين شونده آن نظير دكستروز، سوربيتول، گليسيرين، ساخارين و هيدروكسي اتيل سلولز مي باشند.

 

الگزيرها

الگزيرها محلول هاي خوراكي و شيرين شده هيدروالكلي مي باشند. در اين فرآورده ها با استفاده از الكل سبب حل شدن موادي مي شوند كه در آب نامحلول يا كم محلول و در الكل محلول مي باشند.

سوسپانسيونها

سوسپانسيون متشكل از ذرات ريز جدا از هم است كه در حلال به صورت معلق در ميآيند،

عصاره | استاندارد توليد دارو

عصاره از استخراج مواد موثره گياهي يا حيواني و حل كردن آنها و نهايتاً تبخير و تغليظ اين مواد به دست مي آيد و قدرت اثر بيشتري نسبت به ماده خام اوليه دارد.

تنتورها | استاندارد توليد دارو

تنتور عصاره الكلي فراورده هاي گياهي مي باشد كه با استخراج محتويات فعال از داروهاي خام تهيه مي شود، همچنين تنتور ممكن است به محلول مواد شيميايي حل شده در الكل و يا محلول هاي هيدروالكليك نيز اطلاق گردد.

كلوديون ها

فرآوردهاي مايع مي باشد كه از تركيب پيروكسيلين در مخلوط ديگري كه عموماً از الكل، اتربا يا بدون مواد افزودني دارويي تشكيل شده است، تهيه مي شود

محلولهاي موضعي  

فرآورده هاي محلول و با حلال آب هستند كه جهت استفاده در موضع به كار ميروند.

لوسيون ها | استاندارد توليد دارو

لوسيون به شكل مايع است و براي استعمال خارجي روي پوست به كار مي رود. اكثر لوسيون ها شامل مواد پودر شده نرمي هستند كه غير قابل حل و به صورت معلق در محيط وجود دارند و يا به صورت امولسيون (روغن در آب و يا آب در روغن) مي باشند.

ژل ها

ژل ماده اي نيمه جامد است كه حاوي ذرات غير ارگانيك كوچك و يا ذرات ارگانيك بزرگ مي باشد. و از مايعي به عنوان حلال در پايه ژلاتيني استفاده مي شود.

كرم ها

كرم ها فرآورده هاي موضعي يا استعمالي هستند كه ماده دارويي در پايه اي كه به دو صورت آب در روغن و روغن در آب وجود دارد، وارد ميشود. چگالي كرم ها بيشتر از لوسيون ها و كمتر از پمادها مي باشد.

پمادها

پماد فرآورده نيمه جامدي است كه در آن دارو در يك پايه مناسب پمادي كه خاصيت هيدروفيليك يا هيدروفوبيك دارد، جا ميگيرد و جهت استعمال خارجي به كار ميرود.  

پمادهاي چشمي

پمادي است استريل كه يا محتويات آن استريل شده هستند و يا به هنگام توليد تحت شرايط آسپتيك استريل مي شوند.

پلاسترها | استاندارد توليد دارو

پلاستر ماده چسبنده نيمه جامد و يا جامدي است كه بر روي زمينه اي مناسب گسترده شده و براي استعمال خارجي بر روي بدن به كار مي رود تا تماس طولاني مدت دارو را با موضع مصرف فراهم آورد. از موادي نظير كاغذ، كتان، ابريشم و يا پلاستيك مي توان به عنوان زمينه استفاده كرد.

آمپول ها

آمپول ها ظروف شيشه اي هستند كه جهت نگهداري داروهاي تزريقي به كار مي روند. اين فرآورده هاي يكبار مصرف بوده و هنگامي كه سر آمپول باز شود مي بايست مصرف گردد و نميتوان آنها را براي استفاده مجدد نگهداري نمود.

ويال ها

ظروف نگهداري فرآورده هاي تزريقي مي باشند كه درب ظرف آنها به واسطه پوشش قابل ارتجاع خود، امكان استفاده مكرر از دارو را فراهم مي آورد

فرآورده هاي استنشاقي

فرآورده هايي هستند كه از طريق دهان يا بيني استنشاق مي گردند و به صورت پودر يا محلول مي باشند.

اسپري ها

اسپري محلولي آبي يا روغني است كه به شكل قطرات بسيار ريز مي باشد و به صورت موضعي و اغلب بر روي پوست، بيني و يا فارنكس قابل استعمال است.

سرمها | استاندارد توليد دارو

سرمها جز مواد دارويي هستند كه داراي تركيبات متفاوت بوده و هركدام از آنها براي بيماري خاصي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

سيستم طبقه بندي دارويي |استاندارد توليد دارو

هدف از طبقه بندي دارو اين است ايجاد اطمينان از يك دارو با خيال راحت استفاده مي كنيد تا بيشترين سود را ببريد. در نهايت هر زمان كه شما دارويي مصرف مي كنيد، شيمي بدن تغيير مي كند. گرچه دارو داراي اثرات درماني است اما مي تواند عوارض جانبي مضري را  نيز ايجاد كند.

كلاسه بندي  دارويي اصطلاحي است كه براي توصيف داروهايي كه به دليل شباهت در يك گروه قرار مي گيرند، استفاده مي شود. براي طبقه بندي اين گروه ها سه روش را بكار مي برند

 • طبقه بندي دارويي بر مبناي كه  مكانيسم عملكرد و  واكنش بيوشيميايي خاصي  را هنگام  مصرف دارو در بدن ايجاد مي كند. 
 • طبقه بندي دارويي بر مبناي اثر فيزيولوژيكي آنها، به معناي روش خاصي است كه بدن در آن به دارو پاسخ مي دهد.
 • طبقه بندي دارويي بر مبناي ساختار شيميايي آنها

به دليل روشهاي متنوع طبقه بندي  در نهايت ايجاد ادبيات واحد براي  تمامي  اصطلاحات  كه براي توصيف دارو هاي مشابه بكار مي رود سيستم طبقه بندي ATC پايه گذاري شد.

سيستم طبقه بندي ATC | استاندارد توليد دارو

روشهاي بي شماري براي طبقه بندي يك دارو و هزاران كلاسه بندي و زير كلاس مختلف دارويي وجود دارد. براي ايجاد نظم در سال 1976 سازمان بهداشت جهاني (WHO) يك سيستم چند بعدي به نام سيستم طبقه بندي مواد شيميايي درماني آناتوميك (ATC) ايجاد كرد كه يك دارو را بر اساس پنج سطح طبقه بندي مي كند:

 • سطح يك: سيستم و ارگاني  كه دارو درمان مي كند را توصيف مي كند.
 • سطح دو: اثر درماني دارو را توصيف مي كند.
 • سطح سه: مكانيسم و نحوه اثر و عمل داوريي را توصيف مي كند.
 • سطح چهار: خصوصيات شيميايي عمومي دارو را توصيف مي كند.
 • سطح پنجم: اجزاي شيميايي تشكيل دهنده و نام شيميايي دارو راتوصيف وبيان مي كند.

سيستم ATC قادر است مواد تشكيل دهنده فعال يك دارو را تحت يك سلسله مراتب سخت طبقه بندي كد بندي نمايد تا به طور مناسب مورد استفاده قرار گيرد و هيچ دارويي با داروي ديگر اشتباه گرفته نشود. تعداد از گروههاي دارويي را مي توان به شرح بيان نمود :

آنتي بيوتيكها، ضد قارچها، ضد ويروس ها، ضد  انگل ها، داروهاي مربوط به سيستم عصبي (اعصاب و روان)، داروهاي ضد اضطراب، آرام بخش، خواب آور، داروهاي مربوط به سيستم عصبي (مغز و اعصاب)، داروهاي گياهي مرتبط با بيماريهاي عصبي، داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني، داروهاي مربوط به سيستم غدد و عضلات اسكلتي، داروهاي مربوط به ديابت، داروهاي مرتبط با رشد، داروهاي گياهي مرتبط با سيستم عضلات اسكلتي و غدد، داروهاي مربوط به چشم، داروهاي مربوط به سيستم تنفسي، داروهاي مربوط به سيستم قلب و عروق و خون، داروهاي گياهي مرتبط با بيماريهاي قلب و عروق، داروهاي مربوط به سيستم گوارشي، داروهاي گياهي مرتبط با بيماري هاي گوارشي، داروهاي مرتبط با بيماري هاي زنان، داروهاي مرتبط با بيماري هاي مجاري ادراري و محرك جنسي، داروهاي مرتبط با بيماريهاي زنان و مجاري ادراري، ويتامين ها و مواد معدني.

 

استاندارهاي توليد دارو | استاندارد توليد دارو

نهادهاي بين المللي همانند ASTM الزاماتي متناسب با كنترل فرآيند، طراحي، عملكرد و همچنين تست هاي پذيرش اطمينان از كيفيت را براي صنعت توليد دارو تدوين نموده اند؛ كه با همكاري سازندگان مواد دارويي و تجهيزات دارويي، سازمان هاي دولتي، طراحان، انجمن هاي حرفه اي، انجمن هاي تجاري، سازمان هاي مالي و مراكز تحقيق و خبرگان دانشگاهي بدست آمده است. استاندارد توليد دارو عبارتند از :

موضوع  استاندارد شماره استاندارد

استانداردهاي عمومي زيست دارويي

 

راهنماي استاندارد براي طراحي و نگهداري از امكانات ذخيره سازي در دماي پايين و انجماد  براي نگهداري مواد بيولوژيكي E1564 - 00(2019)
روش استاندارد براي استخراج ماده ذره اي از سطح اجزا و مجموعه هاي يكبار مصرف طراحي شده براي استفاده در ساخت هاي دارويي E3230 - 20

استانداردهاي عمومي دارويي

 

 

راهنماي استاندارد براي مشخصات ، طراحي و تأييد سيستم ها و تجهيزات توليد دارويي و بيودارو يي

 

E2500 - 20

راهنماي استاندارد براي استفاده از تأييد روند مداوم در ساخت دارويي و زيست دارو

 

E2537 - 16

روش استاندارد صلاحيت سنجي و بازرسي بصري تجهيزات توليد دارويي و تجهيزات پزشكي براي پسماند ها

 

E3263 - 20
فرايند درك وتكنولوژي تحليل فرآيند PAT و سيستم مديريت، پياده سازي و تمرين
راهنماي استاندارد كاربرد فرآوري مداوم در صنايع دارويي E2968 - 14
راهنماي استاندارد نمونه برداري براي فناوري تحليلي فرآيند E3177 - 18
واژه شناسي

اصطلاحات استاندارد مربوط به فن آوري تحليلي فرآيند در صنعت داروسازي

 

E2363 - 14

الزامات محصول و توليد كننده مواد داروئي-غذائي براي اطمينان از اينكه محصولات با كيفيت هستند و هيچ گونه خطري براي مصرف كننده ندارند بايستي از الزامات استاندارد شيوه هاي توليد خوب (GMP) پيروي نمايند. اين استاندارد بيان كننده اصول و مباني كلي براي تامين زيرساختها، طراحي و  احداث ساختمانهاي فرايند هاي توليد تكنولوژي و ماشين آلات و تجهيزات ، تاسيسات عمومي و  شرايطي ايجاد يك محصول سالم و مناسب مي پردازد. استاندارد شيوه هاي توليد خوب (GMP) روش هاي مميزي مورد نياز براي تشخيص انطباق با الزامات جهت پيش نيازهاي صدور مجوز توليد و فروش مواد غذايي و نوشيدني ها، لوازم آرايشي، محصولات دارويي، مكمل هاي غذايي و وسايل پزشكي بيان مي نمايد. كه توليدگنندگان بعنوان حداقل شرايط مجاز براي ساخت دارو بايد آنها را  برآورده نمايند تا از سلامتي و بهداشتي بودن محصولات توليد  اطمينان حاصل شود هدف اين دستور العمل ها حصول اطمينان از اينكه توليد دارويي از آلودگي محافظت مي شوند و مصرف كننده نهايي دارو در مخاطره قرار نمي گيرد. طي پياده سازي و كنترل اين دستور العمل ها سطح آموزش و كيفيت مهارت نيروي انساني بمنظور كاركرد متوازن سخت افزار و نرم افزارهاي مولد مطابق چك ليست هاي دقيق بررسي شده و شرايط لازم براي دستيابي به  يك سيستم مديريت، كنترل و نظارت بر كيفيت تضمين مي شود.  استاندارد GMP در سازمان جهاني بهداشت (WHO) جهت پياده سازي در صنايع  داروسازي در بيش از 100 كشور جهان مورد پذيرش و  استفاده قرار مي گيرد.

تعدادي از استانداردهاي ملي توليد دارو عبارتند از

موضوع  استاندارد شماره استاندارد
ويژگيهاي انواع بسته‌بنديهاي استريپ بليستر (ساشه) جهت اشكال گوناگون دارو 3330
ويژگيهاي انواع بسته‌بنديهاي دارويي (استريپ, بليستر, پاكت يا ساشه) غير قابل باز شدن بوسيله كودكان 3579
سته بندي -ظروف شيشه اي و پلاستيك براي مواد دارويي به اشكال جامد ،نيمه جامد و پودر-ويژگيها و روشهاي آزمون
10633-8           
ترالي هاي دارو-ويژگيها 18023

 

طرح توجيهي توليد دارو | استاندارد توليد دارو

جهت مشاوره اخذ مطالعات انجام شده احداث طرح توليد دارو بر اساس موقعيت و ميزان سرمايه گداري در ظرفيت اقتصادي و تكنولوژي هاي در دسترس و اطلاع از تن و اطلاع از مشخصات عمومي طرح توليد مخصولات دارويي مي توانيد از مشاوره كارشتاسان كاردوك استفاده نماييد.

 

خدمات قابل ارايه كاردوك به طرح ها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح با استفاده از نرم افزار كامفار توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارايه فرمولاسيون گياهان قابل استفاده در توليد محصولات
 • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول با كيفيت به كشورهاي ديگر
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

براي دريافت مشاوره توليد و استاندارد توليد دارو مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 

منبع : استاندارد توليد دارو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: استاندارد توليد دارو،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۲۲:۰۵ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

اگر قصد توزيع و فروش سيگار را داريد حتما بايد مجوز عمده فروشي دخانيات يا مجوز خرده فروشي آن را دريافت كنيد. طبق قانون اگر بدون جواز اقدام به فروش سيگار كنيد، در واقع به عنوان فروش كالاي قاچاق مجرم شناخته مي‌شويد. بايد توجه داشته باشيد كه عمده فروشان نيز تنها مجاز به توزيع محصولات دخاني به اصنافي هستند كه جواز فروش تكي را دارند. با وجود قوانين سختگيرانه شما به راحتي مي‌توانيد با رعايت شرايط و ضوابط مجوز لازم را دريافت كنيد. 

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

  منبع: مجوز عمده فروشي دخانيات

چرا بايد مجوز عمده فروشي دخانيات گرفت؟

فروش دخانيات به صورت عمده و يا تكي حتما بايد با جواز انجامن شود، در غير اين صورت قاچاق محسوب شده و با شما برخورد قانوني خواهد شد. در تهران، مجوز عمده فروشي دخانيات از جانب اتحاديه عطاران، سقط فروشان و عمده فروشان مواد شوينده و پاك كننده صادر مي‌شود. در اين اتحاديه براي 12 رسته شغلي به شرح زير پروانه كسب صادر مي‌گردد.

1 – عطار و سقط فروش

2 – سقط فروش

3 – عطار

4 – قهوه فروش

5 – بذر و تخم گل فروش

6 – چاي فروش و بسته بندي چاي

7 – صابون فروش

8 – تهيه كننده ادويه و نشاسته

9 – فروشندگان گياهان دارويي

10- عمده فروشي كالاي دخاني

11- بسته بندي و فروش زعفران

12 – فروش مواد شوينده و پاك كننده

 

شرايط دريافت مجوز عمده فروشي دخانيات چيست؟

اتحاديه اصناف براي دريافت جواز كسب عمده فروشي دخانيات شرايط ويژه‌اي را براي آن در نظر گرفته است و هر فرد مي‌بايست براي دريافت جواز كسب اين شرايط را دارا باشد. اين شرايط به شرح زير مي‌باشند:

 • واحد صنفي مورد نظر مي‌بايست حداقل نه متر مساحت داشته باشد.
 • تمامي نكات بهداشتي مي‌بايست در واحد صنفي و حين انجام كار به خوبي رعايت شوند.
 • فرد مي‌بايست از بهداشت تاييديه بگيرد.
 • فرد متقاضي بايد تمامي نكات ايمني را رعايت كند و با رعايت‌كردن اين نكات مانع از به وجود آمدن حوادث شود.
 • در واحد صنفي مورد نظر مي‌بايست تمامي تجهيزات انجام كار موجود باشند.
 • فرد متقاضي نبايد در حين كار صدا ايجاد كند و باعث مزاحمت همسايه‌ها شود كه در غير اين صورت مجوز كسب براي او صادر نمي‌شود.
 • متقاضي مي‌بايست از لحاظ شرايط جسماني هيچ مشكلي براي انجام كار نداشته باشد.

نحوه دريافت مجوز عمده فروشي دخانيات

براي دريافت جواز كسب واحد صنفي ذكر شده فرد متقاضي بايد مراحل زير را به خوبي طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 144 هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

 

مدارك لازم جهت جواز كسب عمده فروشي دخانيات

تمامي مدارك خواسته شده طبق قانون جديد از طريق سامانه يكپارچه ايرانيان اصناف براي اتحاديه ارسال مي‌شود. بنابراين از مراجعه حضوري خودداري كنيد. كارشناسان كاردوك تمامي مراحل ثبت نام را براي شما انجام مي‌دهند.

 • تصوير كارت ملي و تصوير شناسنامه
 • تصوير 3*4 متقاضي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم از خدمت
 • اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • مدرك تحصيلي
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

ارائه استعلامات زير به اتحاديه در مرحله آخر

پس از انجام ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارك بازرسان به واحد مذبور مراجعه كرده و گزارشاتي را به اتحاديه ارسال مي كنند. 

 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن (بازرس بعد از بازديد از مكان به صورت اتوماتيك براي اتحاديه مربوطه نظر خود را ارسال مي كند، در صورت پاسخ منفي اماكن بايد ايرادات وارده را رفع كرده و اطلاع دهيد)
 • كارت بهداشت سلامت
 • تاييده مركز بهداشت (در صورت عدم رعايت موارد اعلام شده بايد جهت رفع ايرادات برآييد)

 

كد آيسيك عمده فروشي دخانيات چيست؟

كد آيسيك به كدي گفته مي شود كه از آن براي تعيين هويت واحد صنفي استفاده مي شود. هرگاه كه مقامات ذي‌ربط بخواهند در مورد واحد صنفي اطلاعاتي را با دست بياورند، از كد آيسيك آن استفاده مي‌كنند. كد آيسيك تمام عمده فروشي هاي دخانيات در تهران 512941 مي‌باشد.

براي آشنايي بيشتر با ويژگي هاي پروانه كسب كليك كنيد.

سوالات متدوال

كد آيسيك به چه منظور دريافت مي شود؟

كد آيسيك براي تعيين هويت واحد صنفي دريافت مي شود.

حداقل مساحت براي عمده فروشي دخانيات چقدر است؟

حداقل مساحت براي عمده فروشي دخانيات نه متر مربع است.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

 منبع: مجوز عمده فروشي دخانيات


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۳:۵۹:۰۶ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

بسياري از سرمايه گذاران براي دريافت وام بانكي و يا مجوزهاي شروع كار نياز به طرح توجيهي توليد دارو دارند. صادرات و فروش جهاني داروهاي تجويزي شامل انواع قرص و كپسول به نقل از سايت ورد اكسپورت در كشورهاي مختلف طي سال 2019 معادل 392.9ميليارد دلار بوده است.  ارزش صادرات داروهاي صادراتي از سال 2015 كه معادل336.8 ميليارد دلار ارزيابي شده است با رشد متوسط 16.6٪ مواجه بوده و رشد ساليانه صادرات دارو طي سال 2018 و 2019 نيز معادل 3.2درصد بوده است كه نشان از ارزش اقتصادي بالاي اين فعاليت در جهان دارد. شرايط افزايش تقاضا براي دارو در دوران اپيدمي كرونا مويدي بر ارزشمند بودن توليد انواع دارو بلحاظ نياز روز افزون حوزه بهداشت و سلامت مي‌باشد. در ميان قاره‌هاي جهان، كشورهاي اروپايي بالاترين ارزش دلاري داروهاي صادراتي در طول سال 2019 معادل 80.7 درصد از كل صادرات و فروش جهاني را داشته‌اند.

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع: طرح توجيهي توليد دارو

طرح توجيهي توليد دارو | تعريف محصولات دارويي

انواع و اشكال محصولات دارويي

دارو عبارت است از ماده يا مواد آماده‌سازي شده مورد استفاده در معالجه، پبشگيري و تسكين بيماري. ضرورت حفظ سلامتي، پيشگيري، تسكين و درمان بيماري‌ها شاخه مهمي را در پزشكي مرتبط با درمان‌هاي غيرجراحي بيماري، تحت عنوان داروسازي به وجود آورده است. امروزه ساخت دارو و فرآيند سنتزدارويي داراي مقياس صنعتي است. فرايندهاي فيزيكي توليد دارو را مي‌توان به يك سري عمليات مرتبط همانند مخلوط و آسياب كردن، دانه بندي و گرانول سازي، خشك كردن، پوشش دادن، فشار و پرس قرص و بسته‌بندي تقسيم كرد. در داروي مايع مواد موثره و فعال دارو با مايع‌هاي مكمل تركيب مي‌شود تا با دوز مناسب، مصرف آن راحت‌تر و جذب آن نيز بهتر شود. محصولات دارويي در اشكال مختلف به شرح زير توليد مي‌شوند.

 

پودرهاي دارويي، گرانول‌ها، كپسول‌ها، قرص‌ها، بالك‌ها، فرآورده‌هاي كاشتني، مايعات خوراكي، شربت‌ها، الگزيرها، سوسپانسيون‌ها، عصاره، تنتورها،كلوديون‌ها محلول‌هاي موضعي، لوسيون‌ها، كرم‌ها، پمادها، پلاسترها، آمپول‌ها، ويال‌ها، فرآورده‌هاي استنشاقي، اسپري‌ها، سرم‌ها و...

براي مشاهده طرح توجيهي صنايع شيميايي و دارويي موسسه كاردوك كليك كنيد.

استاندارهاي توليد دارو

صنعت داروسازي شاخه‌هاي گسترده دارد. به اين معني كه تجارت در اين صنعت طيف وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي از تامين كنندگان، مراكز تحقيقاتي گرفته تا بنگاه‌هاي آماده سازي مواد اوليه، توليد و بسته بندي دارو تا تامين كنندگان تجهيزات ماشين آلات و تاسيسات و شبكه توزيع لجستيك تا فروش و بازار را در برمي‌گيرد.

محصول و توليدكننده مواد داروئي بايستي براي اطمينان از اينكه محصولات با كيفيت هستند و هيچ گونه خطري براي مصرف كننده ندارند، از دستورالعمل‌هاي استاندارد و شيوه‌هاي توليد مناسب (GMP) پيروي نمايند. اين استاندارد بيان كننده اصول و مباني كلي و قابل قبول دستگاه‌هاي نظارتي براي تامين زيرساخت‌ها و فرايندهاي توليد و شرايطي بشرح زير است كه ايجاد يك محصول سالم و مناسب را تضمين مي‌نمايد.  

 • انتخاب محل استقرار مناسب براي راه اندازي بنگاه توليد محصولات
 • طراحي و احداث ساختمان‌هاي توليد و ستادي جهت توليد محصولاتي سالم و بهداشتي  
 • طراحي و پياده سازي مناسب فرآيندها و اِلمان‌هاي كنترلي توليد
 • انتخاب سطح تكنولوژي و ماشين آلات و تجهيزات مناسب توليد  بهداشتي
 • طراحي و پياده سازي تاسيسات عمومي و تخصصي شايسته توليد بهداشتي
 • پياده سازي ساختار كنترل كيفيت مواد اوليه و كالاي در جريان ساخت
 • تعيين و ايده سازي ساختارهاي تحت شبكه و تجهيزات پشتيباني مناسب

طرح توجيهي توليد دارو | معرفي كدهاي ISIC متعلق به محصولات دارويي

وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين طبقه‌بندي براي دسته‌بندي فعاليت‌هاي صنعتي استفاده مي‌نمايد. نظر به وسعت تعداد محصولات تعداد محدودي از كدهاي آيسيك دارويي براي نمونه به شرح ذيل ارائه مي‌گردد. بديهي است  در صورت نياز به اطلاعات دقيق‌تر مي‌توانيد با مشاورين كاردوك هماهنگ فرماييد.

جدول كد هاي آيسيك نمونه تعدادي از محصولات دارويي      

نام محصول كد   ISIC نام محصول كد   ISIC
 انواع داروهاي آنتي بيوتيك 2423312312 انواع داروهاي پوستي 2423312873
انواع داروهاي ضد حساسيت 2423312507 انواع داروهاي دستگاه گوارشي 2423312902
انواع داروهاي قلبي - عروقي 2423312560 انواع داروهاي هورموني و موثر بر غدد 2423312986
انواع داروهاي سيستم مركزي اعصاب 2423312636 انواع داروهاي كليه و مجاري ادراري 2423313499
انواع داروهاي تنفسي 2423312817 داروهاي موثر بر سيستم ايمني بدن 2423313503
انواع محلول هاي دارويي 2423313742 انواع داروهاي ضد قارچ 2423314340
انواع داروهاي ضد ويروس 2423314451 ساخت مواد موثره داروهاي قلبي - عروقي 2423413542
انواع داروي تشخيصي 2423414339 كيت تشخيصي داروها 2423514973
انواع قرص آنتي بيوتيك 2423412432 ساخت مواد جانبي دارويي 2423413629

طرح توجيهي توليد دارو | بررسي كالاهاي جايگزين

بسته به نوع كاربرد غالباً براي اين محصولات امكان جايگزيني كالايي داراي پذيرش علمي وجود ندارد. وجود كيفيت در ساختار فراورده‌هاي توليدي در دوزهاي استاندارد كه از فرايندهاي تحقيق و توسعه صنايع مراكز تحقيقات دارويي به دست مي‌آيد، روز به روز بر بهبود و آثار مثبت و كم شدن عوارض جانبي مي‌افزايد.

طرح توجيهي توليد دارو | دانش فني  دارو سازي 

راه اندازي واحد توليد محصولات پزشكي و دارويي نيازمند رعايت الزامات و استانداردهاي خاصي است كه تحت عنوان روش توليد خوب GMP (Good Manufacturing Practice) توسط سازمان هاي جهاني بهداشت وضع گرديده است. با توجه به حساسيت محصولات دارويي و ارتباط مستقيم آن‌ها با سلامت انسان‌ها بايد از زمان ايده‌يابي، امكان سنجي اجرايي پروژه تا زمان بهره‌برداري و توليد انبوه مراحل دقيق و كارشناسي تهيه و اجراي طرح صنعتي را در حوزه‌هاي سلامت، فني، مالي، اقتصادي و بازار را به دقت طي نمايد.

مجوز بر اساس استانداردهاي ارگان صادر مي‌شود؟

در كشور طرح‌هاي در حال احداث لازم است تمامي مراحل اخذ مجوزهاي يعني انتخاب محل، تهيه زمين، اجراي پلان‌هاي تاسيساتي و سازه‌اي و انتخاب ماشين آلات را با رعايت ضوابط معاونت‌هاي غذا و دارو مطابق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و هماهنگي دستگاه اجرايي سنجش صلاحيت و اعتبار سنجي طي نمايند.

صنعت داروسازي اساساً مبتني بر تحقيقات علمي توليد داروهايي است كه بيماري‌ها و اختلالات را پيشگيري يا معالجه مي‌كنند. پيشرفت‌هاي علمي و فناوري‌هاي مدرن به كشف و گسترش داروهاي نوآورانه داراي آثار درماني بهبود يافته با عوارض جانبي كمتر كمك شاياني مي‌نمايد. زيست شناسان و فناوران مولكولي، شيميدانان دارويي و داروسازان با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته همه در تلاشند تا مزاياي داروها را از طريق افزايش تاثير و ويژگي درماني مورد انتظار با كمترين اثرات جانبي افزايش دهند. فرآيند توليد داروها در مقياس صنعتي توسط شركت‌هاي صنايع دارويي انجام مي‌شود. دارو به شكل‌هاي مختلف همانند داروهاي مايع، جامد، پماد و اسپري‌هاي متنوع توليد مي‌شود. ابزار و ماشين آلات توليد دارو را مي‌توان به يك سري عمليات  در واحدهاي مختلف و مرتبط تقسيم كرد.

 

طرح توجيهي توليد دارو | مراحل ساخت دارو از پودرهاي جامد 

در فرايند كانتينيوس داروسازي كارخانه‌اي، مواد اوليه و انرژي به صورت بالانس شده و با سرعت ثابت به سيستم وارد مي‌شود و بطور همزمان و هماهنگ عمليات توليد مداوم محصولات خروجي شكل مي‌گيرد. عملكرد فرآيند توليد به شدت به پايداري و بالانس و تنظيم بودن ميزان ورود مواد اوليه به سيستم بستگي دارد.

در فرآيندهاي كانتينوس و مستمر مبتني بر استفاده از پودر به عنوان مواد اوليه، فيدرينگ و تغذيه مداوم و دقيق به خط توليد ضروري است، زيرا مرحله نخست خط توليد با تغذيه پودرهاي مورد استفاده شروع مي‌شود. فيدرها براي دستيابي به قابليت اطمينان عملكردي، بسيار دقيق طراحي شده‌اند. براي توليد محصولات دارويي براساس مصرف پودر طيف وسيعي از مواد مختلف فيلري با ماده موثر و فعال دارويي مخلوط شده و مطابق فرمولاسيون مصوب با هم تركيب و براي شكل‌دهي دوز مناسب، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بر چه اساس مواد اوليه در فرايند توليد با هم تركيب مي شوند؟

گستره  موادي كه ممكن است با هم تركيب شوند تابع متغيرهاي بسياري است كه به دقت مطابق دانش فني در فرايند توليد بايد به آن‌ها پرداخته شود. اين متغيرها شامل كيفيت مواد مورد استفاده، نحوه توزيع، اندازه و سايز و مش بندي ذرات، فرم فيزيكي ذرات، ميزان رطوبت، ويژگي‌هاي فيزيكي سطح ذرات مانند زبري و انسجام و خصوصيات جريان پودر مي‎باشد. طي فرآيند خط توليد دارو از پودر، مواد اوليه داراي تضمين كيفيت را براي كاهش متوسط ​​اندازه ذرات در پودر دارو آسياب مي‌كنند. دلايل مختلفي براي اين امر وجود دارد، از جمله مي‌توان به ضرورت افزايش همگني و يكنواختي دوز و افزايش ميزان حلاليت تركيب دارو اشاره كرد. گاهي اوقات اختلاط مكرر پودر و به دنبال آن آسياب براي بهبود در فرايند ساخت دارو اعمال مي‌گردد.

در بعضي موارد از اكستروژن گرم در فرآيند تامين دوز مناسب استفاده مي‌شود. اكستروژن داغ قادر است مواد داروهاي با حلاليت كم را به صورت مولكولي در يك حامل پليمر پراكنده كند. اين روش شامل استفاده از گرما، فشار و تحريك براي اختلاط مناسب‌تر مواد از طريق "اكسترود كردن" و استفاده از قالب است. اكسترودرهاي دو ماردون با قابليت همزمان اختلاط مواد، آسياب و خرد كردن مواد اوليه مي‌تواند ذرات و خروجي فرايند را جهت درآمدن به شكل قرص فشرده و يا هدايت به داخل كپسول نمايد.

روش هاي گرانول سازي

در كل فرايند دانه بندي و گرانول سازي مواد اوليه به دو روش انجام مي‌شود، دانه بندي و گرنوله نمودن مرطوب و دانه بندي خشك. دانه بندي را مي‌توان نقطه مقابل آسياب كردن مواد اوليه دانست. در اين مرحله ذرات كوچك به هم متصل شده و ذرات بزرگ‌تري به نام گرانول را تشكيل مي‌دهند. به چند دليل در توليد دارو از پودر جامد، از گرانول سازي استفاده مي‌شود. با ايجاد گرانول حاوي تمام مواد تشكيل دهنده دارو به نسبت‌هاي مورد نياز از "مخلوط كردن" اجزاي مخلوط جلوگيري مي‌شود كه اين امر باعث بهبود ويژگي‌هاي جريان توليد پودرها و افزايش خصوصيات فشرده سازي براي تشكيل قرص مي‌شود.

 

شرايط توليد دارو

فرآيندهاي خاص ساخت محصول دارويي مراحل مختلفي دارد كه مطابق استاندارد در فضاهاي كاملاً استريل مستقر مي‌شوند. در طراحي مدرن اين فرايندها توجه ويژه‌اي به موقعيت مناطق بحراني و غير بحراني در توليد دارو مي‌شود. با تشخيص نقاط بحراني و حساس توليد دارو كه نياز به استريل محصولات، تجهيزات و محيط آن الزامي است، تمامي محيط فرايندهاي توليد و آماده سازي مواد اوليه در شرايط فرايندي آسپتيك (فاقد ميكروب) قرار مي‌گيرد. اين فضاهاي توليد، مناطق بحراني محسوب مي‌شوند و از ابتداي طراحي بايد بگونه‌اي استاندارد سازي برنامه ريزي و اجرا شوند تا از برقراري ارتباط غير امن با مناطق غير بحراني و تسري آلودگي محيط در آن‌ها جلوگيري شود.

فرايندهاي توليد تجهيزات و دارو استپيك همانند توليد ويال، آمپول، سرنگ، قرص، كپسول و ساير محصولات دارويي امروزه جهت تبعيت از استاندارهاي جهاني غالبا بصورت اتوماتيك، رباتيك و با كمترين مداخله عوامل آلوده كننده در اتاق‌هاي تميز توليد مي‌شود.

طرح توجيهي توليد دارو | ساخت دارويي با دوز هاي متفاوت 

مراحل ساخت مواد اوليه پيش از ورود به خط توليد و توزين مواد موثره و مواد كمكي در واحدهاي مستقل و تحت شرايط خاص و استاندارد توليد مواد اوليه انجام شده است. اين مواد در زنجيره تامين خط توليد و بسته‌بندي واحد داروسازي قرار دارند كه در صورت لزوم پس از كنترل كيفيت و توزين به واحد تركيب مجهز به مخلوط كن مكانيكي منتقل مي‌شوند. مواد كمكي و افزودني‌هاي دارو نيز معمولاً از طريق قيف بالاي مخلوط كن خشك و به تركيب وارد مي‌شوند. مواد موثره بعضاً ابتدا در الكل يا حلال مناسب حل مي‌شوند و به صورت مكانيزه به تركيب اضافه مي‌گردند و يا از طريق لوله با نسبت تنظيم شده از كنار به مخلوط كن تغذيه مي‌شوند، در اين حالت تركيب اوليه مواد در حالت مرطوب انجام مي‌شود.

خشك كردن مواد

در پايان فرآيند تركيب داراي رطوبت، دانه بندي و به يك آسياب مواد رطوبت منتقل مي‌شود، تا جايي كه اندازه ذرات موجود در مخلوط به اندازه خاص مورد نظر كاهش يابد. سپس دانه‌هاي آسياب شده با استفاده از خشك كن بستر سيال يا در كوره‌هايي كه براي اين منظور طراحي شده‌اند در سيني‌هاي خاص خشك مي‌شود. دانه بندي خشك ممكن است قبل از مخلوط شدن خشك و يا از طريق آسياب خشك و به مواد افزودني روان كننده نيز اضافه شود.

تبديل مواد پودري به قرص

بسته به نوع محصول و فرآيند خاص مواد پس از دانه بندي نهايي و قبل از ورود به فرايند ساخت قرص جامد مي‌تواند در ظروف در بسته تحت شرايط بهداشتي و ترموديناميك خاص نگهداري شود. اين مواد پس از كنترل كيفيت قبل از انتقال به مرحله بعدي فرآيند، نمونه برداري و مورد سنجش قرار مي‌گيرند. در صورت نياز، دانه بندي شكل گرفته مواد به يك واحد فشرده سازي منتقل مي‌شود و در آنجا به روش فشردن، پودر گرانول شده و به قرص تبديل مي‌شود.

تست كيفيت

گرانول دارو از مخزن ذخيره سازي به وسيله وزن ثقلي يا با استفاده از تجهيزات پنوماتيك وارد قالب پرس قرص مي‌شود. قرص‌هاي دارويي تشكيل شده از طريق لوله هادي از دستگاه خارج و وارد درام پلاستيكي مي‌شود. وقتي درام پر شد، از محصول نمونه برداري و بازرسي به عمل مي‌آيد.

بسته بندي

پس از تاييد تست كنترل كيفيت، قرص‎ها آماده عمليات بسته بندي شده و در صورت نياز به پوشش دهي روي آن‌ها را با لايه‌هاي تركيبي از رنگ و موم خوراكي به همراه مواد قند طعم دهنده براي آب بندي مواد موثره قرص را مي‌پوشانند و سپس به واحد بسته بندي منتقل مي‌گردند.

در بخش بسته بندي با توجه به نوع محصول، قرص‌ها در لاي ورقه‌هاي خاص پلي اولفين يا فويل‌هاي بهداشتي و يا در بطري‌هاي ويژه بسته بندي مي‌شود. در اين فرآيند، ورق‌ها و ظروف به دستگاه بسته بندي وارد مي‌شوند تا قرص‌ها گاها تحت شرايط خلا بين لايه‌هاي فويل آلومينيوم و يا فيلم پلاستيكي مهر و موم و يا در بطري وارد نمايند. سپس بسته‌ها يا بطري‌هاي پرشده در مسير انتقال بازرسي و پس از درج مشخصات لازم روي آن‌ها داخل جعبه بسته بندي مي‌شوند.

 

افزودني‌هاي مجاز و طبق فرمولاسيون

مواد دارويي قبل از توزيع و مصرف توسط انسان يا حيوانات، به محصولات دوز دار تبديل مي‌شوند. مواد دارويي فعال با افزودني‌هاي دارويي مانند مواد چسباننده، مواد پركننده، مواد طعم دهنده و حجم دهنده، مواد نگهدارنده و آنتي اكسيدان مخلوط مي‌شوند. اين مواد قبل از توليد مطابق فرمول نهايي، خشك، آسياب، مخلوط، فشرده و دانه بندي مي‌شوند تا به خواص مطلوب برسند. قرص‌ها و كپسول‌ها فرم‌هاي خوراكي بسيار رايجي براي مصرف كنندگان هستند. فرم رايج ديگر، مايعات استريل براي تزريق يا مواد استفاده جلدي هستند. فرايند معمولي توليد محصولات دارويي با استفاده از مواد اوليه پودري بصورت عمومي بشرح ذيل است.

 

توليد دارو با مواد پودري به شكل عمومي

مخلوط‌هاي دارويي ممكن است بصورت دانه بندي مرطوب، با اعمال نيرو مستقيم فشرده سازي شوند تا خصوصيات فيزيكي مورد نظر را بدست آورند. مواد اوليه قبل از تنظيم مطابق فرمولاسيون محصول دارويي در دانه بندي مرطوب مواد موثره در معرض محلول‌هاي مرطوب كننده قرار مي‌گيرند تا گرانول‌هايي با اندازه ذرات بزرگ توليد شوند. سپس گرانول‌هاي خشك  شده با روان كننده‌ها (همانند استئارات منيزيم) و مواد تجزيه كننده يا چسب مخلوط مي‌شوند، سپس توسط دستگاه به صورت قرص فشرده مي‌شوند.

در هنگام فشرده سازي مستقيم، يك قالب فلزي مقدار اندازه گيري شده‌اي از مخلوط دارو را در خود براي شكل گيري نگهداري و فشرده مي‌كند. داروهايي كه به اندازه كافي براي دانه بندي مرطوب پايدار نيستند و يا نمي‌توانند مستقيماً فشرده شوند، از بين مي‌روند. پس مواد داروي مطابق فرمولاسيون اختلاط تا مش دلخواه آسياب شده، پس از گرانوله، خشك و فشرده شدن به صورت قرص‌هاي نسبتاً بزرگي بسته بندي مي‌شوند و يا اينكه محصول مي‌تواند به صورت كپسول توليد شود. دراين حالت كپسول‌هاي ژلاتين سخت بر روي دستگاه‌هاي پر كننده كپسول با مواد دارويي خشك پر و بسته بندي مي‌شوند.

 

طرح توجيهي توليد دارو | بررسي بازار و رقبا

تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري انواع داروي كشور 379 بنگاه است كه محصولات دارويي متعددي را تحت لايسنس‌هاي مصوب دارو برعهده دارند. بررسي حوزه‌هاي عرضه و تقاضا و واردات و صادرات محصولات دارويي را مي‌توانند با كارشناسان هماهنگ نماييد. 

تعداد پروانه بهره‌برداري صادره توليد انواع دارو در كشور تا مهر ماه سال 1399
واحد سنجش ظرفيت اشتغال سرمايه تعداد
كيلوگرم 5771981 32652 78989919 374
بسته 5500000
تن 718063
شيشه 104605000
عدد 78646301199
ليتر 5407750
ميليون عدد 5655
هزار تن 1505
هزار عدد 1016870
هزار ليتر 1018375

طرح توجيهي توليد دارو | سرمايه گذاري مورد نياز

جهت مشاوره اخذ مطالعات انجام شده احداث طرح توليد دارو بر اساس موقعيت و ميزان سرمايه گذاري در ظرفيت اقتصادي و تكنولوژي‌هاي در دسترس و و اطلاع از مشخصات عمومي طرح انواع محصولات دارويي مي‌توانيد از مشاوه كارشتاسان كاردوك استفاده نماييد.

براي مشاهده انواع طرح توجيهي صنعتي هاي نوشته شده توسط تيم مجرب كاردوك كليك كنيد.

خدمات قابل ارايه  كاردوك به  طرحها و واحدهاي

 • تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي طرح با استفاده از نرم افزار كامفار توسط متخصصين كارآمد مهندسي
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشين آلات، تاسيسات عمومي و طراحي سايت پلان
 • ارايه فرمولاسيون گياهان قابل استفاده در توليد محصولات 
 • مشاوره بازاريابي و صادرات محصول با كيفيت به كشورهاي ديگر
 • مشاوره اصلاح تكنولوژي، نوسازي و بازسازي واحدهاي قديمي
 • مشاوره ارتقا بهروري بنگاه

 

براي دريافت مشاوره كسب و كار در ايران و ديگر كشورها مي‌توانيد با كارشناسان مركز كاردوك از طريق شماره 02166418908 تماس بگيريد.

 منبع: طرح توجيهي توليد دارو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: طرح توجيهي توليد دارو،
موضوع:
[ ۱ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۹:۴۲ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

آيا دريافت جواز يا پروانه كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن الزامي است؟ امروزه به علت عرضه انبوه خودرو در بازار شغل فروش مواد اوليه لاستيك و روغن با رونق خوبي مواجه شده است و افرادي كه در اين زمينه فعال هستند به سود بسيار خوبي مي‌رسند. فروش مواد اوليه لاستيك و روغن در واحدهاي صنفي سطح شهر انجام مي‌گيرد كه متقاضيان براي فعاليت در اين صنف بايد به اتحاديه مربوطه مراجعه كرده و شرايط لازم را اجرا  و براي فعاليت‌شان پروانه دريافت كنند. واحدهايي كه بدون مجوز اقدام به فعاليت مي‌كنند در صورت بروز هر گونه مشكل از حمايت اتحاديه و مراجع ذي‌صلاح محروم هستند.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

منبع: جواز كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن

جواز كسب فروش مواد اوليه روغن و لاستيك

جواز كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن در واقع صورتي است كه نشان مي دهد فرد فروشنده براي اين انجام اين كار صلاحيت دارد و خريداران مي توانند به او اعتماد كنند. پروانه كسب فروش مواد لاستيك و روغن در تهران با كد آيسيك 503019/13 توسط اتحاديه فروشندگان لاستيك، فيلتر و تعويض روغن صادر مي‌شود. در اين اتحاديه براي 23 رسته شغلي مجوز شروع كار چاپ مي‌شود.

1 – فروشندگي لاستيك  (با حداقل مساحت لازم 12متر مربع)

2 – فروشندگي لاستيك و پنچرگيري (با حداقل مساحت لازم 20 متر مربع)

3 – فروشندگي روغن موتور  (با حداقل مساحت لازم 20 متر مربع )

4– تعويض و فروش روغن موتور (با حداقل مساحت لازم 30 متر مربع)

5 – پنچرگيري (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)

6 – پنچرگيري و تعويض روغني (با حداقل مساحت لازم 40 متر مربع)

7 – فيلترساز هوا و فيلترساز روغن (با حداقل مساحت لازم 100 متر مربع)

8 – دفتر فروش لاستيك (با حداقل مساحت لازم 8 متر مربع)

9 – دفتر فروش روغن (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)

10- تعويض روغن، پنچرگيري و فروشندگان لاستيك (با حداقل مساحت لازم 50 متر مربع)

11 – فروشندگان روغن و پنچرگيري (با حداقل مساحت لازم 30 متر مربع)

12 – دفتر عمده فروشي لاستيك و روغن (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)

13 – فروشندگي فيلتر (خرده فروشي) (با حداقل مساحت 10 متر مربع)

14 – دفتر فروش عمده فيلتر (با حداقل مساحت 10 متر مربع)

15- فروشندگي رينگ (خرده فروشي) (با حداقل مساحت 12 متر مربع)

16- دفتر فروش عمده رينگ (با حداقل مساحت 12 متر مربع)

17- فروشندگي لاستيك و رينگ (خرده فروشي) (با حداقل مساحت 20 متر مربع)

18- دفتر فروش عمده لاستيك و رينگ (با حداقل مساحت 20 متر مربع)

19- فروشندگي لاستيك و روغن (خرده فروشي) (با حداقل مساحت 30 متر مربع)

20- فروشندگي مواد اوليه لاستيك و روغن (خرده فروشي) (با حداقل مساحت 30 متر مربع)

21- دفتر فروش عمده مواد اوليه لاستيك و روغن (با حداقل مساحت 30 متر مربع)

22- فروشندگي وسايل و تجهيزات پنچرگيري و تعويض روغن (با حداقل مساحت 20 متر مربع)

23- تعويض روغن (با حداقل مساحت 30 متر مربع)

 

شرايط دريافت جواز كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن

براي دريافت جواز كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن مي‌بايست شرايط زير را دارا بود:

 • واحد صنفي كه قرار است براي فروش مواد اوليه لاستيك و روغن از آن استفاده شود بايد حداقل داراي سي متر مساحت باشد.
 • واحد صنفي مورد نظر بايد حداقل داراي يك انبار كوچك باشد.
 • تمام نكات بهداشتي در واحد صنفي بايد رعايت گردد.
 • فرد متقاضي مي‌بايست ابزار انجام كار را دارا باشد.
 • فرد متقاضي بايد براي انجام مواردي مثل تعويض روغن، فيلتر هوا و… مهارت داشته باشد تا بتواند مشتريان را بهتر راهنمايي كند.
 • متقاضي براي فروش فيلتر روغن مي‌بايست تمام استانداردهاي بهداشتي و ايمني را در نظر بگيرد.

 

نحوه دريافت جواز كسب براي فروش مواد اوليه لاستيك و روغن

براي دريافت جواز كسب واحد صنفي ذكر شده فرد متقاضي بايد مراحل زير را به خوبي طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 260 هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

مدارك مورد نياز براي دريافت پروامه كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن

تمامي مدارك خواسته شده طبق قانون جديد از طريق سامانه يكپارچه ايرانيان اصناف براي اتحاديه ارسال مي‌شود. بنابراين از مراجعه حضوري خودداري كنيد. كارشناسان كاردوك تمامي مراحل ثبت نام را براي شما انجام مي‌دهند.

 • تصوير كارت ملي و تصوير شناسنامه
 • تصوير 3*4 متقاضي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم از خدمت
 • اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • مدرك تحصيلي
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

ارائه استعلامات و فيش هاي واريز به اتحاديه در مرحله آخر

پس از انجام ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارك بازرسان به واحد مذبور مراجعه كرده و گزارشاتي را به اتحاديه ارسال مي كنند. 

 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن (بازرس بعد از بازديد از مكان به صورت اتوماتيك براي اتحاديه مربوطه نظر خود را ارسال مي كند، در صورت پاسخ منفي اماكن بايد ايرادات وارده را رفع كرده و اطلاع دهيد)
 • كارت بهداشت سلامت
 • تاييده مركز بهداشت (در صورت عدم رعايت موارد اعلام شده بايد جهت رفع ايرادات برآييد)
 • ارائه فيش واريز وجوه مربوط به اتحاديه

 

سوالات متدوال

حداقل فضا براي واحد صنفي فر ش مواد اوليه لاستيك و روغن چقدر است؟

اين نوع واحد صنفي مي بايست حداقل سي متر مربع فضا داشته باشد.

اگر فرد متقاضي نكات بهداشتي را رعايت نكند چه مي شود؟

ديگر نمي تواند جواز كسب بگيرد.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

منبع: جواز كسب فروش مواد اوليه لاستيك و روغن


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۲۴:۳۳ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

پروانه كسب مرغ فروشي يا همان خرده فروشي مرغ ، تخم مرغ و ماهي در تهران توسط اتحاديه پرنده و ماهي فروشان انجام مي‌شود. امروزه پرورش مرغ بسيار بيشتر از قبل شده است و مرغداري توانسته‌اند ميزان مرغ، تخم مرغ بيشتري را در بازار داخلي و خارجي عرضه نمايند. در نتيجه واحدهاي صنفي زيادي براي فروش مرغ تاسيس گرديده‌اند. با اين حال به دليل ارتباط اين محصول با سلامت مصرف كنندگان واحدهاي نظارتي شكل گرفته تا براساس ضوابط محصولي با كيفيت به دست مردم برسانند. در ادامه شرايط و نحوه دريافت جواز مرغ فروشي آورده شده است.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 منبع: پروانه كسب مرغ فروشي

چرا بايد براي مرغ فروشي خود جواز كسب بگيريم؟

فروش مرغ شايد شغل بسيار ساده‌اي به نظر برسد، اما در واقع نياز به مهارت دارد و هر فردي كه بخواهد در اين زمينه مشغول به فعاليت شود بايد بداند مرغ را در چه نوع يخچالي نگهداري كند و يا با چه قيمتي به فروش برساند. فرد بايد براي فعاليت در زمينه فروش مرغ صلاحيت فني داشته باشد و ‌آن را به اثبات برساند. ‌براي اين كار كافي است جواز كسب مرغ فروشي دريافت كند. با دريافت جواز كسب در واقع فرد از نظر صلاحيت فني و جسمي انجام كار تاييد گرديده است.

شرايط دريافت پروانه كسب مرغ فروشي ، فروش تخم مرغ و ماهي

شرايط دريافت جواز كسب مرغ فروشي به شرح زير مي باشند:

 • واحد صنفي كه قرار است در آن فروش مرغ انجام بشود بايد حداقل ۱۲متر مربع مساحت داشته باشد.
 • واحد صنفي مي‌بايست سردخانه و يا يك‌ يخچال فريزر مخصوص نگهداري مرغ داشته باشد.
 • تمامي نكات بهداشتي در حين فروش مرغ مي بايست در واحد صنفي رعايت شوند كه درغير اين صورت به فرد جواز كسب داده نخواهد شد. از جمله موارد بهداشتي عبارتند از:
 1. لباس كار براي تمامي متصديان در مرغ فروشي
 2. كف كاشي يا سيمان با شيب به سمت راه آب
 3. ديوار ها كاشي
 4. سطل درب دار
 5. كمد لباس براي كاركنان
 6. هواكش
 7. رعايت بهداشت و تميز نگه داشتن ويترين و مغازه
 • واحد صنفي مي بايست حتما داراي يك‌عدد ترازو باشد.
 • فرد مي‌بايست از لحاظ جسماني آمادگي كامل را براي انجام اين كار را داشته باشد.

نحوه دريافت پروانه كسب مرغ فروشي

راي دريافت جواز كسب واحد صنفي ذكر شده فرد متقاضي بايد مراحل زير را به خوبي طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 144 هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

 

مدارك لازم جهت پروانه كسب مرغ فروشي  و فروش  ماهي و تخم مرغ

تمامي مدارك خواسته شده طبق قانون جديد از طريق سامانه يكپارچه ايرانيان اصناف براي اتحاديه ارسال مي‌شود. بنابراين از مراجعه حضوري خودداري كنيد. كارشناسان كاردوك تمامي مراحل ثبت نام را براي شما انجام مي‌دهند.

 • تصوير كارت ملي و تصوير شناسنامه
 • تصوير 3*4 متقاضي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم از خدمت
 • اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • مدرك تحصيلي
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

ارائه استعلامات زير به اتحاديه در مرحله آخر

پس از انجام ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارك بازرسان به واحد مذبور مراجعه كرده و گزارشاتي را به اتحاديه ارسال مي كنند. 

 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن (بازرس بعد از بازديد از مكان به صورت اتوماتيك براي اتحاديه مربوطه نظر خود را ارسال مي كند، در صورت پاسخ منفي اماكن بايد ايرادات وارده را رفع كرده و اطلاع دهيد)
 • كارت بهداشت سلامت
 • تاييده مركز بهداشت (در صورت عدم رعايت موارد اعلام شده بايد جهت رفع ايرادات برآييد.

پروانه كسب فروش مرغ ، ماهي و تخم مرغ در تهران توسط كدام اتحاديه است؟

همانطور كه مي دانيد براي دريافت جواز كسب مي بايست به اتحاديه اصناف پرنده و مرغ فروشان رجوع كرد و طبق توضيحات بالا مراحل را انجام داد. كد آيسيك مرغ فروشي ۵۲۲۳۱۲ است. در اين اتحاديه براي 9 رسته شغلي به شرح ذيل پروانه كسب صادر مي‌شود:

1 – توزيع كننده و عمده فروشي مرغ، ماهي و تخم مرغ

2 – خرده فروشي مرغ، ماهي و تخم مرغ

3 – فروشنده انواع پرنده‌هاي زينتي (قناري و غيره)

4 – فروشنده ماهي‌هاي زينتي ( آكواريم)

5 – فروشنده جوجه يك روزه

6 – فروشنده پر

7- فروش ملزومات پرنده‌هاي زينتي با كد isic 523839

8- فروش ملزومات آكواريوم با  كد isic 1/523839

9- دفتر تهيه و پخش گوشت مرغ

سوالات متدوال

كد آيسيك اتحاديه اصناف پرنده و مرغ فروشان چيست؟

كد آيسيك پرنده و مرغ فروشان ۵۲۲۳۱۲مي باشد.

براي دريافت جواز كسب فروش پرنده زينتي براي كدام اتحاديه بايد مدارك را ارسال كرد؟

براي دريافت جواز كسب فروش پرنده زينتي مي‌بايست مدارك را به اتحاديه اصناف پرنده و مرغ فروشان ارسال نمود.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

منبع: پروانه كسب مرغ فروشي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پروانه كسب مرغ فروشي،
موضوع:
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۰۶:۱۴ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

چطور مي‌توان پروانه كسب لبنيات فروشي دريافت كرد؟ فروش لبنيات از جمله مشاغل پررونق در كشور مي‌باشد كه افراد زيادي در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. براي آغاز به كار در اين حوزه هر فرد مي‌بايست داراي جواز كسب باشد تا بتواند به صورت قانوني فروش لبنيات در واحد صنفي خود را آغاز نمايد. در ادامه قصد داريم در مورد جواز كسب لبنيات فروشي توضيحات مفصلي را خدمت‌تان ارائه نماييم، با ما همراه باشيد.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

  منبع : جواز كسب لبنيات فروشي

چرا آغاز فعاليت لبنيات فروشي نياز به دريافت مجوز كسب دارد؟

لبنيات فروشي از جمله مشاغل حساسي است كه همه افراد نمي‌توانند به آن بپردازند و حتما فرد بايد داراي صلاحيت فني و بهداشتي باشد تا بتواند در اين زمينه فعاليت نمايد. دريافت جواز كسب در واقع به معني اين است كه فرد داراي صلاحيت فني مي‌باشد و در زمينه فروش لبنيات تمام نكات بهداشتي را رعايت مي‌كند. لبينات فروشي در تهران با كد آيسيك زير مجموعه اتحاديه فروشندگان لبني است، در اين اتحاديه براي 4 رسته شغلي ديگر نيز مجوز صادر مي‌شود.

_ لبنيات فروشان

_ لبنيات فروش و ماست بندي

_ ماست بندي

_ كشك سائي

_ كشك سايي و ماست بندي به صورت مكانيزه

 

شرايط دريافت پروانه كسب لبنيات فروشي

براي دريافت جواز كسب لبنيات فروشي فرد متقاضي مي‌بايست داراي برخي شرايط باشد تا بتواند به راحتي از اتحاديه جواز كسب بگيرد. اين‌شرايط به شرح زير مي‌باشند:

 • واحد صنفي بايد داراي آب، برق و ...باشد.
 • واحد صنفي بايد به سه قسمت ۳۰،۴۵۰و ۶۰متري تقسيم شود اما اگر اين متراژ موجود نبود واحد صنفي بايد حداقل سي متر مربع متراژ داشته باشد.
 • فرد متقاضي در مرحله اول مي بايست تمام نكات بهداشتي را در واحد صنفي اش رعايت كند تا بازرس اتحاديه او را تاييد نمايد.
 • واحد صنفي حتما بايد داراي يخچال‌هاي مجهزي باشد تا بتوان لبنيات را درون آن‌ها نگهداري كرد و از فاسد شدن لبنيات جلوگيري شود.
 • تفاوتي نمي‌كند كه فرد مرد باشد يا زن اما بايد براي انجام اين كار از لحاظ جسمي مشكلي نداشته باشد.
 • براي بسته بندي و نگهداري لبنيات فرد متقاضي بايد از ظروف يكبار مصرف استفاده كند.

مراحل دريافت پروانه كسب لبنيات فروشي

براي دريافت مجوز لبنيات فروشي از اتحاديه لبنيات كشور مي بايست مراحل زير را انجام دهيد:

 • از طريق سامانه ايرانيان اصناف درخواست خود را ارسال مي‌كنيد
 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، به واحد مذكور بازرسي جهت بازديد از اتحاديه ارسال مي‌شود.
 • در مرحله بعد هيئت مديره اتحاديه با توجه به شرايط فرد، در مورد او تصميم‌گيري نموده و اگر داراي صلاحيت بود، تاييديه دريافت جواز كسب را به او ارايه مي‌نمايند.
 • در مرحله آخر پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف بايد انجام شود. (حق عضويت سالانه 450هزار تومان و وروديه سال اول 800هزار تومان)

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

مدارك مورد نياز براي گرفتن پروانه كسب لبنيات فروشي

 • تصوير شناسنامه
 • تصوير كارت ملي
 • تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • يك تصوير 3*4
 • تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم و يا دفترچه اعزام به خدمت براي آقايان
 • فيش واريز حق عضويت در اتحاديه
 • گواهي گذراندن ده ساعت آموزش لازم براي يادگيري فروش لبنيات
 • گواهي موافقت اداره اماكن نيروي انتظامي
 • گواهي عدم سو پيشينه كيفري
 • گواهي عدم اعتياد
 • گواهي صلاحيت فني
 • كارت سلامت از وزارت بهداشت

فرد متقاضي سه ماه فرصت دارد كه مدارك بالا را به اتحاديه تحويل دهد تا جواز كسب صادر شود. پس از اينكه مدارك بالا به اتحاديه تحويل داده شد رئيس اتحاديه شرايط فرد را مي‌سنجد و اگر او صلاحيت فعاليت در حوزه فروش لبنيات را داشت براي او جواز كسب صادر مي‌كند. براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

هزينه دريافت پروانه كسب لبنيات فروشي

برخي از افراد تصور مي‌كنند كه دريافت جواز براي لبنيات فروشي نياز به صرف هزينه زيادي دارد و به همين‌خاطر از دريافت مجوز و آغاز فعاليت خودداري مي‌كنند كه در اين باره بايد بگوييم دريافت مجوز لبنيات فروشي هزينه زيادي ندارد. هزينه دريافت مجوز چيزي حدود پانصد هزار تومان تا دو ميليون تومان مي‌باشد كه با توجه به نوع واحد صنفي فرد تعيين مي‌گردد.

مدت زمان صدور پروانه كسب لبنيات فروشي چقدر است؟

براي دريافت مجوز كسب لبنيات فروشي زمان زيادي لازم نيست و همين كه فرد از طريق سامانه درخواست مجوز نمايد، حدود يك الي دو ماه كل فرايند صدور جواز طول مي‌كشد. با سيستماتيك شدن فرايند ثبت نام و به حداقل رسيدن مراجعه حضوري، اتلاف وقت بين سازمان هاي مربوطه نيز كاهش يافته و متقاضيان واجد شرايط به راحتي مي‌توانند شروع به كار نمايند. 

سوالات متدوال

براي تاييد صلاحيت فني و بهداشتي فرد بايد چه كند؟

بايد به مراكز خدمات جامع بهداشت مراجعه كرد.

هزينه دريافت جواز كسب لبنيات فروشي چقدر است؟

هزينه دريافت جواز كسب لبنيات فروشي مابين ۵۰۰هزار تا دو ميليون تومان مي باشد كه با توجه به واحد صنفي مورد نظر تعيين مي شود.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

 منبع : جواز كسب لبنيات فروشي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۵۲:۲۱ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

يكي از پردرآمدترين مشاغل صنفي كه نياز به دريافت جواز كسب يا پروانه كسب دارد سوپر ماركت و مواد غذايي است. در تهران به دليل بالا بودن تعداد كسبه فعال در اين رسته، اتحاديه‌اي مختص به صنف سوپر ماركت و مواد غذايي ايجاد شده است. با اين حال به دستور وزارت صنايع و معادن مبني بر يكپارچه سازي فعاليت هاي اصناف، همه درخواست ها و صدور جوازها از طريق سامانه ايرانيان‌اصناف انجام مي‌شود. اين دستور باعث كاهش تردد و آسوده شدن روند دريافت جواز و ساير درخواست ها از اتحاديه مربوطه شده است. كارشناسان كاردوك جهت انجام امور سامانه ايرانيان‌اصناف به صورت تلفني به شما خدمات ارائه مي‌دهند.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 منبع: جواز كسب سوپر ماركت

چرا بايد جواز كسب سوپر ماركت دريافت كنيم؟

سوپر ماركت‌ها مراكز فروش موادغذايي مردم هستند و تقريبا ۸۰درصد مايحتاج روزانه خوراكي مردم را تامين مي‌نمايند. پس سوپر ماركت‌ها جز مشاغل حساس به حساب مي‌آيند و متقاضي احداث يك سوپر ماركت مي‎‌بايست مهارت‌هاي فني انجام اين كار را داشته باشد.

پروانه كسب سوپر ماركت در تهران توسط اتحاديه سوپرماركت و موادپروتئيني صادر مي‌شود. در اين اتحاديه تنها براي يك رسته شغلي (سوپر ماركت عرضه مايحتاج مصرفي روزمره) مجوز صادر مي‌شود. 

شرايط اخذ جواز كسب سوپر ماركت و مواد غذايي

براي دريافت جواز كسب سوپر ماركت‌ متقاضي بايد تمامي شرايط زير را دارا باشند:

 • واحد صنفي مورد نظر مي‌بايست حداقل ۱۰۰متر مساحت داشته باشد.
 • واحد صنفي بايد داراي يخچال، سرويس بهداشتي و انبار باشد.
 • تمامي مواد غذايي در واحد صنفي مي‌بايست به بهداشتي‌ترين شكل و به صورت بسته‌بندي شده به فروش برسند.
 • لوازم كار در واحد صنفي مي‌بايست طبق عرف اتحاديه باشند.
 • توجه به تمامي نكات بهداشتي و ايمني الزامي است.
 • متقاضي تاسيس سوپر ماركت مي‌بايست تائيديه بهداشت بگيرد و از لحاظ جسماني توانايي انجام اين كار را داشته باشد.

مراحل دريافت مجوز سوپر ماركت

براي دريافت جواز كسب واحد صنفي ذكر شده فرد متقاضي بايد مراحل زير را به خوبي طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 620هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

مدارك لازم براي جواز يا پروانه كسب سوپر ماركت

تمامي مدارك خواسته شده طبق قانون جديد از طريق سامانه يكپارچه ايرانيان اصناف براي اتحاديه ارسال مي‌شود. بنابراين از مراجعه حضوري خودداري كنيد. كارشناسان كاردوك تمامي مراحل ثبت نام را براي شما انجام مي‌دهند.

 • تصوير كارت ملي و تصوير شناسنامه
 • تصوير 3*4 متقاضي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم از خدمت
 • اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • مدرك تحصيلي
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

ارائه استعلامات و فيش هاي واريز به اتحاديه در مرحله آخر

پس از انجام ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارك بازرسان به واحد مذبور مراجعه كرده و گزارشاتي را به اتحاديه ارسال مي كنند. 

 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن (بازرس بعد از بازديد از مكان به صورت اتوماتيك براي اتحاديه مربوطه نظر خود را ارسال مي كند، در صورت پاسخ منفي اماكن بايد ايرادات وارده را رفع كرده و اطلاع دهيد)
 • كارت بهداشت سلامت
 • تاييده مركز بهداشت (در صورت عدم رعايت موارد اعلام شده بايد جهت رفع ايرادات برآييد)
 • ارائه فيش واريز وجوه مربوط به اتحاديه

كد آيسيك سوپرماركت ها چيست؟

كد آيسيك براي اينكه بتوان هويت واحدهاي صنفي را تشخيص داد و اطلاعات آنهارا به دست آورد صادر مي‌شود. كد آيسيك تمام سوپر ماركت ها در تهران ۵۲۲۲۴۸ مي‌باشد.

سوالات متدوال

حداقل مساحت لازم براي تاسيس سوپر ماركت چقدر است؟

حداقل مساحت لازم‌ براي تاسيس سوپر ماركت ۱۰۰متر است.

آيا سوپر ماركت بايد داراي يخچال باشد؟

بله تمامي سوپر ماركت‌ها بايد براي نگهداري مواد غذايي داراي يخچال باشند.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

منبع: جواز كسب سوپر ماركت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: جواز كسب سوپر ماركت،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۴۱:۴۷ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

دريافت جواز كسب عمده فروشي لوازم نظافت منزل و ساختمان براي فعاليت در اين زمينه الزامي است. با توجه به تغييراتي كه در روند دريافت پروانه كسب‌ها ايجاد شده، بسياري از افراد با مشكلاتي در صدور درخواست مواجه شده‌اند. در ادامه روند دريافت مجوز به طور مختصر شرح داده‌ايم. براي انجام ثبت نام ها مي توانيد با كاردوك نيز تماس بگيريد.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 منبع : طرح توجيهي فروش لوازم نظافت

دريافت جواز كسب براي عمده فروشي لوازم نظافت منزل و ساختمان

عمده فروشي لوازم نظافت ساختمان ، در واقع يك واحد صنفي به حساب مي‌آيد و هر فرد كه بخواهد در اين زمينه فعال باشد و واحد صنفي‌اش را تاسيس كند مي‌بايست جواز كسب دريافت نمايد.

طبق قانون بدون صلاحيت‌هاي لازم نمي‌توانيد اقدام به تاسيس عمده فروشي لوازم نظافت كنيد و شرايط‌تان مي‌بايست ابتدا توسط بازرسين تاييد گرديده و سپس فعاليت خود را آغاز كنيد. براي تاييد شدن فرد مي‌بايست از اتحاديه مربوطه شهرش جواز كسب دريافت كند. در تهران پروانه كسب عمده فروشي لواز نظافت منزل و ساختمان از اتحاديه فروشندگان لوازم بهداشتي با كد آيسيك 519016 صادر مي‌شود. در اين اتحاديه براي 5 رسته شغلي به شرح زير مجوز صادر مي‌شود.

1- فروشندگي لوازم بهداشتي ساختمان شامل كالاهاي زير است:

 1.  روشويي، توالت و بيده
 2.  انواع وان حمام با لوازم مربوط
 3.  آيينه، جاي حوله، صابون، كاغذ توالت، كابينت حمام و لوازم مربوط (به استثناي كابينت داخل آشپزخانه).
 4. انواع دوش حمام و ساير شيرآلات برنجي، كرمي و چدني.
 5. انواع كاشي و سراميك ماشيني.
 6. خرده فروشي انواع لوله آب، اتصالات مربوط و لوازم لوله كشي (اعم از پي وي سي – چدني – جوشي استيل – فشار قوي – انواع كنتور)
 7. انواع چسب پي وي سي مخصوص لوله و لوازم پي وي سي.
 8. انواع خمير آب بندي، پشم شيشه و نوار تفلون.

2- فروشندگي قير، گوني و كنف.

3- فروشندگي لوازم نظافت منزل (جارودستي – برس – تي و غيره)

4- دفتر فروش لوازم بهداشتي ساختمان (عمده فروشي)

5- دفتر فروش قير، گوني و كنف (عمده فروشي)

شرايط اخذ جواز كسب براي عمده فروشي لوازم منزل و ساختمان

متقاضياني كه مي خواهند يك‌عمده فروشي لوازم نظافت منزل را تاسيس كنند و براي آن جواز كسب دريافت نمايند مي‌بايست قبل از هر كاري شرايط دريافت جواز كسب را داشته باشند. اين شرايط به قرار زير است:

 • واحد صنفي كه قرار است براي آن جواز كسب دريافت شود بايد حداقل نه متر مساحت داشته باشد و داراي يك انباري بيست متري براي نگهداري كالا باشد.
 • در واحد صنفي بايد تمام نكات و اصول بهداشتي رعايت گردد و اگر فرد بهداشت را رعايت نكند نمي‌تواند جواز كسب بگيرد.
 • واحد صنفي بايد داراي وسايل و اسباب كار باشد، براي مثال فرد مي‌بايست ويتريني بخرد تا بتواند كالاهاي مربوطه را براي فروش درون آن بچيند.
 • فردي كه قرار است عمده فروشي لوازم نظافت را تاسيس كند بايد از لحاظ جسماني سالم باشد تا بتواند كار را به خوبي انجام دهد.

نحوه اخذ جواز كسب براي عمده فروشي لوازم نظافت منزل و ساختمان

براي دريافت جواز كسب واحد صنفي ذكر شده فرد متقاضي بايد مراحل زير را به خوبي طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 348 هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

مدارك مورد نياز براي گرفتن پروانه كسب عمده فروشي لوزام نظافت منزل و ساختمان

مدارك زير در طي ثبت نام و برخي در طي مراجعه به اتحاديه بايد ارائه شود (مدارك شناسايي از طريق سامانه اينترنتي ايرانيان اصناف بايد تحويل داده شود).

 • تصوير شناسنامه
 • تصوير كارت ملي
 • تصوير مدرك تحصيلي
 • تصوير گواهي آموزشي
 • گواهي عدم اعتياد
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)
 • كارت بهداشت سلامت
 • اجاره نامه يا سند واحد صنفي
 • گواهي كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم
 • تصوير متقاضي
 • فيش واريز حق عضويت اتحاديه
 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن

فرد سه ماه فرصت دارد تا مدارك بالا را به اتحاديه اصناف شهرش ارائه كند. پس از ارائه اين مدارك رئيس اتحاديه در صورت موافقت تا پانزده روز كاري جواز كسب را براي فرد صادر مي‌نمايد.

نكته بسيار مهم: توجه داشته باشيد كه جواز كسب به هيچ عنوان فروشي نيست و فرد براي انتقال آن‌به نام ديگري مي‌بايست از راه هاي قانوني عمل كند.

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

سوالات متدوال

حداقل مساحت عمده فروشي لوازم نظافت منزل چقدر بايد باشد؟

مي بايست حداقل نه متر مساحت داشته باشد.

آيا مي توان جواز كسب دريافت شده را به فروش رساند؟

خير فقط مي توان از راه هاي قانوني آن را به نام ديگري انتقال داد.

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.


منبع : طرح توجيهي فروش لوازم نظافت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۰۳:۳۱ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

تمام كساني كه قصد توزيع و فروش گوشت گوسفندي را دارند حتما بايد براي جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند ( قصابي ) اقدام نمايند. گوشت گوسفند طرفداران بسيار زيادي دارد و همين دليل باعث شده است كه تعداد گوشت فروشي ها در سراسر كشور افزايش يابد. سالانه افراد زيادي اقدام به تاسيس قصابي يا خرده فروشي گوشت گوسفند مي‌كنند. اما به دليل مسائل بهداشتي قوانين خاصي را بايد رعايت كنيد. در ادامه تمامي شرايط و مراحل جهت دريافت جواز كسب آورده شده است.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

منبع : جواز كسب قصابي

جواز كسب يا پروانه كسب خرده فروشي گوشت گوسفند | جواز كسب قصابي

جواز كسب در واقع تاييديه صلاحيت فني افراد مي‌باشد و اتحاديه با صدور جواز كسب موافقت خود را با تاسيس واحد صنفي فرد متقاضي اعلام مي‌نمايد. جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند در تهران با كد آيسيك 522318 توسط اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي صادر مي‌شود. در اين اتحاديه براي دو رسته شغلي پروانه صادر مي‌شود؛ 1- تهيه و توزيع گوشت گوسفندي 2- دفتر تهيه و پخش گوشت گوسفندي

 

شرايط واحد جهت دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند |جواز كسب قصابي

براي تاسيس خرده فروشي گوشت گوسفند مي‌بايست حتما جواز كسب دريافت كرد و براي دريافت جواز كسب نيز بايد شرايط زير را دارا بود:

 • واحد صنفي مي‌بايست تا سقف سراميك شده باشد و كف آن نيز كاشي يا سيمان با شيب به طرف لوله فاضلاب باشد.
 • كاركنان خرده فروشي گوشت گوسفند در حين كار بايد از لباس كار استفاده كنند.
 • واجد صنفي بايد داراي دستشويي (آب شهري) و هواكش باشد.
 • كارد و ساطور مورد استفاده توسط فرد متقاضي بايد طبق عرف اتحاديه باشند.
 • واحد صنفي مي‌بايست داراي يخچال، سطل زباله درب‌دار، درب توردار و ترازو باشد.
 • تمام نكات بهداشتي بايد در حين‌كار رعايت شوند.
 • واحد صنفي بايد حداقل 12متر مساحت داشته باشد.

جواز كسب قصابي | نحوه دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند

براي دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند مي بايست متقاضي مراحل زير را طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 180 هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

 

مدارك مورد نياز براي دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت

تمامي مدارك خواسته شده طبق قانون جديد از طريق سامانه يكپارچه ايرانيان اصناف براي اتحاديه ارسال مي‌شود. بنابراين از مراجعه حضوري خودداري كنيد. كارشناسان كاردوك تمامي مراحل ثبت نام را براي شما انجام مي‌دهند.

 • تصوير كارت ملي و تصوير شناسنامه
 • تصوير 3*4 متقاضي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم از خدمت
 • اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • مدرك تحصيلي
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

ارائه استعلامات زير به اتحاديه در مرحله آخر

پس از انجام ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارك بازرسان به واحد مذبور مراجعه كرده و گزارشاتي را به اتحاديه ارسال مي كنند. 

 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن (بازرس بعد از بازديد از مكان به صورت اتوماتيك براي اتحاديه مربوطه نظر خود را ارسال مي كند، در صورت پاسخ منفي اماكن بايد ايرادات وارده را رفع كرده و اطلاع دهيد)
 • كارت بهداشت سلامت
 • تاييده مركز بهداشت (در صورت عدم رعايت موارد اعلام شده بايد جهت رفع ايرادات برآييد)

برخي قوانين مربوط به جواز كسب

 • اگر شغلتان را تغيير دهيد جواز كسب شما باطل خواهد گريد.
 • شما مي‌توانيد با طي كردن برخي مراحل قانوني جواز كسب خود را به نام فرد ديگر انتقال دهيد.
 • اگر بدون صدور درخواست جواز كسب، فعاليت خود را آغاز كنيد مرتكب جرم شده‌ايد.
 • جواز كسب با توجه به نوع شغلتان به صورت موقت يا دائم صادر مي‌شود.

سوالات متدوال

جواز كسب به همه افراد داده مي شود؟

خير افراد مي بايست داراي شرايط به خصوصي باشند.

حداقل فضا براي تاسيس خرده فروشي گوشت گوسفند چقدر است؟

حداقل فضا براي خرده فروشي گوشت گوسفند 12متر مربع است.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

منبع : جواز كسب قصابي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: جواز كسب قصابي،
موضوع:
[ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۳۱:۴۶ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]

تمام كساني كه قصد توزيع و فروش گوشت گوسفندي را دارند حتما بايد براي جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند ( قصابي ) اقدام نمايند. گوشت گوسفند طرفداران بسيار زيادي دارد و همين دليل باعث شده است كه تعداد گوشت فروشي ها در سراسر كشور افزايش يابد. سالانه افراد زيادي اقدام به تاسيس قصابي يا خرده فروشي گوشت گوسفند مي‌كنند. اما به دليل مسائل بهداشتي قوانين خاصي را بايد رعايت كنيد. در ادامه تمامي شرايط و مراحل جهت دريافت جواز كسب آورده شده است.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

منبع : جواز كسب قصابي

جواز كسب يا پروانه كسب خرده فروشي گوشت گوسفند | جواز كسب قصابي

جواز كسب در واقع تاييديه صلاحيت فني افراد مي‌باشد و اتحاديه با صدور جواز كسب موافقت خود را با تاسيس واحد صنفي فرد متقاضي اعلام مي‌نمايد. جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند در تهران با كد آيسيك 522318 توسط اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي صادر مي‌شود. در اين اتحاديه براي دو رسته شغلي پروانه صادر مي‌شود؛ 1- تهيه و توزيع گوشت گوسفندي 2- دفتر تهيه و پخش گوشت گوسفندي

 

شرايط واحد جهت دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند |جواز كسب قصابي

براي تاسيس خرده فروشي گوشت گوسفند مي‌بايست حتما جواز كسب دريافت كرد و براي دريافت جواز كسب نيز بايد شرايط زير را دارا بود:

 • واحد صنفي مي‌بايست تا سقف سراميك شده باشد و كف آن نيز كاشي يا سيمان با شيب به طرف لوله فاضلاب باشد.
 • كاركنان خرده فروشي گوشت گوسفند در حين كار بايد از لباس كار استفاده كنند.
 • واجد صنفي بايد داراي دستشويي (آب شهري) و هواكش باشد.
 • كارد و ساطور مورد استفاده توسط فرد متقاضي بايد طبق عرف اتحاديه باشند.
 • واحد صنفي مي‌بايست داراي يخچال، سطل زباله درب‌دار، درب توردار و ترازو باشد.
 • تمام نكات بهداشتي بايد در حين‌كار رعايت شوند.
 • واحد صنفي بايد حداقل 12متر مساحت داشته باشد.

جواز كسب قصابي | نحوه دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند

براي دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت گوسفند مي بايست متقاضي مراحل زير را طي كند:

 • پس از بررسي‌هاي اوليه از طرف ارگان مربوطه در مرحله اوليه درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حدودا 10 روز طول مي‌كشد.
 • در صورت پذيرش اوليه امكان ارسال مدارك به وجود مي‌آيد.
 • پس از ارسال مدارك و پذيرش اسناد، امكان پرداخت وجوه الزاميه اتحاديه از طريق سامانه ايرانيان اصناف باز مي‌شود (حق عضويت سالانه 180 هزار تومان و وروديه سال اول 800 هزار تومان) 
 • سپس به واحد مذكور از طرف بهداشت و اماكن جهت بازرسي مراجعه مي‌شود. 
 • در صورت تاييد اين دو واحد، اتحاديه جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.

دو نكته

 1. در تمامي مراحل مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام در سامانه ايرانيان اصناف از روند پرونده خود مطلع شويد. 
 2. براي ارسال مدارك سه ماه فرصت وجود دارد. 

در مرحله آخر اگر فرد صلاحيت دريافت جواز كسب را داشت رئيس اتحاديه جواز كسب او را براي يك سال صادر نموده و بعد از يك سال براي يك دوره پنج ساله يا ده ساله تمديد مي‌نمايد. براي آشنايي با روش تمديد پروانه كسب كليك كنيد.

براي آشنايي بيشتر با مراحل گرفتن جواز كسب كليك كنيد.

 

مدارك مورد نياز براي دريافت جواز كسب خرده فروشي گوشت

تمامي مدارك خواسته شده طبق قانون جديد از طريق سامانه يكپارچه ايرانيان اصناف براي اتحاديه ارسال مي‌شود. بنابراين از مراجعه حضوري خودداري كنيد. كارشناسان كاردوك تمامي مراحل ثبت نام را براي شما انجام مي‌دهند.

 • تصوير كارت ملي و تصوير شناسنامه
 • تصوير 3*4 متقاضي
 • كارت پايان خدمت يا گواهي معافيت دائم از خدمت
 • اجاره نامه يا سند مالكيت واحد صنفي
 • مدرك تحصيلي
 • گواهي عدم سوء پيشينه (از پليس +10)

براي آشنايي بيشتر با سامانه ايرانيان اصناف كليك كنيد.

ارائه استعلامات زير به اتحاديه در مرحله آخر

پس از انجام ثبت نام اينترنتي و ارسال مدارك بازرسان به واحد مذبور مراجعه كرده و گزارشاتي را به اتحاديه ارسال مي كنند. 

 • گواهي موافقت اداره نظارت بر اماكن (بازرس بعد از بازديد از مكان به صورت اتوماتيك براي اتحاديه مربوطه نظر خود را ارسال مي كند، در صورت پاسخ منفي اماكن بايد ايرادات وارده را رفع كرده و اطلاع دهيد)
 • كارت بهداشت سلامت
 • تاييده مركز بهداشت (در صورت عدم رعايت موارد اعلام شده بايد جهت رفع ايرادات برآييد)

برخي قوانين مربوط به جواز كسب

 • اگر شغلتان را تغيير دهيد جواز كسب شما باطل خواهد گريد.
 • شما مي‌توانيد با طي كردن برخي مراحل قانوني جواز كسب خود را به نام فرد ديگر انتقال دهيد.
 • اگر بدون صدور درخواست جواز كسب، فعاليت خود را آغاز كنيد مرتكب جرم شده‌ايد.
 • جواز كسب با توجه به نوع شغلتان به صورت موقت يا دائم صادر مي‌شود.

سوالات متدوال

جواز كسب به همه افراد داده مي شود؟

خير افراد مي بايست داراي شرايط به خصوصي باشند.

حداقل فضا براي تاسيس خرده فروشي گوشت گوسفند چقدر است؟

حداقل فضا براي خرده فروشي گوشت گوسفند 12متر مربع است.

 

براي دريافت جواز كسب با كمترين دردسر مي‌توانيد با كارشناسان مركز مشاوره كسب و كار كاردوك از طريق شماره 02166418908 و واتس آپ 09351520300 تماس بگيريد.

 

منبع : جواز كسب قصابي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: جواز كسب قصابي،
موضوع:
[ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۳۱:۰۵ ] [ كاردوك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر